لایک ۰

چهار سال سرنوشت ساز برای افغانستان در عرصه پروژه های ساختمانی

چهار سال سرنوشت ساز برای افغانستان در عرصه پروژه های ساختمانی
رئیس اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان می گوید که از سال ۲۰۱۶ – ۲۰۲۰ برنامه های متعددی ساختمانی در کشور روی دست است و این برنامه ها از سوی موسسه «یو اس آی دی» سفارت و نیروهای ارتش امریکا پیش برده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آواپرس، طی چهار سال آینده در بخش های مختلف به خصوص در بخش ساختمانی، پروژه های بهتری در افغانستان روی دست گرفته شده است.
«نعیم یاسین» رئیس اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت: پروژه های ساختمانی در کشور با کمک های جامعه جهانی، به خصوص  امریکا در بخش زیر بنائی روی دست است. وی تاکید کرد که دفتر سیستیکا ایالات متحده امریکا قرار است این پروژه ها را از طریق وزارت دفاع ملی، داخله و امنیت ملی تطبیق کند.
او همچنان گفت: کمکهای امریکا، امیدواری های زیادی را در سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ نسبت به سال های پیش درعرصه های مختلف به خصوص در بخش ساختمانی بوجود آورده است.
به گفته وی، پروژه سیستیکا ایالات متحده، پنج عشاریه یک میلیارد دالر را در نظرگرفته است که از آن جمله یک میلیارد دالر آن در بخش ساختمانی اختصاص داده شده است و چهار میلیارد دیگر آن بالای اردو، پولیس و امنیت ملی افغانستان به مصرف خواهد رسید.

به گفته آقای یاسین، یک بلیون دالر در پروژه ساختمانی در نظر گرفته شده است از آن ۲۹ پروژه در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به هزینه ۲۱۴ عشاریه ۹ میلیون دالر می باشد که در مدت زمان تطبیق خواهد شد.
همچنان او ادامه داد: قرار است ایالات متحده ۳۸ پروژه دیگر را در سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به هزینه ۲۱۲ عشاریه پنج ملیون دالر در عرصه های باز سازی موارد مختلف تطبیق نماید. همچنین دفتر سیستیکای امریکا، ۸ پروژه جدید دیگر دارد که قرار است در سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به هزینه ۱۸۶ عشاریه یک میلیون در عرصه ساختمانی تطبیق شود.

به گفته او،همچنین ۹ پروژ کوچک به هزینه ۹ عشاریه ۳ میلیون دالر و ده پروژه دیگر به مبلغ ۱۳ عشاریه ۵ میلیون دالر در کنار پروژ های بزرگ تطبیق خواهد شد.
او گفت: ایالات متحده امریکا برای ارتقای ظرفیت و تعلیم و تربیه زنان پولیس نیز ۲۸ پروژه را به مبلغ ۱۰۲ میلیون دالر در نظر گرفته است.

او گفت در مجموع برای زنان ۱۱۰ عشاریه ۳۶ میلیون دالر تا سه سال اختصاص داده شده است.
او همچنان علاوه کرد: پروژه مارشال فهیم واقع دربند قرغه کابل به مبلغ ۲۲۷ میلیون دالر از ۲۰۱۶ کارش آغاز و تا ۲۰۱۷ ختم می شود و در این پروژه، ۸ هزار نیروی ارتش ملی تربیت می شوند و یک میلیون دالر برای خریداری فرنیچر اختصاص یافته است.

به گفته وی علاوه بر دفتر سیستیکا، نیروهای ارتش امریکا نیز از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ مبلغ ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر را درعرصه ساختمانی هزینه خواهد کرد. و به همین ترتیب ۲۷۵ میلیون دالر برای ۵۲ پروژه دیگر ساختمانی را دفتر نیروهای ارتش امریکا روی دست دارند که ۲۸ پروژه آن مربوط پولیس و ۲۳ پروژه دیگر مربوط نیروهای ارتش افغانستان می شود.
به همین ترتیب پروژه دیگر به مبلغ ۲۵۰ میلیون دالر قرار است از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷  در افغانستان با سپردن به ۱۲کمپنی داخلی ساختمانی تطبیق شود که برای شرکت های ساختمانی نیز کمک خوبی خواهد کرد.
او همچنان گفت: دفتر نیروهای امریکایی در حال حاضر در پروژه های مربوط به ارتش و پولیس، انتقال لین برق، سرک سازی و آب رسانی، بازسازی میدان هوایی، جمنازیون و کلینیک به هزینه ۳۸۰ میلیون دالر آغاز کرده است.
دوشنبه ۱۲ دلو ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۵
کد مطلب: 122144
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *