لایک ۰

زنان و جوانان افغانستان از کاروان پیشرفتهای بشری عقب نگهداشته شدند

زنان و جوانان افغانستان از کاروان پیشرفتهای بشری عقب نگهداشته شدند

انجمن نهضت زنان برای آزادی و صلح، طی یک گردهمای امروز سه شنبه در وزارت امور زنان، بر نقش سازنده زنان و جوانان در پروسه صلح و انکشاف اقتصادی کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری آواپرس، برگزار کنندگان، هدف از این گردهمایی را حضور گسترده زنان در پروسه صلح و گفتگوی رو در روی آنان با مخالفین مسلح و همچنین سهم گیری در توسعه اقتصاد عنوان کردند.

همچنان برگزار کنندگان این گردهمایی بر تفویض رهبری برای زنان و عضویت آنان در رده های بالای حکومتی تاکید کردند.

آنان همچنان گفتند: به دلیل وضعیت نامطلوب اجتماعی و سیاسی کشور زنان و جوانان افغانستان از کاروان پیشرفت های بشری عقب مانده اند این در حالی است که زنان می توانستند به اندازه مردان در پیشرفتها و انکشاف اقتصادی سهم داشته باشند.

نذیر پژواک؛ مسوول کمیته جوانان موسسه ولف؛ نیز در گفتگو با آواپرس، اظهار داشت: تنها از طریق ورکشاب و سمینارها صلح به میان نخواهد آمد بلکه باید گامهای عملی با تشریک مساعی ملت و دولت در این راستا برداشته شود.

به گفته او، در قدم اول لازم است تا برای مردم آگاهی داده شود تا نسبت به صلحی که همواره آرزوی آنرا داشته اند معرفت حاصل کنند که این پدیده چه چیزها را به بار می آورد.

پژواک همچنان گفت: مردم افغانستان به خصوص نسل جدید که سالها است در میان جنگ و خشونت بزرگ شده اند و لذت صلح را ندیده اند و فقط به عنوان یک آرزو به آن چشم دوخته اند باید از پیامدها و نتایج آن آگاه شوند.

او در ادامه سخنان خود عدم حضور زنان و جوانان را در پروسه صلح یکی از عوامل عمده نارسایی در این روند عنوان کرد و افزود: جوانان و زنان نخبه افغانستان سرمایه های کشور هستند که اشتراک عملی و موثر آنان در پروسه صلح می تواند این روند را به موفقیت برساند.

به باور او، حکومت وحدت ملی طی بیشتر از دو سال نه تنها برای ظرفیت سازی زنان و جوانان کار نکرده است بلکه در تمام عرصه ها راکد بوده و برخلاف وعده های خود گامهای عملی بر نداشته است.

او دلیل نقش نداشتن جوانان را در سطح رهبری حکومت و همچنین کمرنگ بودن نقش زنان در پروسه صلح را بی توجهی دولت عنوان کرد و گفت: اگر طی چند سال برای ظرفیت سازی جوانان به صورت جدی و عملی کار صورت می گرفت ما امروز شاهد این همه عقب ماندگی در کشور نبودیم.

چهارشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۲۴
کد مطلب: 136469
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *