ONS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['cache_modified'] = '1398-03-21 10:01:06'; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['func'] = 'Get_Special_Sections_Block'; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?>ONS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['cache_modified'] = '1398-03-21 10:01:06'; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['func'] = 'Get_Special_Sections_Block'; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?> بانکنوت های فرسوده از ابتدای سال 1396 فاقد اعتبار است | آوا
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۳ دلو ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۷
کد مطلب : 137504
بانکنوت های فرسوده از ابتدای سال 1396 فاقد اعتبار است

بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) با نشر اطلاعیه ای بانکنوت (اسکناس) های افغانی فرسوده را از ابتدای سال 1396 غیر قابل اعتبار اعلام کرد.

دراین اطلاعیه از هموطنان خواسته شده است تا در صورت داشتن بانکنوتهای افغانی فرسوده تا آخر حوت(اسفند) ۱۳۹۵ به نزدیک ترین بانک مراجعه نموده و در خصوص تعویض آنها اقدام نمایند، در غیر آن از تاریخ اول حمل ۱۳۹۶ چنین بانکنوتها غیر قابل اعتبار پنداشته شده و حین ارائه به دافغانستان بانک بدون معاوضه مصادره (ضبط) میگردد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

اطلاعیه د افغانستان بانک

به اطلاع تمامی هموطنان محترم رسانیده میشود که بمنظور حفاظت بهتر از پول رایج کشور البته بادرنظرداشت ماده (۳۹) قانون دافغانستان بانک ، تصمیم اتخاذ گردیده است تا بانکنوتهای افغانی که:
۱- روی شان چسپ خورده یا مواد چسپنده مالیده شده باشد
۲- روی شان چیز نوشته یا نقاشی شده باشد
۳- روی شان مهر شده باشد
۴- از نظرظاهری تغییر یافته باشند (از اثر بی توجهی و بی اعتنائی شکل آن تغییریافته باشد)

اعتبار از تاریخ اول حمل ۱۳۹۶ قابل چلند نبوده و حین ارائه به دافغانستان بانک بدون معاوضه مصادره (ضبط) شده و در محو آن اقدام میگردد.

بدینوسیله از هموطنان محترم تقاضا میگردد تا در صورت داشتن بانکنوتهای افغانی دارای خصوصیات فوق الذکر الی اخیر حوت ۱۳۹۵ به نزدیک ترین بانک مراجعه نموده و در تعویض آنها اقدام نمایند، چون اعتبار از تاریخ اول حمل ۱۳۹۶ چنین بانکنوتها غیر قابل اعتبارپنداشته شده و حین ارائه به دافغانستان بانک بدون معاوضه مصادره (ضبط) میگردد.
همچنان از تمامی هموطنان خویش تقاضا مینماییم تا با داشتن بکسک های جیبی و یا به هر وسیله ممکن دیگر در قسمت حفظ و نگهداشت بانکنوتهای افغانی دست داشته شان که در واقعیت امر ، سمبول وحدت ملی کشور و هویت ملی ما است توجه بیشتر شان را مبذول دارند، تا از یکسو از فرسوده شدن زود هنگام بانکنوتهای افغانی جلوگیری نموده و از جانب دیگر بتوانند به پول ملی شان ارج گذاشته و خود شان نیز متضرر نگردند.

https://avapress.com/vdchvqnzk23nxmd.tft2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما