لایک ۰

چراغ سبز ستره محکمه برای مصادره اموال قاچاقچیان مواد مخدر

چراغ سبز ستره محکمه برای مصادره اموال قاچاقچیان مواد مخدر

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر کشور صلاحیت مصادره تمامی اموال و جایدادهای منقول وغیرمنقول ناشی ازعواید ارتکاب جرایم مسکرات ومواد مخدر را دارد.
به گزارش خبرگزاری آواپرس، بر اساس فیصله اخیر شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان از آغاز سال ۱۳۹۶ خورشیدی تمامی دارایی ها یا جایدادهای غیرمنقول ناشی ا زعواید جرایم قاچاق مسکرات ومواد مخدر نیز مطابق بند پنجم فقره یک ماده چهارم قانون منع پول شویی قابل مصادره می باشند.

این تصمیم شورای عالی ستره محکمه به اساس استهداییه یا پیشنهاد ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات وموادمخدردر مورد مصادره اموال غیرمنقول مرتکبین جرایم مسکرات ومواد مخدر صورت گرفته و تصویب متذکره از ماه حمل سال روان خورشیدی قابل تطبیق میباشد.

ریاست خارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرازبدو تاسیس این مرکز به اساس ماده ۱۹ قانون اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات مواد مخدر فقط صلاحیت درخواست مصادره اموال منقول(وسایط ،سلاح ، پول نقد ،تیلفون همراه وغیره...) مرتکبین جرایم قاچاق مواد مخدر ومشروبات الکلی را ازمحاکم محترم داشته اما با اتخاذ تصمیم گیری اخیر شورای عالی ستره محکمه کشورصلاحیت مصادره تمامی اموال وجایدادهای منقول وغیرمنقول ناشی ازعواید ارتکاب جرایم مسکرات ومواد مخدر را دارد.

این پیشنهاد ازطرف ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر به منظورمبارزه جدی وهمه جانبه علیه پدیده مخدرات ومشروبات الکوالی ،ایجاد ثبات اقتصادی درجامعه و تامین حقوق مساوی درقبال دارایی های مجرمین قاچاق مواد مخدرومشروبات الکلی به مقام ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته بود .

مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر ازسال تاسیس (۱۳۸۴ الی ۱۳۹۵) خورشیدی به طورمجموعی به تعداد۱۱۸۱ عراده واسط خرد وبزرگ را که قیمت شان در بازارآزاد از۳۵۰۰ دالر امریکایی تا ۶۵۰۰۰ دالر بالغ می شود بر بنیاد حکم ماده ۱۹ قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر مصادره نموده است .

به همین ترتیب درمدت یاد شده بطورمجموعی این مرکزمبلغ : ۵۸۳۹۸۲۵۹ پول نقد افغانی ، ۶۸۸۲۱۵ دالر امریکایی ،۱۰۷۵۲۲۵کلدار هندی ،۵۹۳۴۰۳۷۵ کلدارپاکستانی ،۱۳۷۱۸۹۵۶۵تومان ایرانی ،۳۲۹۵ریال عربی ،۶۶۰ درهم امارات عربی و ۲۷۰۰ یورو را پس از اصدار حکم محاکم محترم مصادره و به حساب قطعی عواید دولت تسلیم نموده است.

درهمین مدت علاوه برصدها میل سلاح خفیف مختلف النوع به تعداد صدها سیت تیلفون همراه و۴۸عراده موترسایکل مختلف النوع که درجرایم ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر از نزد مجرمین بدست آمده بود نیز مصادره گردیده است .

قابل یاد آوری است که تمامی اموال ، جایدادها وسایط مطابق ماده ۱۹ قانون مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر پس از قطعیت حکم محاکم به وزارت محترم مالیه غرض رفع نیاز مندی های ادارات دولت و یا هم لیلام دربازار آزاد سپرده می شود .

قابل تذکراست که مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در سال ۱۳۸۴ خورشیدی تاسیس و به اساس ماده های ۱۷ و ۱۸ قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن حد اقل ۲ کیلوگرام هیروئین، ۱۰ کیلوگرام تریاک،۵۰ کیلوگرام چرس،۵۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی و۵۰ لیتر مشروبات الکولی یا مسکرات باشند از سراسر کشور دارا است.

شنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۴
کد مطلب: 140977
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *