لایک ۰

کسانیکه فتوا برکشتن مسلمان ها می دهند؛ عقایدشان برگرفته از خوارج می باشد

کسانیکه  فتوا برکشتن مسلمان ها می دهند؛ عقایدشان برگرفته از خوارج می باشد

داکتر محمد صالح مصلح گفت: گروهک های تروریستی که فتوا برکشتن مسلمان های می دهند عقاید شان برگرفته از عقاید خشک و ظاهر بین خوارج است .

به گزارش خبرگزاری آوا، داکتر محمد صالح مصلح در گفتمان آزاد دانشجویی تحت عنوان" امام علی (ع) و خوارج" که به مناسبت ایام شهادت امیرالمومنین علی (ع) توسط مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان با حضور دانشجویان قشر اناث و ذکور در بلخ برگزار شدبا اشاره به پیدایش کلمه خوارج گفت: خوارج به گروهی گفته می شود که از لحاظ تاریخی به ۱۲۰۰ سال پیش برمی گردد.


وی افزود: کلمه خوارج از خرج گرفته شده است. نظر به قرآن کریم، سوره توبه آیه ۴۶_۴۷ ریشه قرآنی دارد و این آیه داستان منافیقن را بیان می کند که آنها برای جنگ از خانه های خود بیرون نشدند و بعد، پیش پیامبر خدا رفتند؛ دلایلی را پیشکش نموده و عذر خواهی نمودند،ولی خداوند متعال در جواب آنها به پیامبرگفت: آنها دروغ می گویند ولی خوب شد که آنها از خانه های شان خارج نشدند.


مصلح ادامه داد: در زمان پیامبر کسانیکه برای جنگ علیه کفار بر می خواستند به ایشان گفته می شدند که آنها خروج نموده اند و از کلمه خرج استفاده می شد کلمه خوارج در اول یک کلمه مقدس بود و این گروه فکر می کردند راه شان درست است که برعلیه خلیفه سوم عثمان بیرون شدند و اورا از میان برداشتند اما در قدم بعدی برعلیه حضرت علی(ع) جنگیدند و بعد با معاویه به نبرد پرداختند.


کارشناس مسائل دینی تصریح کرد: در نزد خوارج این سه خلیفه از جمله گمراهان بودند و از دین رسول خدا خارج شده بودند.


وی با بیان اینکه خوارج، نام خود را یک کلمه مقدس می دانستند که ریشه قرآنی داردابراز داشت: گروه خوارج به این خاطر این نام را مسما نمودند که به تعبیر آنها، برعلیه کسانی می جنگنند که حکم خداوند متعال را قبول نکرده اند اما در نزد عموم مردم، خوارج به گروهی گفته می شود که برخلاف آرای مسلمان، اقدام کرده باشند.


پزوهشگر دینی اهل سنت با اشاره به علل ظهوروپیدایش خوارج از بعد تاریخی ،جامعه شناسی و فرهنگی گفت: خوارج گروهی نیست که به یک بارگی تنها در زمان معاویه که موضوع حکمیت پیش آمد، ظهور کرده باشند بلکه این تفکر از قبل وجود داشته است.


مصلح ادامه داد: بحثی که در منابع اهل سنت و تشیع آمده، این است که روزی پیامبر خدا(ص) از یکی از جنگ ها، غنایمی به دست آورده بودند، در میان اصحاب و قبیله ها تقسیم می کردند که رسول خدا برای قریش که خانه و جا نداشتند، سهم بیشتری را مد نظر گرفت. در آنجا بود که شخصی به نام ذالخویصره اعتراض کرد که یا رسول خدا به رعایت عدالت رفتار نما، در آنجا رسول خدا فرمود: اگر من عدالت نکنم چی کسی عدالت خواهد نمود؟.


این استاد دانشگاه یاد آور شد: از آن میان عمر ابن خطاب برخواست و خواست آن مرد را بکشد ولی پیامبر خدا نگذاشت و فرمود: پیروان او روزی کسانی خواهد بود که نماز می خوانند روزه می گیرند و خود را متعهد به احکام الهی می دانند ولی از طرفی، گروه دیگر را هم نابود می کنند.


وی اظهار داشت: خوارج ریشه در زمان رسول خدا دارند و کسانی بودند که هوای نفس خود شان را از دین خدا بالا دانسته و حتی قضاوت رسول خدا را، مورد تعرض قرار می دادند وزمانی که ذالخویصره در جنگ یمامه کشته شد علی ابن ابی طالب(ع) جسد وی را پیدا کرد و حقانیت طرفداران خود را نظر به این روایت رسول خدا، ثابت ساختند.


مصلح در ادامه به پیدایش ریشه های اجتماعی خوارج اشاره نموده خاطر نشان ساخت: ریشه اجتماعی این گروه برمی گردد به درگیری های قبایل عرب، حوادثی که بعد از وفات رسول خدا در جامعه عرب رخ داد و ابن خلدون، دلایل این درگیری ها را، قومیت نگاشته است.


پژوهشگر دینی اهل سنت افزود: اگر خوارج را به درستی مطالعه نماییم ریشه این گروه بر می گردد به قبلیه بنی تمیم وبنی رویه که هیچ یک از سران آنها از قبیله قریش نبوده است و عقده تاریخی که در گذشته میان قبیله قریش و آنها وجود داشته، با وجود رسول خدا این عقده نتواست رشد نماید، چون رسول خدا به عنوان پیامبر الهی در تامین عدالت، معیار ها را در نظر می گرفتند که سبب شد این عقده ها برجسته نشود.


وی افزود: در زمان ابوبکرصدیق این قبیله ها به جاهیلیت قبلی برگشتند ، اما از طریق شمشیر وضربه ابوبکر، دوباره آنها زیر سلطه حکومت مرکزی آورده شدند و در دوران عمرابن خطاب هم همین قضیه تکرار شد اما وی هم با زور آنها را خاموش ساخت .


مصلح با بیان اینکه در زمان عثمان ابن عفان که بیشترین امتیازات را به بنی امیه می داد اظهار داشت: ابن عفان در این دوره سایر قبایل خود را از دستگاه قدرت دور میکرد و خوارج را بیشتر تقویه می نمود تا زماینکه این قبیله برعلیه خلیفه عثمان برخواستند و در کنار حضرت علی جمع شدند به این هدف که کارهای که عثمان انجام داده بود، امام علی انتقام آنرا از عثمان می گرفت تا برعلیه معاویه هم بجنگند.


این استاد دانشگاه به علل پیدایش این گروه از نظر سیاسی اشاره کردو گفت: جامعه طبقاتی که در زمان عثمان به وجود آمده بود، عقده های را به وجود آورد و این عقده ها موجب براین شد که تعدادی به خاطر خواسته های خود شان اما با نگاهی دینی در پی انتقام برآیند وهرقومی در هر برهه از تاریخ که معتقد بریک اندیشه ی بودند، تلاش میکردند تا عقده های شخصی خودشان را در قالب یک برداشت دینی، مطرح کنند.

پژوهشگر دینی اهل سنت اظهار داشت: خوارج با توجه به عقده های تاریخی، طبقاتی و اجتماعی و با برداشت خشک و ظاهری از دین هم چنان با عقاید و منفعت خودشان از آیه های قران و با شعار "لا حکم الا لله" برعلیه دیگران شورش کردند.


وی با بیان اینکه در عصر حاضرنیز گروه های که فتوا برکشتن مسلمان ها می دهند؛ عقایدشان برگرفته از خوارج می باشد، گفت: گروهک های تروریستی که فتوا برکشتن مسلمان های می دهند برگرفته از عقاید خشک و ظاهر بینی خوارج است.


مصلح افزود: گروهای تروریستی، وقتی که فتوا برکشتن شیعیان می دهند به این باور هستند که شیعیان با دعا کردن و از مرده حاجت خواستند و توسل به غیر خدا، شرک آورده اند و مشرک هم خونش مباح است.


کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه اکثر رهبران سیاسی به خاطر فتوای این گروهک ها کشته شده اند گفت: نظر به آیه قرآن، مسلمان ها نباید با کفار رابطه داشته باشند و اگر رابطه برقرار نمایند اوناهم مثل همان ها حساب می شوند و نظر به پیمان امنیتی که بین امریکا و کشور ما وجود دارد از همین لحاظ، این گروه معتقد هستند که رهبران سیاسی از دین خارج شده و خونش شان مباح است و دستور قتل اینها و پیروان شان را صادر می کنند.


وی با اشاره به مشکلات وناهنجاری های موجود در کشور بیان داشت: دلیل عمده مشکلات و ناهنجاری های موجود در کشور ما، انحصار طلبی قدرت به دست یک قوم وطبقه خاص می باشد که در نزد دیگران عقده هایی را نسبت به حاکمیت موجود به بار آورده است.


مصلح گفت: مشکل اساسی موجود در جهان اسلام مانند کشورهای سوریه ، فلسطین، عراق، یمن و بحرین انحصار طلبی یک قوم در این کشور ها می باشد که باقی گروه ها را در انزوا قرار داده است و همین عقده های نژادی، سیاسی، دینی و فرهنگی را به بار آمده سبب ناامنی در این کشورها شده است.


کارشناس مسائل دینی عنوان کرد: یکی از دلایل شکل گرفتن خوارج، میتوانست انحصار بودن قدرت در آن زمان توسط قبلیه قریش بود وقتی کسی دارای این چنین تفکری باشد و فقط خود شان را برحق و هدایت شده بدانند و دیگران را گمراه، تنها میخواهند خودشان باشند وبس.


وی هم چنین به دلایلی پیوستن عده ای به این گروه اظهار داشت: عدم آگاهی درست وفقدان معلومات کافی ازدین باعث می شود افراید به این گروهها بپیوندند که دفقدان یک گفتمان آزاد میان افراد در جامعه بسته و پیدا کردن این نقطه ضعف ها توسط کسانیکه در سطح رهبری این گروه ها قرار دارند، می تواند از دیگر عوامل گرایش افراد به این گروهها باشد.

گفته می شود در بخش دوم گفتمان، فریده حقبین یکی از دانشجویان با بیان حدیثی از رسول خدا (ص) گفت: از پیامبر خدا (ص) روایت شده که روزی رسول خدا خطاب به حضرت علی (ع) نموده می فرماید: آیا می خواهی بدانی که بدترین گروه و قومی پیشین و پسین چی کسانی بوده است؟ حضرت علی (ع) می فرماید: خدا و رسولش بهتر می داند.


حضرت پیامبر خدا (ص) می فرماید: بدترین گروه پیشین قاتلان شتر حضرت صالح است و بدترین گروه پسین کسانی هستند که تو را به شهادت می رسانند.

قابل ذکر است گفتمان آزاد دانشجویی، به ابتکار دفتر نمایندگی مرکزفعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان، بیش از دوسال است که هرهفته روزهای جمعه ساعت ۹/۳۰ در شهر مزارشریف برگزار می گردد.

يکشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۲
کد مطلب: 144935
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *