لایک ۰
معین وزارت عدلیه:

دولت افغانستان ۵۰ درصد از سفارشات حقوق بشر را عملی کرده است

دولت افغانستان ۵۰ درصد از سفارشات حقوق بشر را عملی کرده است

مقامات وزارت عدلیه و کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگویند که از ۴۰۱ سفارش حقوق بشر سازمان ملل، دولت افغانستان توانسته که ۵۰ درصد از این سفارشات را عملی کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، «سید محمد هاشمی» معین وزارت عدلیه امروز(یکشنبه) درمراسم "ارایه نتایج عملی شدن سفارشات" سازمان ملل توسط دولت افغانستان گفت: اداره حمایت از حقوق بشر این وزارت کلیه سفارشات را درچهارچوب یک طرح عملی تنظیم نموده و در سال های ۱۳۹۲و ۱۳۹۵ ازچگونگی تطبیق آن نظارت به عمل آورده است.
برمبنای مکلفیت های بین المللی درزمینه حقوق بشر، دولت افغانستان مکلف است که تا کنونسیون های بین المللی حقوق بشر را که به آنها الحاق شده است، درعمل تطبیق و از چگونگی تطبیق آن به نهاد های ناظرسازمان ملل متحد گزارش ارایه کند.
معین وزارت عدلیه می گوید: اداره حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه پروسه جمع آوری معلومات را حدوداٌ شش ماه قبل آغاز کرده و پس از دریافت گزارش های ادارات، معلومات را تحلیل درچهارچوب گزارش تحلیلی آماده کرده است.
هاشمی علاوه کرد: اگردولت افغانستان این سفارشات را عملی نکند کمک های که از سوی سازمان ملل به دولت افغانستان صورت میگیرد، کاسته خواهد شد.
آقای هاشمی تاکید کرد که سفارشات سازمان ملل بسیار مهم است زیرا عملی شدن این سفارشات وابسته به کمک های خارجی به کشور دارد.
قابل یاد آوری است که دولت افغانستان تا اکنون به هفت کنوانسیون بین المللی حقوق بشر ازجمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق طفل، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون منع تبعیض نژادی، کنوانسیون منع شکنجه و سایررفتارهای توهین آمیز وغیره انسانی، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلومات و دو پروتوکول اختیاری کنواسیون حقوق طفل الحاق شده است.

يکشنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۹
کد مطلب: 131814
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *