لایک ۰

وزارت مالیه: میزان مصرف بودجه در ادارات در مقایسه با پارسال کمتر است

وزارت مالیه:  میزان مصرف بودجه در ادارات در مقایسه با پارسال کمتر است

وزارت مالیه کشور اعلام کرد که بودجه اداره‌های دولتی در سال روان مالی در مقایسه با پارسال کمتر مصرف شده است.

به‌گزارش خبرگزاری آوا، اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان، روز چهارشنبه، گزارش مقایسه ای مصرف بودجه ملی کشور را تا ۱۷ ثور سال مالی ۱۳۹۶ با عین میعاد زمانی در سال‌های۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به جلسه کابینه ارایه کرد.

آقای حکیمی افزود: طی این مدت مصرف بودجة عادی، به ۷۰.۳۹ ملیارد افغانی و مصرف بودجه انکشافی بالغ به ۱۵.۹۴ ملیارد افغانی می‌شود که در مقایسه با سال گذشته، مصرف کمتر را نشان می‌دهد.

براساس اظهارات او، از مجموع بودجه عادی و انکشافی الی ۱۷ ثور سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۱۸۸.۴ میلیارد افغانی تخصیصات اجرا شده و از مجموع بودجه انکشافی، مصارف بودجه اختیاری مبلغ ۴.۸۳ میلیارد افغانی و مصارف بودجه غیر اختیاری مبلغ ۱۱.۱ میلیارد افغانی را احتوا می کند.

وزیر مالیه در ادامه برای رفع چالش مصرف کمتر بودجه در سال مالی ۱۳۹۶ پیشنهاداتی را به جلسه کابینه ارایه کرد.

کابینه، مصرف بودجه ملی را الی ۱۷ ثور سال مالی ۱۳۹۶ در پرنسیپ مورد تائید قرار داد.

کابینه همچنان وزارت های مالیه و اقتصاد را موظف کرد تا وزارت هایی را که طی این مدت بودجه انکشافی شان مصرف نگردیده مشخص کند.

براساس فیصله کابینه، آنعده پیشنهادهای ارایه شده را که در حیطه صلاحیت وزارت مالیه است به منصه تطبیق قرار داده و سایر پیشنهاداتی را که دارای مشکلات زیر بنائی و بنیادی است، در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت اولویت بندی نموده، غرض اتخاذ تصمیم در جلسه تحت ریاست رئیس جمهوری به اشتراک وزارت های سکتوری ارایه کنند.

عدم مصرف بودجه های انکشافی یکی از مشکلات جدی در ادارات افغانستان است که همه ساله جنجال آفرین بوده است؛ چنانچه سال گذشته مجلس نمایندگان شش تن از وزرا را به علت عدم مصرف بودجه برکنار کرد.

پیشنهاد افزود در بودجه

اکلیل حکیمی وزیر مالیه همچنان پیشنهاد افزایش مبلغ ۵.۲ میلیارد افغانی را طور ضمیمه در بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ به جلسه ارایه کرد.

وی گفت: این افزایش شامل مبلغ ۴۸.۶ میلیارد افغانی با درنظرداشت تعهد سیستیکا جهت وجوه پرداخت ناشده یکت‌عداد قراردادهای منظور شده سال ۱۳۹۵ در بودجه عادی وزارت های دفاع ملی و امور داخله و مبلغ ۳۶۸.۵ میلیون افغانی در بوجه انکشافی وزارت های زراعت و آبیاری و مالیه از کمک های بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی در پروژه های حوزه دریایی پنج و جهت ارتقای ظرفیت در پروژه CBR می‌باشد، که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

پنجشنبه ۲۱ ثور ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۰
کد مطلب: 142702
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *