لایک ۰
یونس قانونی:

جنگ با تروریزم کمتر از کمونیزم نیست

جنگ با تروریزم کمتر از کمونیزم نیست

جنگ با تروریزم کمتر از جنگ با کمونیزم نیست و فقط شکل آن تغییر کرده و مردم افغانستان باید در برابر این پدیده یک صف واحد را ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، محمد یونس قانونی؛ معاون اول رییس جمهور پشین افغانستان که مناسبت ۲۶ دلو سالروز خروج ارتش سرخ افغانستان صحبت می کرد با بیان مطلب گفت: جنگ مردم افغانستان علیه شوروی که یک دهه طول کشید از ويژگی هایی برخوردار بود که در نهایت باعث پیروزی جهاد گردید.
به گفته او اولین خصوصیت این بود که تهاجم شوروی بر افغانستان از نگاه بین المللی و منطقه ای هیج گونه مشروعیت حقوقی و سیاسی نداشت و از دید همه جهانیان به شمول نهادهای معتبر بین المللی مثل سازمان ملل متحد این تهاجم یک تجاوز آشکار و یک جنگ قدرت طلبانه و توسعه طلبانه تلقی میشد.
به باور او، حد اکثر توجیه آن ادعای حمایت از یک گروه کوچک سیاسی متحد شوروی یعنی حزب دموکراتیک خلق به بهانه دفاع از مرزهای شوروی بود که از نگاه حقوق بین الملل این بهانه ها نمیتواند یک دلیل مشروع برای اشغال نظامی یک کشور مستقل و دارای حاکمیت تلقی شود.
قانونی همچنان گفت: در کنار مشروعیت نداشتن تهاجم شوروی اما در مقابل قیام مردم افغانستان یک جنگ استقلال طلبانه و رهایی بخش و یک مقاومت در برابر اشغال نظامی خارجی شمرده میشد که از نگاه ملی و بین المللی کاملا مشروعیت آور بود .
آقای قانونی اضافه کرد: در کنار مسایل سیاسی و امنیتی، این جنگ یک جنگ ایدولوژیک هم بود دو طرف جنگ از دو ایدولوژی کمونیزم و اسلام نمایندگی میکردند.
به گفته او، باور به ایدولوژی اسلام به مردم و مجاهدین افغانستان هم روحیه میداد و هم به جنگ حالت قداست و معنویت می بخشید به گونه ای که هر شخصی حاضر بود که با کمال افتخار در راه آن قربانی کند، اما برعکس کمونیزم از آن قداست عمومی و فراگیر برخوردار نبود نه تنها در افغانستان که در داخل شوروی و حتی در درون ارتش شوروی این باور وجود نداشت.
به عقیده این آگاه سیاسی، در کنار عوامل یاد شده دو قطبی بودن جهان و حاکم بودن فضای جنگ سرد و وحشت همه دنیا از خشونت و بی رحمی بلوک کمونیزم باعث شده بود که حمایت وسیع نه تنها جهان اسلام بلکه حمایت همه دنیا نسبت به مجاهدین افغانستان جلب شود و سیلی از کمک های مختلف سرازیر گردد به گونه ای که ارتش شوروی را نیز از نگاه مالی و اکمالاتی زمین گیر ساخت.
به گفته وی، بر اساس این خصوصیت ها بود که شوروی نه تنها جنگ افغانستان را باخت بلکه از نگاه درونی نیز متلاشی گردیدو سر انجام جهاد مردم افغانستان با وجود تلفات بسیار سنگین و تحمل میلیونها شهید ومعلول و آواره به پیروزی رسید و یک ابر قدرت با همه بلوک های سیاسی و نظامی خود فرو پاشید و دنیا از سیطره کمونیزم آزاد گردید.
اما به گفته قانونی مطلب بسیار مهم دراین مقطع از کشور ما این است که ما پیروزی در عرصه جنگ و جهاد را نتوانستیم به پیروزی در سیاست و دولت سازی و حکومت داری پیوند بزنیم و به این جهت افغانستان برای یک دهه دیگر باز هم به عقب برگشت و به ورطه سقوط افتاده و به صحنه جنگ و خشونت تبدیل شد، خشونتی که امروز برخی از آثار منفی آن دامن گیر ملت ما است. 
به باور قانونی، آنچه برای ما بی نهایت ارزشمند است این است که از این تجربه چگونه عبرت بگیرم و از این فراز و فرود ها چه درس هایی بیاموزیم.
آقای قانونی اظهار داشت: نظام مطلقه و استبداد و یا افراطیت در افغانستان همواره باعث بحران شده است این درسی است که نه تنها از تحولات نیم قرن اخیر می آموزیم بلکه در طول دو و نیم قرن تاریخ سیاسی کشور همیشه با این دور باطل و بی نتیجه مواجه بودیم.
به باور قانونی، باید بپذیریم که منطق خشونت و قدرت مطلقه درافغانستان همیشه ناکام بوده است چه در سایه حاکمیت ایدولوژیِ های چپ و چه در سایه بعضی نظام هایی که مطلق گرایی را در نقاب دین پنهان کرده اند از این جا است که باید همه بدانند که با مردم افغانستان بجای استفاده از ابزارهای سخت باید از منطق نرم کار گرفته شود زیرا این مردم در طول تاریخ هیج گاه تسلیم ظلم و خشونت نشده اند و نخواهند شد.

آقای قانونی علاوه کرد: پایبندی خلل ناپذیر مردم افغانستان به باورهای دینی و ارزش های فرهنگ ملی یکی دیگر از عناصر و مولفه های اصلی در همه تحولات بوده است هر حرکتی و هر نظامی و هر گروه سیاسی و فکری که با باورهای دینی و ارزش های فرهنگی و ملی مردم افغانستان در تقابل شده است در حقیقت زمینه شکست خود را فراهم کرده است و این مهم ترین درس است که باید همه جریان های سیاسی امروز آنرا بیاموزند.
به گفته معاون پشین رییس جمهور عبرت و درس دیگر این رخداد تاریخی این است که، تاکید بر مشارکت همگانی و احترام به اراده مردم مطمئن ترین راهبردی است که میتواند هم مشروعیت مقبولیت و هم موفقیت و پیروزی یک حرکت سیاسی را در افغانستان تضمین کند. در هر مقطع از تاریخ هر دولت و حکومت که در افغانستان از این راهبرد استفاده کرده است حیات سیاسی ماندگار پیدا کرده و به موفقیت های بزرگی دست یافتنه است و درغیر آن صورت فرو پاشیده است.

به گفته او، درس مهم دیگر این است که همیشه وحدت ملی ما عامل پیروزی و تفرقه ما باعث شکست ما بوده است به عبارت دیگر هر جا و هر زمان که پیروز بوده ایم وحدت داشتیم و هر جا و زمانی که شکست خوردیم  متفرق بوده ایم، پیروزی در جنگ های افغان انگلیس و در جهاد در مقابل شوروی و ناکامی ها و نابسامانی های بعد از آنها همه شاهد این موضوع است .
قانونی در ادامه سخنان خود افزود: نظام سیاسی فعلی افغانستان وارث جهاد و مجاهدین کشور است دولت افغانستان در شرایط فعلی وارث فداکاری ها و قربانی های مجاهدین و میراث دار تجربه دو و نیم قرن دولت داری و سیاست ورزی در افغانستان است.
در سال ۱۳۸۲ نمایندگان مردم افغانستان در لویه جرگه قانون اساسی نظام نوینی را بنیان گذاشتند که قانون اساسی فعلی ما نتیجه و محصول همه فدا کاری ها و تجربیات تلخ و شیرین گذشته کشور ماست.
به گفته او، در مقدمه قانون اساسی مردم افغانستان درد ها آمار و آرمان های خود را به زبان بسیار خلاصه چنین گفته است با درک بی عدالتی ها و نابسامانی های گذشته ومسایل بیشماری که بر کشور ما وارد آمده است با تقدیر از فداکاری ها مبارزات تاریخی جهاد و مقاومت برحق تمام مردم افغانستان و ارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی با درک که افغانستان واحد و یکپارچه به همه مردم این سرزمین تعلق دارد، با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر فقراتی که در این مقدمه زیبا آمده این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی و فرهنگی و اجتماعی کشور تصویب کردیم این مبنای نظام سیاسی جدید افغانستان قرار گرفت و به همین اساس دولت فعلی افغانستان به عنوان یک دولت مشروع برخواسته از اراده آزاد مردم با حکومت منتخب و رییس جمهور منتخب از اکثریت قاتع کشور نمایندگی میکند.


و با تقدیر از رشادت های مجاهدین دلیر افغانستان و پایبندی به ارزش های جهادی دینی و ملی تمام توان و تلاش خودرا به کار میبندد تا زمینه ثبات سیاسی صلح پایدار و امنیت مطمئن را فراهم نماید و در مقابل دشمنان داخلی و خارجی از عزت و آزادی و حقوق اساسی مردم افغانستان دفاع نماید.
به گفته آقای قانونی، این درحالی است که دشمنان ومخالفین دولت نه تنها با جهاد و مجاهدین پیوندی ندارد بلکه دشمن مجاهدین هسنتد.


به گفته او، امروز باوجود این که دولت ما با بیش از ۲۰ سازمان تروریستی منطقه ای و بین المللی در خط مقدم نبرد قرار داشته و سنگینی یک جنگ تحمیلی و اعلام ناشده را تحمل میکند اما به پروسه صلح بین الافغانی باور کامل دارد و دراین راستا تا کنون اقدامات شجاعانه ای را نیز انجام داده است که نمونه روشن آن امضای توافق نامه صلح با حزب اسلامی و تاکید بر تطبیق مفاد این توافقنامه است.


به باور او، افغانستان به همه کشورهای دور و نزدیک مخصوصا کشورهای منطقه که افغانستان امنیت و منافع هیج کشوری را تهدید نمیکند بلکه با توجه به جایگاه استراتژیک افغانستان همکاری ها و همگرایی ها منافع ملی همه ما را میتواند تامین کند درحالی که جنگ و نا امنی در افغانستان منافع همه را در مخاطره قرار میدهد ما باید همگی از گذشته خود درس بگیریم و به راهی نرویم که قبلا همه قدرت های متجاوز آنرا آزمایش کردند.

پنجشنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۷
کد مطلب: 138213
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *