ارسال اين مطلب به دوستان

(( تماس جنرال دوستم به والی فاریاب جهت سرکوب طالبان و بازگشایی شاهراه میمنه جوزجان ))