تصاویر/ تلاش ساکنین ناحیه شش شهر کابل برای کاهش خسارات سیلاب از دریچه دوربین آوا

28 حمل 1398 ساعت 15:42کد مطلب: 183514

آدرس مطلب: https://www.avapress.com/fa/gallery/183514/1/تصاویر-تلاش-ساکنین-ناحیه-شش-شهر-کابل-کاهش-خسارات-سیلاب-دریچه-دوربین-آوا

آوا
  https://www.avapress.com