دچاپي رسنيو څېړنه
 
د لسبوس په ټاپو کې یو افغان لس کلن ماشوم ډوب شوی

د لسبوس په ټاپو کې یو افغان لس کلن ماشوم ډوب شوی

د اروپا له سمندري ګزمې سره مخ کیږي نو د دی ویرې له امله چې بیرته یې ترکیې ته ستانه نکړي، نو کیښتۍ د بیړې له امله خپل انډول له لاسه ورکوي او د کډوالو تیښتې په وخت ...