لایک ۰

شرکت وزارت معادن افغانستان در نمایشگاه بین المللی تجارتی PDAC در تورنتوی کانادا

شرکت وزارت معادن افغانستان در نمایشگاه بین المللی تجارتی PDAC در تورنتوی کانادا

وزارت معادن و پترولیم، وزارت تجارت و صنایع و سفارت افغانستان در اوتاوا سکتور استخراج معادن افغانستان را در گردهمایي پیشتاز جهانی و محل تبادل تجربه برای سرمایه گذاران پیرامون تفحصات و استخراج معدن بنام PDAC معرفی کرد.

در نمایشگاه تجارتی فوق الذکر بیش از ۹۰۰ نمایش دهندۀ سکتور استخراج معادن مختلف سهم می گیرند. بیش از ۲۲۰۰۰ بازدیدکننده از ۱۲۵ کشور جهان در این نمایشگاه اشتراک کردند.

در جریان نمایشگاه مذکور، علاقمندی ها و نگرانی های دست اندرکاران و بازیگران این صنعت از جانب نمایندگان حکومتی، سازمانهای بین المللی و اعضای شرکت های خصوصی شناسایی و مورد بحث قرار گرفت.

اشتراک کنندگان این گردهمایی مطالب تازه ای را درباره استخراج معدن که از جانب کارشناسان این صنعت به نمایش گذاشته شده بود، آموختند.

دورنمای جهانی ارزش فلزات قیمتی یا مس، حکومتداری و شفافیت در سکتور استخراج معادن، ضرورت رعایت نورم های سازمان بین المللی شفافیت صنایع استخراجی (EITI) و اندیشه ها دربارۀ چگونگی بهبود همکاری مفید میان دست اندرکاران صنعت استخراج معادن و جوامع محلی در این گردهمایی مورد بحث قرارگرفت.

افغانستان از سال ۲۰۱۰ عضویت این سازمان را مطالبه نموده است.

برنامۀ «تشویق حکومتداری خوب در سکتور استخراج افغانستان» که از جانب وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) تمویل می شود، از وزارت معادن و پترولیم حمایت استرایژیک می کند، ریاست های سکتوری آن را مطابق به معیارهای حکومتداری خوب تقویت می بخشد و از ادارۀ ابتکار شفافیت صنایع استخراج معادن افغانستان(AEITI) حمایت می کند.لذا این برنامه به استراتژی انکشاف ملی افغانستان (ANDS) و برنامۀ عالی ملی صنایع استخراجی (NEIEP) و نیز چارچوب صلح و توسعه ملی افغانستان (ANPDF) یاری می رساند.

جمعه ۲۰ حوت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۱
کد مطلب: 139165
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *