لایک ۰

مخزن معلومات در بخش صحت کشور ایجاد شد

مخزن معلومات در بخش صحت کشور ایجاد شد

مخزن معلومات صحی ، برای نخستین بار بخش در چوکات وزارت صحت ایجاد و  طی محفلی به بهره برداری سپرد.

به گزارش خبرگزاری آواپرس، این مخرن معلوماتی یک سیستم انترنتی میباشد که ارقام و معلومات مورد نیاز را ذخیره و نیز در دسترس مردم و ادارات ذیربط قرار میدهد.

دوکتور فیروزالدین فیروز؛ وزیر صحت عامه کشور گشایش مخزن معلومات صحی را در جهت ارایه ارقام و دسترسی به معلومات صحی یک قدم نیک دانسته گفت:" مخزن معلومات صحی دسترسی بموقع دست اندرکاران صحت را به معلومات صحی افزایش میدهد. این ابزار معلوماتی از طریق انترنت برای پالیسی سازان، پلانگذاران، تطبیق کننده گان برنامه ها، عرضه کنندگان خدمات صحی و سایر استفاده کنندگان و مراجع ذیربط قابل دسترس خواهد بود.

وی گفت : این سیستم نه تنها دسترسی به معلومات را افزایش خواهد داد بلکه استفاده از معلومات ، تحلیل و تفسیر ارقام را از طریق سهولت های چون تهیه گزارشات، تحلیل ارقام در گراف ها، نقشه و چارت ها بصورت قابل ملاحظه بهبود خواهد بخشید." 

وزیر صحت عامه کشور بر غنامندی حکومت داری الکترونیکی تاکید ورزیده میگوید که، وزارت صحت عامه متعهد است تا با استفاده از روش های جدید عرضه خدمات صحی را بهبود و زمینه دسترسی به خدمات با کیفیت صحی را در سرتاسر کشور افزایش دهد و این کار به شفافیت و حسابدهی نیز کمک میکند.

در همین حال آقای رفیع‌الدین ملکزی؛ مشاور رییس جمهور در امور تکنالوژی معلوماتی، از ایجاد مخزن معلومات صحی در سکتور صحت استقبال نموده و آنرا یک ابتکار خوب در جهت فراهم آوری سهولت برای دسترسی به معلومات صحی عنوان نمود.

مخزن معلومات صحی زمینه آنرا فراهم میسازد که مردم در تمام نقاط کشور با استفاده از انترنت، به ارقام و معلومات صحی دسترسی یابد.

همچنان مخزن معلومات صحی حکومت و تطبیق کنندگان برنامه های صحی را کمک خواهد نمود تا چگونگی تطبیق برنامه های صحی و کارکرد برنامه های آنرا در جاهای های مختلف کشور، در سطوح مختلف بشمول مرکز، ولایات و ولسوالی ها را ارزیابی و نظارت نماید.

از سوی دیگر با معرفی مخزن معلومات صحی، که در انکشاف آن از نرم افزار معلومات صحی حوزوی (District Health Information Software ۲) استفاده بعمل آمده است، آمرین برنامه های صحی، پالیسی سازان، شرکای صحی و مردم عام به ساده گی خواهند توانست به ارقام و معلومات صحی دسترسی داشته باشند.

چهارشنبه ۸ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۵
کد مطلب: 149047
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *