لایک ۰

مسوولان و محصلين نهادهاى تحصيلى خصوصى دست به اعتراض زدند

مسوولان و محصلين نهادهاى تحصيلى خصوصى دست به اعتراض زدند

ده ها تن از مسوولان و محصلين  نهادهای  تحصيلات عالی خصوصی نسبت به آنچه که عدم توزيع ديپلم و تفکيک ميان دانشگاه های دولتی و خصوصی عنوان می کنند ،دست به اعتراض زدند.

به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، اين معترضان که تعداد شان نزديک به ۳۰۰ تن ميرسيد، در مقابل وزارت تحصيلات تجمع کرده، سرک و دروازه وزارت را مسدود نمودند و هشدار دادند تا زمانيکه به خواست های شان پاسخ مثبت داده نشود، دروازۀ اين وزارت را باز نخواهند کرد.

همچنان آنان شعارهای "ديپلوم حق ماست و ما ديپلوم می خواهيم"، "ما عدالت می خواهيم" و "رشوه گرفتن از محصل شرم است" را سر می دادند.

واقف نوری، يکتن از معترضان و استاد در يکی از موسسات تحصيلات عالی خصوصی، هدف از مظاهره شان را عدم توزيع ديپلم به فارغين موسسات و پوهنتون های خصوصی، اخذ رشوه از محصلين و تفکيک ميان پوهنتون های دولتی و خصوصی  خواند.

وی، به آژانس خبری پژواک گفت که مسوولان وزارت تحصيلات عالی حدود دو سال پيش وعده توزيع ديپلم را به فارغين موسسات تحصيلات عالی خصوصی دادند؛ اما تاکنون به وعده های شان عمل نکرده اند.

موصوف، از اخذ پول گزاف از سوی وزارت تحصيلات عالی، بخاطر باز کردن دانشکده جديد در موسسات تحصيلات عالی نيز نگرانی کرده، افزود: "بخاطر گرفتن دانشکده های جديد بايد از ۳۰ هزار دالر تا يک يکصد هزار دالر پرداخت شود؛ در غيرآن اجازه ايجاد پوهنځی جديد داده نمی شود، بايد اين معضل حل گردد؛ در غير آن اين امر مانع انکشاف موسسات تحصيلات عالی خصوصی می شود."

اين معترض، از رئيس جمهور و وزارت تحصيلات عالی خواست که تبعيض را کنار بگذارند و همه را به يک چشم ببينند و به مشکل موسسات تحصيلات عالی  خصوصی رسيدگی کنند.

احمدتسل يکتن از معترضان و محصل پوهنځی حقوق و علوم سياسی يکی از موسسات تحصيلات عالی خصوصی نيز گفت که محصلينی که در گذشته از پوهنتون های خصوصی فارغ شده اند، تاکنون ديپلوم شان را به دست نياورده اند.

وی، از وزارت تحصيلات عالی خواست که به زودترين فرصت به پوهنتون های خصوصی ديپلوم توزيع کند؛ تا محصلين بتوانند شامل وظيفه شوند و آينده خود را بسازند.

اين معترض، از قايل بودن تفکيک ميان پوهنتون های دولتی و خصوصی نيز نگرانی کرده، گفت: "به محصلين دانشگاه های دولتی بورسيه داده می شود؛ اما با تاسف برای دانشگاه های خصوصی هيچ بورسيه داده نمی شود."

عارفه پيکان سخنگوی وزارت تحصيلات عالی، مبارزه عليه فساد را وظيفه هر شهروند عنوان کرده، گفت که اگر شکايتی از موجوديت فساد در پوهنتون ها و يا وزارت تحصيلات عالی به آنان برسد، رهبری وزارت مصمم است که به شکل جدی به آن رسيدگی کند.

وی، قايل شدن تفکيک ميان دانشکده های دولتی و خصوصی را رد کرده، گفت که اخذ ديپلوم حق مسلم محصلين است؛ اما ايجاب می کند که ميکانيزم های دقيق بخاطر توزيع ديپلوم به موسسات تحصيلات عالی خصوصی فراهم شود.

موصوف گفت: "ميکانيزم  مشخص شده و ديپلوم همچنان موجود است و در هفته آينده ما عملاً به دانشگاه هايی که معلومات را در اختيار وزارت قرار داده اند، توزيع ديپلم را  آغاز می کنيم و در اين راستا هيچ مشکل وجود ندارد."

وزارت تحصيلات عالی می گويد که در حال حاضر ۱۳۰ موسسه تحصيلات عالی خصوصی در کشور فعاليت دارد و به تعداد بيش از ۱۷۶ هزار محصل دارند و در چندسال گذشته، هزاران تن از اين نهادهاى تحصيلى فارغ گرديده اند؛ اما ديپلوم به دست نياورده اند.

پنجشنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۶
کد مطلب: 155865 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *