لایک ۰
۳نظر

حضور کمرنگ زنان در رسانه های هرات

تعداد کثیری از زنانی که از دانشکده خبرنگاری فارغ التحصیل شده اند ازنبود محیط کار سالم در بسیاری از رسانه ها شکایت دارند ومغایر بودن فعالیت آنان با فرهنگ اسلامی باعث عدم اعتماد آنان به رسانه هاگردیده است.
حضور کمرنگ زنان در رسانه های هرات
محبوبه جمشیدی رییس امور زنان هرات طی مصاحبه ای به خبرگزاری صدای افغان(آوا)گفت:  در یک دهه اخیر رشد رسانه ها از لحاظ کیفی بسیار خوب بوده و توانسته در بخش آگاهی رسانی و بازکردن اذهان عامه مردم تاثیرات ارزنده ای داشته باشد.

بعضی رسانه خوب درخشیده اند
وی از کارکرد و روش بعضی رسانه هاانتقاد نموده گفت:متاسفانه بعضی رسانه هابا پخش و نشر برخی برنامه ها و فیلمهای نامناسب تولیدات غربی باعث ایجاد انگیزه تخریبکارانه و تحریک افراد تلقین پذیر به سوی اعمال خشونت بار وجنایی وضد دینی میشوند.
رییس امور زنان با ابراز نگرانی گفت: کنترل جدی و دقیق برروی رسانه ها وجود ندارد که این روند بسیار نگران کننده میباشد که حتی در بعضی موارد اعمال خشونت بار از طریق برخی رسانه ها تبلیغ میشود.
جمشیدی گفت: فرهنگ کار در رسانه ها به صورت درست عملی نشده و ذهنیت نادرست ایجاد شده برای مردم نسبت به رسانه ها باعث حضور کمرنگ فعالیت زنان در رسانه میباشد.
وی گفت: تعداد کثیری از رسانه های فعال در جامعه فعلی افغانستان باعث محدود ساختن زمینه اشتغال برای دیگر افراد جامعه از جمله بانوان شده اند و این غرب گرایی ست که با فرهنگ اسلامی مطابقت نداشته وباعث ایجاد بدگمانی وعدم اعتماد مردم به رسانه بخصوص رسانه های صوتی وتصویری گردیده است.
جمشیدی در ادامه گفت: برنامه هایی که از طریق رسانه نشر میشود باید تنها جنبه تبلیغاتی نداشته باشد و از موجودیت زنان در رسانه ها نباید سواستفاده و در جهت تبلیغات ورسیدن به مقاصدخاصی صورت بگیرد، بلکه باید کوشش شود که زنان با رعایت مسایل اسلامی در تمامی عرصه ها بخصوص رسانه ها سهم فعال داشته باشند .
رییس امور زنان هرات گفت: ما از مسئولین رسانه ها و ریاست اطلاعات و فرهنگ خواهشمندیم که با جدیت کار نموده و نظارت جامعی برکار کرد رسانه ها داشته باشندوگوشزد بکنند به مسئولین رسانه ها که فضا را طوری ایجاد بکنندکه زنان با یک روحیه خوب وبا احساس مصئونیت د رآنجا کار بکنند.
این درحالیست که تعداد کثیری از زنانی که از دانشکده خبرنگاری فارغ التحصیل شده اند ازنبود محیط کار سالم در بسیاری از رسانه ها شکایت دارند ومغایر بودن فعالیت آنان با فرهنگ اسلامی باعث عدم اعتماد آنان به رسانه هاگردیده وخواهان کنترل جدی اطلاعات وفرهنگ بر کارکرد این رسانه ها میباشند.
دوشنبه ۹ دلو ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۵۴
کد مطلب: 57411
مرجع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - هرات
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


نظر مخاطبان
لیلا وفایی
در افغانستان بستر مناسب برای کار زنان در جامعه و خصوصآ رسانه ها وجود ندارد. با کمال تاسف در بعضی از محیط های کار ارزش های والای اسلامی نادیده گرفته میشود.
صالحه یوسفی
United States
خانم ها بهتر است ده خانه بنشینن و بچه های خود را کلان کنند ای بزرگترین خدمت است
با ای کار فاسد و تجاوز کمتر می شه و بیشتر در امنیت هستند
هاشمی
من باریس امور زنان ولایت هرات همنظر هستم بعضی از رسانه در تبلیغات خود غلو کرده وبه خشومنت علیه زنان دامن زده است وبعضی از رسانه ها نا خواسته بلند گوی بیگانه ها قرار گرفته وتا سر حد تغییر احکام قر آن پیش رفته است قرآن میگوید الرجال قوامون علی النساء واینها می خواهد قضیه را بر عکس نماید وبگوید که زنها بر مردها تسلط و حاکمیت دارد.