کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

کربلا و عاشورا از نگاه امامان معصوم(علیهم السلام)

خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل , 25 میزان 1393 ساعت 12:43

کم کم در آستانه فرارسیدن ماه محرم الحرام قرار می گیریم. ایام ولیالی حزن واندوه آل رسول الله(ص). برماست که برای گرامیداشت این ایام ولیالی بکوشیم. البته توجه به شب ها و روزهای محرم و بررسی واقعه کربلا، علل و عوامل به وجود آمدن فاجعه عاشورا و پیامدهای آن و عبرت ها و درس های آن، به خود ما بیشتر سود خواهد رساند و از همین رو است که تلاش خواهیم ورزید در حد وسع خود به موضوع محرم بپردازیم.


کربلا و عاشورا از نگاه امامان معصوم(علیهم السلام) کم کم در آستانه فرارسیدن ماه محرم الحرام قرار می گیریم. ایام ولیالی حزن واندوه آل رسول الله(ص). برماست که برای گرامیداشت این ایام ولیالی بکوشیم. البته توجه به شب ها و روزهای محرم و بررسی واقعه کربلا، علل و عوامل به وجود آمدن فاجعه عاشورا و پیامدهای آن و عبرت ها و درس های آن، به خود ما بیشتر سود خواهد رساند و از همین رو است که تلاش خواهیم ورزید در حد وسع خود به موضوع محرم بپردازیم. .............................................................................................................. اشاره: حدیث کربلا، حدیث حریت و حماسه ھاست و روایتش روایت رویش و خیزش، و سرودش ھمیشه سرخ و حیات بخش و حرکت زا. در خصوص کربلا و حماسه ھمیشه جاوید عاشورا، تذکر چند نکته که در فھم بھتر این مجموعه می تواند مفید باشد بسنده می شود: 1. روایت ھایی که درباره کربلا، بویژه زیارت آستان قدس حسینی علیه السلام، در منابع روایی آمده است. بیشتر از اینھا است که در یک مجموعه چھل حدیثی بگنجد، ما از صدھا حدیث، این چھل نمونه را، از سخنان برگزیدگان خدا برگزیده ایم. 2. احادیث از کتابھای معتبر نقل شده و بیشتر آنھا را در کتاب وزین کامل الزیارات می توان دید، کتابی که در نظر دانشوران شیعی معتبر است و محکم. 3. در انتخاب حدیثھا، علاوه بر نکات چندی که در نظر بوده این نکته نیز در نظر گرفته شده است که تا حد امکان حدیثی نقل شود که کم لفظ و معتبر، اما پر معنی باشد تا حفظ آن برای ھمه سھل و ممکن باشد. 4. پیشاپیش اقرار می شود که ترجمه ھا نارسا بوده و آن لطف بی نظیری که در سخن معصوم علیه السلام است در ترجمه ھا دیده نمی شود ما تلاش خویش را کرده ایم، امید که مقبول درگاه حضرت حق واقع گردد. فصل اول: فضیلت کربلا حدیث اول :حریم پاک عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: ..و ھی اطھر بقاع الأرض و اعظمھا حرمة و انھا لمن بطحاء الجنة. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در ضمن حدیث بلندی می فرماید: کربلا پاکترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگترین بقعه ھا است و الحق که کربلا از بساط ھای بھشت است. بحار الانوار، ج 98، ص 115 و نیز کامل الزیارات، ص 264 حدیث دوم:سرزمین نجات قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یقبر ابنی بأرض یقال لھا کربلا ھی البقعة التی کانت فیھا قبة الاسلام نجا الله التی علیھا المؤمنین الذین امنوا مع نوح فی الطوفان. پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: پسرم حسین در سرزمینی به خاک سپرده می شود که به آن کربلا گویند، زمین ممتازی که ھمواره گنبد اسلام بوده است، چنانکه خدا، یاران مؤمن حضرت نوح را در ھمانجا از طوفان نجات داد. کامل الزیارات، ص 269، باب 88، ح 8 حدیث سوم: مسلخ عشق قال امیر المؤمنین علی (علیه السلام): ھذا...مصارع عشاق شھداء لا یسبقھم من کان قبلھم و لا یلحقھم من کان بعدھم. حضرت علی (علیه السلام) روزی گذرش از کربلا افتاد و فرمود: اینجا قربانگاه عاشقان و مشھد شھیدان است شھیدانی که نه شھدای گذشته و نه شھدای آینده به پای آنھا نمی رسند. تھذیب، ج 6، ص 73 و بحار، ج 98، ص 116 حدیث چھارم: عطر عشق قال علی (علیه السلام): واھا لک أیتھا التربة لیحشرن منک قوم یدخلون الجنة بغیر حساب. امیر المؤمنین (علیه السلام) خطاب به خاک کربلا فرمود: چه خوشبوئی ای خاک! در روز قیامت قومی از تو بپا خیزند که بدون حساب و بی درنگ به بھشت روند. شرح نھج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 169 حدیث پنجم: ستاره سرخ محشر قال علی بن الحسین (علیه السلام): تزھر أرض کربلا یوم القیامة کالکوکب الدری و تنادی أنا أرض الله المقدسة الطیبة المبارکة التی تضمنت سید الشھداء و سید شباب اھل الجنة. امام سجاد (علیه السلام) فرمود: زمین کربلا، در روز رستاخیز، چون ستاره مرواریدی می درخشد و ندا در می دھد که من زمین مقدس خدایم، زمین پاک و مبارکی که پیشوای شھیدان و سالار جوانان بھشت را در بر گرفته است. ادب الطف، ج 1، ص 236، به نقل از کامل الزیارات، ص 268 حدیث ششم: کربلا و بیت المقدس قال ابو عبد الله (علیه السلام): الغاضریة من تربة بیت المقدس. امام صادق (علیه السلام) فرمود: کربلا از خاک بیت المقدس است. کامل الزیارات، ص 269، باب 88، ح 7 حدیث ھفتم: فرات و کربلا قال ابو عبد الله (علیه السلام): أن أرض کربلا و ماء الفرات اول ارض و اول ماء قدس الله تبارک و تعالی... امام صادق (علیه السلام) فرمود: سرزمین کربلا و آب فرات، اولین زمین و نخستین آبی بودند که خداوند متعال به آنھا قداست و شرافت بخشید. بحار الانوار، ج 98، ص 109 و نیز کامل الزیارات، ص 269 حدیث ھشتم: کربلا، کعبه انبیاء قال ابو عبد الله (علیه السلام): لیس نبی فی السموات و الارض، اءلا یسألون الله تبارک و تعالی أن یؤذن لھم فی زیارة الحسین (علیه السلام)، ففوج ینزل و فوج یعرج. امام صادق (علیه السلام) فرمود: ھیچ پیامبری در آسمانھا و زمین نیست مگر این که می خواھند خداوند متعال به آنان رخصت دھد تا به زیارت امام حسین (علیه السلام) مشرف شوند، چنین است که گروھی به کربلا فرود آیند و گروھی از آنجا عروج کنند. مستدرک الوسائل، ج 10، ص 244، به نقل از کامل الزیارات، ص 111 حدیث نھم: کربلا، مطاف فرشتگان قال ابو عبد الله (علیه السلام): لیس من ملک فی السموات و الأرض الا یسألون الله تبارک و تعالی أن یؤذن لھم فی زیارة الحسین (علیه السلام)، ففوج ینزل و فوج یعرج. امام صادق (علیه السلام) فرمود: ھیچ فرشته ای در آسمانھا و زمین نیست مگر این که می خواھد خداوند متعال به او رخصت دھد تا به زیارت امام حسین (علیه السلام) مشرف شود، چنین است که ھمواره فوجی از فرشتگان به کربلا فرود آیند و فوجی دیگر عروج کنند و از آنجا اوج گیرند. مستدرک الوسائل، ج 10، ص 244، به نقل از کامل الزیارات ص 114 حدیث دھم: راه بھشت قال ابو عبد الله (علیه السلام): موضع قبر الحسین علیه السلام ترعة من ترع الجنة امام صادق (علیه السلام) فرمود: جایگاه قبر امام حسین (علیه السلام) دری از درھای بھشت است. کامل الزیارات، ص 271، باب 89، ح 1 حدیث یازدھم: کربلا، حرم امن قال ابو عبد الله (علیه السلام): ان الله اتخذ کربلا حرما آمنا مبارکا قبل أن یتخذ مکة حرما. امام صادق (علیه السلام) فرمود: به راستی که خدا کربلا را حرم امن و با برکت قرار داد پیش از آنکه مکه را حرم قرار دھد. کامل الزیارات، ص 267 بحار، ج 98، ص 110 حدیث دوازدھم: زیارت مداوم قال الصادق (علیه السلام): زوروا کربلا و لا تقطعوه فاءن خیر أولاد الانبیاء ضمنته... امام صادق (علیه السلام) فرمود: کربلا را زیارت کنید و این کار را ادامه دھید، چرا که کربلا بھترین فرزندان پیامبران را در آغوش خویش گرفته است. کامل الزیارات، ص 269 حدیث سیزدھم: بارگاه مبارک قال الصادق (علیه السلام): "شاطی ء الوادی الأیمن" الذی ذکره الله فی القرآن، (1) ھو الفرات و "البقعة المبارکة" ھی کربلا. امام صادق (علیه السلام) فرمود: آن "ساحل وادی ایمن" که خدا در قرآن یاد کرده فرات است و "بارگاه با برکت" نیز کربلا است. (2) فصل دوم: زیارت کربلا حدیث چھاردھم: شوق زیارت قال الامام الباقر (علیه السلام): لو یعلم الناس ما فی زیارة قبر الحسین علیه السلام من الفضل، لماتوا شوقا. امام باقر (علیه السلام) فرمود: اگر مردم می دانستند که چه فضیلتی در زیارت مرقد امام حسین (علیه السلام) است از شوق زیارت می مردند. ثواب الاعمال، ص 319، به نقل از کامل الزیارات. حدیث پانزدھم: حج مقبول و ممتاز قال ابو جعفر (علیه السلام): زیارة قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و زیارة قبور الشھداء، و زیارة قبر الحسین بن علی (علیھما السلام)، تعدل حجة مبرورة مع رسول الله صلی الله علیه و آله. امام باقر (علیه السلام) فرمود: زیارت قبر رسول خدا "ص" ، و زیارت مزار شھیدان، و زیارت مرقد امام حسین (علیه السلام) معادل است با حج مقبولی که ھمراه رسول خدا "ص" بجا آورده شود. مستدرک الوسائل، ج 1، ص 266، و نیز کامل الزیارات، ص 156 حدیث شانزدھم : تولدی تازه عن حمران قال: زرت قبر الحسین علیه السلام فلما قدمت جاءنی ابوجعفر محمد بن علی علیه السلام...فقال (علیه السلام): ابشر یا حمران فمن زار قبور شھداء آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) یرید الله بذلک وصلة نبیه حرج من ذنوبه کیوم ولدته امه. حمران می گوید: ھنگامی که از سفر زیارت امام حسین (علیه السلام) برگشتم، امام باقر (علیه السلام) به دیدارم آمد و فرمود: ای حمران! به تو مژده می دھم که ھر کس قبور شھیدان آل محمد"ص" را زیارت کند و مرادش از این کار رضایت خدا و تقرب به پیامبر (ص) باشد، از گناھانش بیرون می آید چون روزی که مادرش او را زاد. امالی شیخ طوسی، ج 2، ص 28، چاپ نجف بحار، ج 98، ص .20 حدیث ھفدھم: زیارت مظلوم عن ابی جعفر و ابی عبد الله (علیه السلام) یقولان: من احب أن یکون مسکنه و مأواه الجنة، فلا یدع زیارة المظلوم.9/20/2014 چاپي نسخھ از امام باقر و امام صادق (علیھما السلام) نقل شده که فرمودند: ھر کس که می خواھد مسکن و مأوایش بھشت باشد، زیارت مظلوم (علیه السلام) را ترک نکند. مستدرک الوسائل، ج 10، ص 253 حدیث ھجدھم: شھادت و زیارت قال الامام الصادق (علیه السلام): زوروا قبر الحسین (علیه السلام) و لا تجفوه، فاءنه سید شباب أھل الجنة من الخلق، و سید شباب الشھداء. امام صادق (علیه السلام) فرمود: مرقد امام حسین (علیه السلام) را زیارت کنید و با ترک زیارتش به او ستم نورزید چرا که او سید جوانان بھشت از مردم، و سالار جوانان شھید است. مستدرک الوسائل، ج 10، ص 256: و کامل، ص 109 حدیث نوزدھم: زیارت، بھترین کار قال ابو عبد الله (علیه السلام): زیارة قبر الحسین بن علی (علیھما السلام) من افضل ما یکون من الاعمال. امام صادق (علیه السلام) فرمود: زیارت قبر امام حسین (علیه السلام) از بھترین کارھاست که می تواند انجام یابد. مستدرک الوسائل، ج 10، ص .311 حدیث بیستم: سفره ھای نور قال الامام الصادق (علیه السلام): من سره ان یکون علی موائد النور یوم القیامة فلیکن من زوار الحسین بن علی (علیھما السلام) امام صادق (علیه السلام) فرمود: ھر کس دوست دارد روز قیامت، بر سر سفره ھای نور بنشیند باید از زائران امام حسین (علیه السلام) باشد. وسائل الشیعه، ج 10، ص 330 بحار الانوار، ج 98، ص 72 حدیث بیست و یکم: شرط شرافت قال الصادق (علیه السلام): من اراد أن یکون فی جوار نبیه و جوار علی و فاطمة فلا یدع زیارة الحسین علیھم السلام امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که می خواھد در ھمسایگی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و در کنار علی (علیه السلام) و فاطمه "س" باشد، زیارت امام حسین (علیه السلام) را ترک نکند. وسائل الشیعه، ج 10، ص 331، ح .39 حدیث بیست و دوم: زیارت، فریضه الھی قال ابو عبد الله (علیه السلام): لو أن احدکم حج دھره ثم لم یزر الحسین بن علی علیه السلام لکان تارکا حقا من حقوق رسول الله (ص) لأن حق الحسین فریضة من الله تعالی، واجبة علی کل مسلم. امام صادق (علیه السلام) فرمود: اگر یکی از شما تمام عمرش را احرام حج بندد، اما امام حسین علیه السلام را زیارت نکند، حقی از حقوق رسول خدا (ص) را ترک کرده است چرا که حق حسین (علیه السلام) فریضه الھی و بر ھر مسلمانی واجب و لازم است.وسائل الشیعه، ج 10، ص .333 حدیث بیست و سوم: کربلا، کعبه کمال قال ابو عبد الله (علیه السلام): من لم یأت قبر الحسین علیه السلام حتی یموت کان منتقص الاءیمان، منتقص الدین، اءن ادخل الجنة کان دون المؤمنین فیھا. امام صادق (علیه السلام) فرمود: ھر کس به زیارت قبر امام حسین (علیه السلام) نرود تا بمیرد، ایمانش ناتمام و دینش ناقص خواھد بود، به بھشت ھم که برود پایین تر از مؤمنان در آنجا خواھد بود. وسائل الشیعه، ج 10، ص .335 حدیث بست و چھارم: از زیارت تا شھادت قال ابو عبد الله (علیه السلام): لا تدع زیارة الحسین بن علی (علیھما السلام) و مر أصحابک بذلک یمد الله فی عمرک و یزید فی رزقک و یحییک ء الله سعیدا و لا تموت الا شھیدا. امام صادق (علیه السلام) فرمود: زیارت امام حسین (علیه السلام) را ترک نکن و به دوستان و یارانت نیز ھمین را سفارش کن! تا خدا عمرت را دراز و روزی و رزقت را زیاد کند و خدا تو را با سعادت زنده دارد و نمیری مگر شھید. وسائل الشیعه، ج 10، ص 3359/20/2014 حدیث بیست و پنجم: حدیث محبت عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین علیه السلام و زیارته، و من اراد الله به السوء قذف فی قلبه بغض الحسین علیه السلام و بغض زیارته. از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمود: ھر کس که خدا خیر خواه او باشد، محبت حسین (علیه السلام) و زیارتش را در دل او می اندازد و ھر کس که خدا بدخواه او باشد، کینه و خشم حسین (علیه السلام) و خشم زیارتش را در دل او می اندازد. وسائل الشیعه، ج 10، ص 388، بحار الانوار، ج 98، ص 76 حدیث بیست و ششم: نشان شیعه بودن قال الصادق (علیه السلام): من لم یأت قبر الحسین (علیه السلام) و ھو یزعم انه لنا شیعة حتی یموت فلیس ھو لنا شیعة، و ان کان من اھل الجنة فھو من ضیفان اھل الجنة. امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که به زیارت قبر امام حسین(علیه السلام) نرود و خیال کند که شیعه ما است و بااین حال و خیال بمیرد، او شیعه ما نیست، و اگر ھم از اھل بھشت باشد، از میھمانان اھل بھشت خواھد بود. کامل الزیارات، ص 193، بحار الانوار، ج 98، ص .4 حدیث بیست و ھفتم: سکوی معراج قال الصادق (علیه السلام): من اتی قبر الحسین علیه السلام عارفا بحقه کتبه الله عز و جل فی اعلی علیین. امام صادق علیه السلام فرمود: ھر کس که به زیارت قبر حسین (علیه السلام) نایل شود و به حق آن حضرت معرفت داشته باشد، خدای متعال او را در بلندترین درجه عالی مقامان ثبت می کند. من لا یحضره الفقیه، ج 581. ص ،2 حدیث بیست و ھشتم: مکتب معرفت قال ابو الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام): أدنی ما یثاب به زائر أبی عبد الله (علیه السلام) بشط فرات، اذا عرف حقه و حرمته و ولایته، أن یغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. حضرت امام موسی کاظم (علیه السلام) فرمود: کمترین ثوابی که به زائر امام حسین (علیه السلام) در کرانه فرات، داده می شود این است که تمام گناھان، مقدم و مؤخرش بخشوده می شود. به شرط این که حق و حرمت و ولایت آن حضرت را شناخته باشد. مستدرک الوسائل، ج 10، ص 236، به نقل از کامل الزیارات، ص 138. حدیث بیست و نھم:ھمچون زیارت خدا قال الامام الرضا (علیه السلام): من زار قبر الحسین (علیه السلام) بشط الفرات کان کمن زار الله. امام رضا (علیه السلام) فرمود: کسی که قبر امام حسین (علیه السلام) را در کرانه فرات زیارت کند، مثل کسی است که خدا را زیارت کرده است. مستدرک الوسائل، ج 10، ص 250، به نقل از کامل فصل سوم : عاشورا و اربعین حدیث سی ام: زیارت عاشورا قال الصادق (علیه السلام): من زار الحسین (علیه السلام) یوم عاشورا وجبت له الجنة. امام صادق علیه السلام فرمود: ھر کس که امام حسین (علیه السلام) را در روز عاشورا زیارت کند، بھشت بر او واجب می شود. اقبال الاعمال، ص 568 حدیث سی و یکم : بالاتر از روسپیدی قال ابو عبد الله (علیه السلام): من بات عند قبر الحسین (علیه السلام) لیلة عاشورا لقی الله یوم القیامة ملطخا بدمه، کانما قتل معه فی عرصة کربلا. امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که شب عاشورا را در کنار مرقد امام حسین (علیه السلام) سحر کند، روز قیامت در حالی به پیشگاه خدا خواھد شتافت که به خونش آغشته باشد، مثل کسی که در میدان کربلا و در کنار امام حسین (علیه السلام) کشته شده باشد. وسائل الشیعه، ج 10، ص ۳۷۲ حدیث سی و دوم: نشانه ھای ایمان قال ابو محمد الحسن العسکری (علیه السلام): علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسین، و زیارة الاربعین، و التختم فی الیمین، و تعفیر الجبین و الجھر ببسم الله الرحمن الرحیم. امام حسن عسگری علیه السلام فرمود: نشانه ھای مؤمن پنج چیز است: 1. نمازھای پنجاھگانه 2. زیارت اربعین 3. انگشتر به دست راست کردن 4. بر خاک سجده کردن 5. بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن. وسائل الشیعه، ج 10، ص 373، و نیز التھذیب، ج 6، ص 52 فصل چهارم: تربت و تسبیح عشق حدیث سی و سوم: رواق منظر یار قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): الا و ان الاجابة تحت قبته، و الشفاء فی تربته، و الأئمة (علیھم السلام) من ولده پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بدانید که اجابت دعا، زیر گنبد حرم او و شفاء در تربت او، و امامان (علیھم السلام) از فرزندان اوست. مستدرک الوسائل، ج 10، ص .335 حدیث سی و چھارم: تربت و تربیت قال الصادق (علیه السلام): حنکوا أولادکم بتربة الحسین (علیه السلام) فانھا امان. امام صادق علیه السلام فرمود: کام کودکانتان را با تربت حسین (علیه السلام) بردارید، چرا که خاک کربلا، فرزندانتان را بیمه می کند. وسائل الشیعه، ج 10، ص .410 حدیث سی و پنجم: بزرگترین دارو قال ابو عبد الله (علیه السلام): فی طین قبر الحسین (علیه السلام)، الشفاء من کل داء، و ھو الدواء الاکبر. امام صادق (علیه السلام) فرمود: شفای ھر دردی در تربت قبر حسین (علیه السلام) است و ھمان است که بزرگترین داروست.کامل الزیارات، ص 275 و وسائل الشیعه، ج 10، ص .410 حدیث سی و ششم: تربت و ھفت حجاب قال الصادق (علیه السلام): السجود علی تربة الحسین (علیه السلام) یخرق الحجب السبع. امام صادق (علیه السلام) فرمود: سجده بر تربت حسین (علیه السلام) حجابھای ھفتگانه را پاره می کند. مصباح المتھجد، ص 511، و بحار الانوار، ج 98، ص .135 حدیث سی و ھفتم: سجده بر تربت عشق کان الصادق (علیه السلام) لا یسجد الا علی تربة الحسین علیه السلام تذللا و استکانة الیه. رسم حضرت امام صادق (علیه السلام) چنین بود که: جز بر تربت حسین (علیه السلام) به خاک دیگری سجده نمی کرد و این کار را از سر خشوع و خضوع برای خدا می کرد. وسائل الشیعه، ج 3، ص .608 حدیث سی و ھشتم: تسبیح تربت قال الصادق (علیه السلام): السجود علی طین قبر الحسین (علیه السلام) ینور الی الارض السابعة و من کان معه سبحة من طین قبر الحسین علیه السلام کتب مسبحا و ان لم یسبح بھا... امام صادق (علیه السلام) فرمود: سجده بر تربت قبر حسین (علیه السلام) تا زمین ھفتم را نور باران می کند و کسی که تسبیحی از خاک مرقد حسین (علیه السلام) را با خود داشته باشد، تسبیح گوی حق محسوب می شود، اگر چه با آن تسبیح ھم نگوید. من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 268، وسائل الشیعه، ج 3، ص 608. حدیث سی و نھم: تربت شفابخش عن موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: و لا تأخذوا من تربتی شیئا لتبرکوا به فان کل تربة لنا محرمة الا تربة جدی الحسین بن علی علیھما السلام فان الله عز و جل جعلھا شفاء لشیعتنا و أولیائنا. حضرت امام کاظم (علیه السلام) در ضمن حدیثی که از رحلت خویش خبری می داد، فرمود: چیزی از خاک قبر من بر ندارید تا به آن تبرک جویید چرا که خوردن ھرخاکی جز تربت جدم حسین (علیه السلام)، بر ما حرام است، خدای متعال تنھا تربت کربلا را، برای شیعیان و دوستان ما شفا قرار داده است. جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص .533 حدیث چھلم: یکی از چھار نیاز قال الامام موسی الکاظم (علیه السلام): لا تستغنی شیعتنا عن أربع: خمرة یصلی علیھا، و خاتم یتختم به، و سواک یستاک به، و سبحة من طین قبر أبی عبد الله علیه السلام... حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السلام) فرمود: پیروان ما از چھار چیز بی نیاز نیستند: 1 سجاده ای که بر روی آن نماز خوانده شود.2 انگشتری که در انگشت باشد.3 مسواکی که با آن دندانھا را مسواک کنند.4 و تسبیحی از خاک مرقد امام حسین (علیه السلام)...تھذیب الاحکام، ج 6، ص 75 پی نوشتھا: 1.قرآن مجید، سوره قصص، آیه 30 2.بحار الانوار، ج 57، ص 203، به نقل از تھذیب 3.منظور نمازھای روزانه و نوافل آنھاست که پنجاه رکعت می شود. 4.چھل حدیث کربلا، محمد صحتی سردرودی منبع: خبرگزاری صدای افغان(آوا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی انتخاب


کد مطلب: 100547

آدرس مطلب :
https://www.avapress.com/fa/article/100547/کربلا-عاشورا-نگاه-امامان-معصوم-علیهم-السلام

آوا
  https://www.avapress.com