لایک ۰
در جلسه شورای عالی کاهش فقر عنوان شد

کنفرانس ملی کار به زودی برگزار می شود

کنفرانس ملی کار به زودی برگزار می شود

وزیر کار با اشاره به اینکه ما به یک تحرک بزرگ ملی نیاز داریم تا پیشرفت در ساحه اشتغال زایی سریع تر و منسجم تر گردد گفت کنفرانس ملی کار برای ساختن یک نقشه راه جهت ایجاد شغل برگزار می گردد.

به گزارش آوا، جلسۀ شورای عالی کاهش فقر، عرضۀ خدمات و مشارکت شهروندی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در ارگ برگزار شد.

در این جلسه روی کنفرانس ملی کار، میثاق تشبثات زراعتی و ادارۀ آسان خدمت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ابتدا، دستور کار جلسۀ شورای عالی کاهش فقر، عرضۀ خدمات و مشارکت شهروندی توسط ناهید سرابی معین وزارت مالیه ارائه گردید.

در ادامه فیض الله ذکی وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در رابطه به کنفرانس ملی کار معلومات داده، گفت که ما به یک تحرک بزرگ ملی نیاز داریم تا پیشرفت در ساحه اشتغال زایی سریع تر و منسجم تر گردد.

وی افزود که کنفرانس ملی کار برای ساختن یک نقشه راه جهت ایجاد شغل و همچنان برای انکشاف یک میکانیزم ملی به منظور تعیین، نظارت و گزارش از اهداف ملی اشتغال، برگزار می گردد.

فیض الله ذکی گفت که این کنفرانس یک پروژه نه، بلکه یک بستر برای ترویج و ایجاد اشتغال دوامدار خواهد بود و حکومت می تواند کمیسیون یا شورای ملی اشتغال زایی را ایجاد نماید. همچنان در این کنفرانس پروسه پنج مرحله ای از جمله، وضعیت فعلی اشتغال، ایجاد اشتغال، ترویج اشتغال، گزارش دهی از اشتغال و مدیریت بازار کار، پیشنهاد خواهد شد.

وی پیشنهادات خود را در رابطه با اشتغال زایی ارائه کرده، گفت که باید اصلاحات گسترده در تعلیمات عمومی، فنی و حرفه اوی و تحصیلات عالی به وجود آید و همچنان به بخشهای کلیدی صادرات، توجه صورت گیرد.

رئیس جمهور در رابطه با کنفرانس ملی کار گفت که ضرورت به زمان است تا روی اولویت ها، مباحث و معیارها و همچنان بررسی فرصت های کاریابی بحث بیشتر نماییم.

وی افزود که کنفرانس مذکور در رابطه با کاریابی کوتاه مدت و درازمدت تاثیرات خود را داشته باشد تا بتوانیم بعد از گفتمان روی کاریابی به یک نتیجه برسیم.

 نصیر احمد درانی وزیر زراعت، مالداری و آبیاری و فیروزخان مسجدی معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت در رابطه به میثاق تشبثات زراعتی معلومات داده، گفتند که هدف از این میثاق کاهش فقر، ایجاد شغل و رشد اقتصادی می باشد.

آنان روی چگونکی تطبیق تشبثات زراعتی صحبت کرده، خاطرنشان کردند که ایجاد یک ساختار دولتی جهت به وجود آوردن هماهنگی و نظارت، تقویت برنامه ها و ساختارهای موجود و طرح سرمایه گذاری های جدید، در این میثاق مورد غور قرار گرفته است.

درانی و مسجدی در رابطه با دستآوردهای متوقعۀ میثاق تشبثات زراعتی از جمله انکشاف زنجیرۀ ارزش، ایجاد شغل، تشویق رشد و بهبود حکومتداری نیز به جلسه معلومات دادند.

رئیس جمهور در رابطه با میثاق تشبثات زراعتی گفت که باید ادارات ما پروژه سازی منظم داشته باشند و یک نظم مشترک بین وزارت های سکتوری ایجاد گردد تا بتوانیم با فقر مبارزه کنیم.

وی افزود: مخاطب ما در این شورا افرادی اند که مصونیت غذایی ندارند و تمرکز برنامه ها و پروژه ها روی این طیف مردم باشد. وی خاطرنشان کرد که پالیسی زراعتی ما باید از بازار شناخت داشته باشد، خریداری های عمدۀ دولتی تشخیص شود و وزارت زراعت در تامین آن اقدام کند.

رئیس جمهور غنی گفت که در این بخش با سکتور خصوصی کار شود تا آنها بتوانند سرمایه گذاری کنند. وی افزود که روی صادرات نیز تمرکز صورت گیرد و برای دهاقین و زمین داران باید پیام واضح داشته باشیم.

محمد اشرف غنی بر اهمیت میثاق شهروندی تاکید کرده، گفت که تا دو سال آینده، خدمات در قریه ها باید محسوس باشد به گونه ای که هیچ قریه ای بدون مکتب نباشد و همچنان زمینۀ حضور قابله ها در روستاها فراهم شود.

در ادامه شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در رابطه با کارکردهای ادارۀ آسان خدمت معلومات داده، گفت که هدف این اداره دسترسی شهروندان به خدمات عامه به شکل آسان و سریع و ایجاد اعتماد بین دولت و شهروندان می باشد.

وی در رابطه با بخش های کاری ادارۀ آسان خدمت از جمله ساده سازی و ادغام پروسه، تکنالوژی، منابع بشری و آموزش های حرفه ای، چارچوب حقوقی پالیسی و استراتژی، زیربنای ساختمانی، روابط و آگاهی عامه و تادیات معاشات از طریق تیلفون، معلومات داد.

رئیس جمهور در این رابطه گفت که ما اکنون به فقدان پالیسی مواجه هستیم و ایجاب می کند که حکومت پالیسی آی تی داشته باشد.

وی افزود: ما باید یک سیستم ایجاد کنیم و وزارت مخابرات و ریاست احصائیه روی آن کار کنند تا به جای تعدد سیستم ها یک سیستم واحد داشته باشیم که تمام معلومات جمع آوری شود و ما نباید در هیچ وقت دچار فقدان معلومات باشیم.

رئیس جمهور غنی با اشاره بر اینکه پالیسی منظم آی تی ایجاد گردد، گفت که پروسه ها ساده سازی شوند و یک کمیته ایجاد گردد که روی ساده سازی پروسه ها در ادارات کار نماید.

دوشنبه ۴ جدی ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۴۶
کد مطلب: 155337 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *