لایک ۰

آغاز کار پروژه های زیربنایی ۱۵ هزار نمره زمین در شهرک مهاجرین باریک آب

آغاز کار پروژه های زیربنایی ۱۵ هزار نمره زمین در شهرک مهاجرین باریک آب

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و رییس انکشاف زون پایتخت همراه با یک هیات به ولایت پروان سفر نموده و از شهرک باریک ولایت پروان و تطبیق پروژه های انکشافی در آن شهرک بازدید نمودند.

به گزارش خبرگزاری آواپرس ، سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت: برای شهرک مهاجرین باریک آب واقع در ولسوالی بگرام ولایت پروان ۱۵ هزار نمره زمین اختصاص داده شده است که ۱۳۱۶۱ نمره زمین آن قبلا به عودت کنندگان ولایات پروان و پنجشیر توزیع گردیده است .

وزیر امور مهاجرین افزود : پروژه سرک سازی ۱۴ کیلومتری در این شهرک از سوی وزارت امور مهاجرین آغاز گردیده و همچنان پروژه های آبرسانی و برق نیز برای شهرک مذکور در نظر گرفته شده است .

وی علاوه کرد: برای سرپناه ۵۰ هزار عودت کننده زون پایتخت ،منطقه گوسفند دره ولسوالی بگرامی را در کابل و توسعه ۱۳ هزار نمره زمین در شهرک باریک آب را درنظر گرفته است .

الهام عمرهوتکی، رییس اداره مستقل انکشاف زون پایتخت هنگام بازدید از شهرک گفت: بر اساس تفاهمنامه که با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان امضا شده است اداره مستقل انکشاف زون پایتخت مسئولیت کارهای تخنیکی و توسعه ای شهرک باریک آب را برعهده دارد .

وی افزود : در کناری ۱۵ هزار نمره زمین قبلی، با ۱۳ هزار نمره دیگر این شهرک توسعه داده می شود و کارهای عملی آن آغاز گردیده است .

قابل ذکر است، برای سرپناه ۳۰ هزار عودت کننده ولایات های مشرقی، مناطقی در ولسوالی های بهسود و کوت ولایت ننگرهار در نظر گرفته شده است که برای فامیل های مستحق عودت کننده براساس فرمان ۱۰۴ رییس جمهور در ولایت های خودشان یک نمره زمین توزیع خواهد شد .

چهارشنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۲
کد مطلب: 133451
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *