لایک ۰

رانندگان واسطه های فاقد اسناد دست افغانستان و محصول گمرکی بایو متریک می شوند

رانندگان واسطه های فاقد اسناد دست افغانستان و محصول گمرکی بایو متریک می شوند

وزارت داخله می گوید: کلیه رانندگان واسطه های فاقد اسنادِ دست افغانستان و محصول گمرکی برای بایومتریک و اخذ پلیت اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری اوا ، وزارت امور داخله اعلام کرد: به اساس مصوبه شورای امنیت ملی و مصونیت امنیتی بهتر در مرکز و ولایات قرار است به زودی پروسه بایومتریک مالکین وسایط فاقد اسناد و همچنین توزیع نمبر پلیت موقت و دایمی از سوی ریاست ترافیک آغاز گردد.

در اعلامیه ای که از سوی این وزارت منتشر شده آمده است: رانندگان محترم واسطه های فاقد اسناد دست افغانستان در نظر داشته باشد :

۱- مالکین همچو وسایط در گام نخست می توانند تا فورم شناسایی احوال شخصی و نوعیت واسطه مربوطه را از اداره ترافیک در مرکز و مدیریت های ترافیک در ولایات بدست آورند .

۲- مالکین وسایط بعد از اخذ فورم از سوی اداره ترافیک به معاینه تخنیکی و بعدا برای پروسه بایو متریک معرفی می گردند .

۳- بعد از انجام مراحل فوق ریاست ترافیک مکلف است در روشنایی مصوبه شورای امنیت ملی برای مالکین ، پلیت موقت و یا هم در صورتیکه از سوی مالک محصول گمرکی واسطه پرداخته شود پلیت دایمی و جواز سیر مطابق قانون ترافیک جاده توزیع نماید .

۴ -درمدت توزیع پلیت موقت الی پلیت دایمی مالک حق فروش واسطه را نداشته در صورتیکه مالک متوصل به فروش واسطه می گردد لازم است خریدار را به منظور پروسه بایو متریک در مرکز وولایات به دفاتر ترافیک حاضر نماید .

۵ -پروسه بایو متریک در ولایات در مدیریت های ترافیک و یا هم قوماندانی های امنیه و در مرکز در ریاست ترافیک از سوی دفاتر ترافیک اجرا می گردد .

۶-در صورت عدم مراجعه و سپری ننمودن برنامه فوق از سوی مالکین وسایط فاقد پلیت اقدام جدی و قانونی روی دست گرفته می شود و وسایط شان از سوی ترافیک جمع آوری و ضبط می گردد.

هچنان در این اعلامیه آمده است:  مالکین وسایط بدون پلیت می توانند سر از تاریخ ۲۶ ثور جهت ثبت وسایط شان در مرکز و ولایات به اداره ترافیک مراجعه نمایند .

دوشنبه ۲۵ ثور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۶
کد مطلب: 142953
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *