خبرگزاری صدای افغان (آوا) 27 سرطان 1396 ساعت 17:46 http://avapress.com/fa/news/146591/بازدید-هوایی-رئیس-جمهور-مناطق-سیل-زده-ولسوالی-سروبی -------------------------------------------------- عنوان : بازدید هوایی رئیس جمهور از مناطق سیل زده ولسوالی سروبی -------------------------------------------------- متن : رئیس جمهور صبح امروز همراه با شماری از مسئولین دولتی با استفاده از هلیکوپتر از ساحات آسیب دیدۀ سیلاب های اخیر در ولسوالی سروبی، دیدن کرد.به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) رئیس جمهور پس از بازدید و بررسی ساحات آسیب دیده، در نشستی که در ارگ انجام شد، گزارش مسئولین مربوطه را در خصوص خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب ها در ولسوالی سروبی شنید.در این نشست نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات، انجنیر ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، الهام عمر هوتکی رئیس ادارۀ انکشاف زون پایتخت، عبدالباقی پوپل سرپرست ادارۀ مستقل ارگان های محل و اجمل شمس معین وزارت شهر سازی در رابطه با خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب ها در ولسوالی متذکره گزارش دادند و نظریات و پیشنهادات شان را بخاطر کمک به آسیب دیدگان و همچنان جلوگیری از سیلاب های احتمالی مطرح کردند.رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش و پیشنهادات آنان، به ارگان های مربوطه هدایت داد تا در زمینۀ رسیدگی به خانواده های آسیب دیده، اقدامات عاجل را روی دست گیرند.رئیس جمهور افزود: ولسوالی سروبی بخاطر جلوگیری از آسیب های ناشی از سیلاب های احتمالی، به بررسی دقیق و مطالعه تخنیکی ضرورت دارد.وی افزود: ولسوالی سروبی باید به یک ساحه پلانی مبدل گردد و پلان های کوتاه مدت، وسط مدت و دراز مدت برای حفاظت آن از خطر سیلاب ها ترتیب گردد.رئیس جمهور کشور به مسئولین وزارت های شهرسازی و انکشاف دهات و هم چنان به ادارۀ انکشاف زون پایتخت هدایت داد تا ساحات مورد تهدید سیلاب ها را مطالعه و تشخیص نموده، برای مردم بخاطر اجتناب از اعمار منازل مسکونی در ساحات مورد تهدید آگاهی رسانی کنند و در مشوره با مردم، مناطق بدیل را بخاطر اعمار منازل مسکونی، مشخص نمایند.در سیلاب های اخیر در ولسوالی سروبی ۱۰ نفر جان دادند و ۷ نفر مفقود شده است. همچنین به خانه های تعدادی از مردم نیز خسارت وارد شده است.