لایک ۰

گلوی دکانداران بلخ زیر پای زور گویان / شکایت دکانداران ولایت بلخ از زورگوی افراد زورمند

گلوی دکانداران بلخ زیر پای زور گویان / شکایت دکانداران ولایت بلخ از زورگوی افراد زورمند

دکانداران مارکیت میوه فروشی مهرآین از زور گویی عده ی اززورمندان دراین مارکت لب به شکایت گشوده و می گویند که عده ای به خاطر منافع شخصی خودشان می خواهند که دوکانداران، این مارکیت را تخلیه نموده و به مارکت شخصی که خود آنها روی کار نموده اند، نقل مکان نمایند.


به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)،عبد القادر یک تن از دوکانداران مارکیت مهرآین به خبرنگار آوا گفت: دو هفته می شود مشکل ما شروع شده و زور مندان می خواهند دکانداران این مارکیت را به مارکیت خود شان انتقال بدهند و به همین سبب، شبانه می آیند و شیشه دو کان های ما را شکسته و میوه های ما را لگدمال کرده و به سرک می اندازند.
وی افزود: مارکیتی که تازه ساخته شده است مربوط حاجی باقی و کلانتر صادق هستند و آنها با زور خود می خواهند که دوکانداران به مارکیت آنها بروند؛ تا مارکیت آنها فعال گردد.
این دکاندار با ابراز اینکه این مارکیت را دوکانداران برای پانزده سال از صاحب این مارکیت اجاره نموده و پول پیش نیز به مالک این مارکت پرداخت نموده اند، درادامه گفت: در این مارکیت ۴۰۰ دوکان وجود دارد وهر کدام ما از ۵ هزار تا ۱۲ هزاردالر برای ۱۵ سال این مارکیت را ازصاحب این مارکیت که عبد المومن مهرآین می باشد اجاره گرفته ایم.
عبدالقادر ادامه داد: در این دو هفته، نزد تمام مسئولین برای حل مشکل خود مراجعه کردیم که هم در دفتر والی رفتیم هم در قوماندانی و هم در شاروالی؛ اما هیچ کس صدای ما را نشنیدند زیرا ما آدم های غریب هستیم.
این دکاندار تصریح کرد: عده ای شبانه آمده اند وشیشه های مارکت را شکسته اند و تقریبا یک هزار دالر ضرر وارد کرده اند، فعلا برای ما هیچ پولی نمانده ما حتی طلا های خانم های مان را فروخته ایم و در این جا سرمایه گزاری کردیم و فعلا برای ما حتی ۱۰ افغانی هم نمانده است.
وی در ادامه با بیان اینکه فقط سه سال از قرار داد ۱۵ ساله این مارکت گذشته است گفت: خواست ما از دولت این است که برای ما یک مارکت دولتی ایجاد کند وبدانند تا زمانیکه قرار داد ما تمام نشده از این جا تکان نخواهیم خورد.
این دکانداران هم چنان بیان کرد: متاسفانه ما در این شهرنمیتوانیم با خیال آسوده کار وفعالیت داشته باشیم ودولت به عوض اینکه که یک لقمه نان به دهن مردم غریب بدهد؛ برعکس لقمه نان مردم غریب را نیز از دهنش می گیرد.
یکی دیگری ازاین دکانداران درادامه با متهم خواندن یازنه والی دراین زورگویی اظهار داشت: غفار بای که یازنه والی بلخ می شود با صادق کلانتر که سابق در همین مارکیت به عنوان کلانتر بود یک مارکیت جدیدی که کمی دور تر از شهر موقیعت دارد را آباد کرده اند و می خواهند که با زوری گویی؛ ما دکانداران را به مارکت خود شان انتقال دهند.
وی در ادامه گفت: یک تعداد افراد مسلح دراین ها شب داخل این مارکیت می آیند، شیشه های دوکان ها را می شکنند و میوه های ما را نیزبه سرک می اندازند و حتی همین افراد به خانه های ما با سلاح آمده و ما را تهدید به مرگ می کنند.
این دکاندار عنوان کرد: اینکه می گویند این مارکیت از طرف شهر داری برای ساحه سبز در نظر گرفته شده است؛ یک نوع راه جوری است برای اینکه ما از این مارکت بیرون شویم.

وی افزود: دراین مارکت دو هزار نفرکار میکنند که هر کدان ۱۰ فامیل نان خور دارد و از طریق این مارکت خرچ ۲۰ هزار نفر مهیا می شود و این غلدرها پای خود را سر گلوی ۲۰ هزار نفر گذاشته اند.
این دوکاندار معترض ادامه داد: اکثر مردم به جهت مشکلات مالی ومعیشتی ترک وطن کرده عده ای هم معتاد شده اند و آن عده ای هم که باقی مانده اند به ناچارمجبوربه ترک اینجا می شوند .
وی گفت: طی این دو هفته دکانداران به جهت خراب کاری های زورمندان ۲۵ میلیون افغانی ضرر کرده اند ودرهمین شب شنبه تعدادی ازافراد مسلح داخل دکان ما شده وسیف پول و تمام کتابچه های حساب ما را نیز با خود برده اند.
سلمان یکی دیگر از این دکانداران در ادامه ابراز داشت: شب شنبه با یک تعداد از مهمان های خود که ازسرپل آمده بودند در داخل دوکان بودیم که در ساعت ۱۱ شب ۴۰ نفر مسلح داخل مارکیت شدند؛ دروازه و شیشه های دوکان های مارکیت را شکسته و بسته می کردند.
وی افزود: ما در داخل دوکان دروازه خود را بسته کردیم و آنها آمدند دروازه را بلند و ما را گفتند که از مارکیت باید بیرون شویم اما مانشدیم و گفتند که دکان را سر شما خراب می کنیم باز ما گفتیم که این خانه ما است و بیرون نمی شویم و بعد ما را تهدید به مرگ کردند و گفتند با تفنگچه بالای ما فیر می کنند که من به خاطر مهمان های خود ترسیده و ساحه را ترک کردیم وآنها تا ساعت ۲ شب در انجا بودند.
این دکاندار هم چنان ادامه داد: خواست اصلی این غلدرها این است که ما باید از این مارکت بیرون شویم و به مارکت غفار بای که یازنه والی است دوکان بگیریم .
حاجی فتاح یکی دیگری از این دوکان داران مارکت مهرآین می گوید: این زورگویان شبانه داخل مارکیت شده در این جا آب می اندازند، با بلدوزرها زمین را می کنند تا موتر نتواند داخل این مارکت شود و هم چنان در دروازه های ورودی اینجا دیوار های سمنتی را نصب می کنند.
منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ درادامه به خبرنگار آوا گفت: این قضیه دراصل یک قضیه حقوقی بین مردم و مالک مارکیت می باشد و دکانداران روی همین موضوع درگیرشده اند.
وی افزود: مالک این مارکیت عبدالمومن مهرآیین است که دکانداران را اغفال کرده و خلاف قرارداد شهرداری، پول کرایه چندین سال را قبلا از دکانداران اخذ کرده است.
سخنگوی والی بلخ درادامه گفت: این ساحه اصلا ساحه سبز از طرف شاروالی در نظر گرفته شده است و فقط برای پنج سال به طوری موقت به اختیار دوکاندارن میوه فروشی قرار گرفته بود.

فرهاد اظهار داشت: بعد از اتمام زمان معین شده، مالک مارکیت بصورت خود سرو‌بدون استیذان مقامات ولایت بلخ، این قرار داد را تمدید کرده است و در عین حال در یک اقدام غیر قانونی، جایداد مذکوررا به عنوان تضمین در پشتنی بانک میگذارد و قرضه برداشت میکند و بصورت غیر قانونی، ساحه سبز را به ساحه بلند منزل تعدیل مینماید.
سخنگوی والی بلخ بیان کرد: این موضوع دو هفته نیست بلکه از دوسال به این طرف است که از طرف شهرداری به طوری شفاعی و کتبی به دوکاندارن احوال داده شده است که مارکت را تخلیه نمایند اما آنها هیچ اهمیت نمی دهند.
فرهاد دست داشتن غفاربای یازنه عطا محمد نور والی ولایت بلخ را در این قضیه کاملا رد کرده گفت: قطعا این گفته ها بی بنیاد است و عده ی می خواهند با اخلال و متهم کردن آقای غفار بای در این موضوع، ذهن عامه را به یک طرف دیگر سوق بدهند.
وی هم چنین دزدی شدن پول دوکانداران را رد کرده خاطرنشان ساخت: آنجا یک مارکت میوه است و درهر دوکان فقط چهار یا پنج جعبه میوه است و گم شدن پول در سیف با این مبلغ هنگفت اصلا قابل باور نیست.
سخنگوی والی بلخ گفت: درحال حاضر این موضوع را به شورای ولایتی، شهرداری و نمایند گان دوکانداران وظیفه داده ایم تا مشکل بوجود امده را حل نمایند.
ذبیح الله کاکرعضو شورای ولایتی بلخ در یکی از رسانه ها در مورد این موضوع گفته است: در اصل قطعاٌ شفافیت در چگونگی تفاهم ‌نامه شهرداری و مالک این مارکیت وجود نداشته است که مالک مارکیت، این دکان‌هارا چندین بار بالای دهاقین فروخته است.
وی شهرداری بلخ و مالک مارکیت را متهم به فساد کرد وازمراجع حکومتی خواست تا این موضوع را جدا پیگیری نموده و متخلفین را به پنجه قانون بسپارند.
این نماینده مردم در شورای ولایتی بلخ تصریح کرد: مردم بارها از زورگویی مالک مارکیت و وابسته گان وی شکایت کرده اند اما تا کنون به شکایات آنان رسیدگی صورت نگرفته است.

هم چنان عطا محمد نوروالی ولایت بلخ درمورد این موضوع درصفحه فیس بوک خود نوشت: دراین روزها بحث حقوقی میان شماری از شهروندان با یکی ازسرمایه گذاران، سبب شده که برخی ها به نشانی رهبری ولایت بلخ، اتهام هایی بی مورد وارد کنند.
وی درادامه نوشته است: از آنجاییکه این مساله یک جریان حقوقی است و نهاد های حقوقی اصولا فارغ از حیطه صلاحیت اداره محلی فعالیت میکنند، نمیخواستم در این زمینه اظهار نظری داشته باشم اما در نهایت برای روشن شدن قضیه، ذکر نکات آتی را همراه با ارایه مدارک آن، خالی از خیر نمی دانم.
والی ولایت بلخ در ادامه چنین نوشت: در سال ۱۳۸۵ خورشیدی، علی الرغم آنکه مقام ولایت موافق نبود، اما برای رسیدگی به سرنوشت دکانداران، اسامی حاجی مومن طی درخواستی و پس از تصویب مجلس اداری، موقتا زمین ساحه سبز را به عنوان مارکیت میوه فروشی طی قرار داد پنج ساله با شهرداری مزار شریف، به عنوان مارکیت موقت میوه فروشی اعمار و در اختیار مردم قرار داد با ذکر این مساله که شهرداری در پایان قرارداد جایداد را تسلیم و خسارت نمی پردازد.
نور در ادامه گفت: اما حاجی مومن، پس از گذشت پنج سال و ختم قرار داد، بصورت خود سرو‌بدون استیذان مقامات ولایت بلخ، این قرار داد را تمدید و در عین حال در یک اقدام غیر قانونی، جایداد مذکور را به عنوان تضمین در پشتنی بانک میگذارد و قرضه برداشت میکند و بصورت غیر قانونی، ساحه سبز را به ساحه بلند منزل تعدیل مینماید.

وی در ادامه گفت: عدم تحویل مقروضیت شهرداری از سوی حاجی مومن، قرار‌ داد خود سر بدون موافقت مقامات ذیصلاح، تضمین گذاشتن جایداد، کلاه برداری از جایداد و عدم تمکین به فیصله مجلس اداری و پلان شهری که قرار است جایداد مذکور حسب قانون و فیصله قبلی، تخریب و به عنوان بلندمنزل مورد استفاده قرار گیرد که همه اسباب اعتراض مردم، شهرداری و مراجع حقوقی را با حاجی مومن نام فراهم کرده است.
وی با ابراز اینکه هرگونه بهره برداری سیاسی ازین مساله ناشی از عدم فهم درست از اصل ماجرا است نوشت: از آنجاییکه این مساله متکی به فیصله های قبلی مجلس محترم اداری، قرار داد با جانب شهرداری و فیصله نهاد های حقوقی، به پیش رفته است، مقام ولایت بلخ و نهاد های مجری قانون، بر اساس اصول عمل‌ کرده اند و هرگونه بهره برداری سیاسی ازاین مساله را ناشی ازعدم فهم درست از اصل ماجرا میدانیم.
والی بلخ در پایان گفت: دکانداران محترم با حاجی مومن مهر آیین، طرف قرار داد هستند نه با نهاد های حکومتی و نهاد های حقوقی تنها مرجعی است که میتواند برای حل مشکل هردو طرف عمل کند اداره محلی خود را مکلف به رعایت قانون میشمارد و هیچگاه به کسی اجازه نمیدهد که فراتر از قانون عمل کند.
قابل ذکر است که مارکت مهرآین واقع در چوک قرآن شهرمزار شریف در ناحیه چهارم شهر داری موقعیت دارد.

دوشنبه ۹ اسد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰
کد مطلب: 147368 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *