لایک ۰
در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی:

قرارداد اعمار بخش ششم سرک دوشی الی بامیان تایید شد

قرارداد اعمار بخش ششم سرک دوشی الی بامیان تایید شد

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی؛ رئیس‌جمهور کشور، شام روز گذشته در ارگ، دایر گردید.

به گزارش آواپرس(آواپرس) ، در این جلسه، قرارداد اعمار بخش ششم سرک دوشی الی بامیان به‌طول ۲۵ کیلومتر و ارزش مجموعی حدود دو میلیارد افغانی و هم‌چنان سه قرارداد دیگر، منظورگردید.

قرارداد‌های منظورشده در این جلسه قرار ذیل‌ اند:

۱- تدارک اکسیجن طبی مربوط وزارت صحت عامه و مواد اعاشوی و تجهیزات لابراتواری برای نهادهای تحصیلی مربوط وزارت تحصیلات عالی؛

۲-منظوری طرح پیشنهادی وزارت انرژی و آب و بانک جهانی مبنی بر آغاز کار بخش اول پروژۀ کاسا ۱۰۰۰. در این بخش پروژۀ کاسا ۱۰۰۰، مسایل مربوط به‌سروی مطالعات محیط زیستی و اجتماعی پروژه نیز مورد تطبیق قرار خواهد گرفت؛

۳- تعدیل زمانی و نحوۀ تکمیل امور باقی‌ماندۀ ساختمان پنج‌باب مسلخ عصری مربوط به‌پروژۀ زیربنای مارکیت زراعت که توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پیشنهاد گردیده‌بود.

هم‌چنان، در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی، قرارداد پیشنهادی تجهیزات بستری مربوط وزارت صحت عامه رد گردید و هدایت داده‌شد تا پروسۀ جدید با استفاده از داوطلبی مقید، روی‌دست گرفته شود.

در این، جلسه داکترعبدالله عبدالله رئیس اجراییه، وزرای مالیه و عدلیه، مسولین ادارۀ تدارکات ملی، ناظرین سیگار و سیستیکا و کمیسیون اقتصاد ملی مالی و بودجه مشرانو‌جرگه نیز اشتراک داشتند.

سه شنبه ۱۷ اسد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۱
کد مطلب: 147871
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *