لایک ۰

سران کشورهای اسلامی بر گسترش بیشتر روابط میان کشورها تاکید کردند

سران کشورهای اسلامی بر گسترش بیشتر روابط میان کشورها تاکید کردند

اولین اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی در زمینۀ ساینس و تکنالوژی روز یکشنبه (۱۹ سنبله) در شهر آستانه پایتخت کشور قزاقستان برگزارشد و در سران کشورهای اسلامی بر گسترش بیشتر روابط میان کشورهای تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری آوا، در این اجلاس رئیس جمهور غنی به نمایندگی از دولت افغانستان سخنرانی کرد.

در این اجلاس که تحت عنوان"ساینس، تکنالوژی، نوآوری و عصری سازی جهان اسلام" برگزار گردید، در آن به شمول رئیس جمهور غنی، سران و مقامات کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی حضور داشتند.

در آغاز اجلاس "نور سلطان نظربایف" رئیس جمهور قزاقستان سخنرانی کرد و بر ضرورت کاهش فاصله میان کشورهای اسلامی در زمینه ساینس و تکنالوژی و تقویت همکاری و هماهنگی میان اعضای سازمان همکاری های اسلامی، تاکید کرد.

رئیس جمهور قزاقستان گفت که جهان اسلام بیشتر از یک و نیم میلیارد نفوس دنیا را تشکیل می دهد، اما امروز نتوانسته وحدت خود را نشان دهد و این باعث شده است که اسلام به اهدافش نرسد، پس ما باید این چالش ها را از بین ببریم.

نظربایف از سهم فعال تمدن اسلامی در انکشاف علم و تکنالوژی در جهان یادآوری کرده، گفت که کشورهای اسلامی باید در ساحات مختلف علم و تکنالوژی، بخصوص استفاده از تکنالوژِی در زمینه های بانکداری اسلامی، حفاظت محیط زیست، زراعت و مصئونیت غذایی تلاش کنند.

وی گفت که تا سال ۲۰۲۰، اقتصاد کشورهای جهان دیجیتالی خواهد بود، به همین منظور ما برنامۀ را بنام قزاقستان دیجیتالی آغاز کرده ایم که تا سال ۲۰۲۵ از هر پنج نفر قزاقی یکتن آنها مهارت های دیجیتالی را فرا خواهد گرفت.

رئیس جمهور قزاقستان بر گسترش بیشتر روابط میان کشورهای اسلامی تاکید کرد و گفت که از مدت چهار سال بدینسو قزاقستان نشست ادیان جهانی و سنتی را برگزار می کند و در آن نمایندگان ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و بودیزم اشتراک می کنند. وی اشتراک کنندگان این اجلاس در نشست بعدی آن که در سال ۲۰۱۸ برگزار می گردد، دعوت نمود.

نظربایف گفت که ما خواهان صلح در خاور میانه و کشورهای اسلامی هستیم و ما باید در راستای حفظ صلح و ثبات تلاش کنیم.

همچنین "رجب طیب اوردغان" رئیس جمهور ترکیه در این اجلاس صحبت کرده گفت که همکاری ها در زمینه های علمی و تکنالوژی نقش اساسی را در تقویت مناسبات میان اعضای این سازمان ایفا می کند.

وی با تاکید بر توسعه علم، دانش و نوآوری در جهان اسلام، گفت که اکنون ۵۵ در صد مردم در جهان اسلام بی سواد هستند و بهترین فرزندان ما در کشورهای غربی مصروف کار و فعالیت می باشند. اردوغان افزود که ما متاسفانه به کشورهای مصرف کننده مبدل شده ایم که این در عرصه تکنالوژی یک آسیب پذیری بزرگ است.

رجب طیب اوردغان گفت که ما باید دانش را تولید کنیم، آنرا توسعه دهیم و در چارچوب سازمان همکاری های اسلامی به مبادله دانش از طریق تبادله استادان و محصلین بپردازیم و پوهنتون ها را توسعه دهیم.

وی ضمن اینکه بر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و گسترش همکاری ها در عرصه های تجارتی و اقتصادی تاکید کرد، گفت که گروه های تروریستی از شبکه های انترنتی استفاده می کنند و ما باید قوانین شدید را بخاطر مبارزه علیه آنها، به تصویب برسانیم.

رئیس جمهور ترکیه گفت که بشریت بدون تامین صلح، امنیت و ثبات نمی تواند به زندگی ادامه دهد.

در ادامه اجلاس "ممنون حسین" رئیس جمهور پاکستان صحبت کرد و در رابطه به ضرورت گسترش همکاری ها میان کشورهای اسلامی در زمینه ساینس و تکنالوژی تاکید کرده گفت که پاکستان تعهدات اش را در این خصوص انجام می دهد.

وی هماهنگی، وحدت، تفکر خلاق، فرهنگ، مطالعات، صبر و شکیبایی و توسعه تکنالوژی معاصر را در راستای پیشرفت و ترقی کشورهای اسلامی مهم دانست.

رئیس جمهور پاکستان گفت: ما باید آنچه را که از ما انتظار برده می شود و همچنان نقش و تعهدات تاریخی خود را در زمینه همکاری بیشتر میان امت اسلامی انجام دهیم.

همچنین در این اجلاس دکتر "حسن روحانی" رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری از دوره های شکوفایی تمدن اسلامی گفت که در واقع اگر ما بخواهیم رمز اعتلای علمی جهان اسلام در گذشته و آینده را در یک کلمه خلاصه کنیم، باید از اعتدال اسلامی با سه مولفۀ تعامل، تسامح و تعاون سخن بگویم.

همچنان رئیس جمهور موریتانیا به نمایندگی از کشورهای عربی صحبت کرده گفت که جهان اسلام قرن های متمادی نقش پیشتاز را در زمینه ساینس داشته و آنرا در جهان گسترش داده است.

همچنان در این اجلاس شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان، رئیس جمهور گانا، پادشاه مراکش و سکرترجنرال سازمان همکاری های اسلامی در مورد اهمیت ساینس و تکنالوژی در گسترش مناسبات کشور های اسلامی روشنی انداختند.

در این اجلاس "رئیس جمهور غنی" بحیث اولین سخنران در نشست تحت عنوان" روابط در حال ظهور میان ساینس و جامعه در قرن ۲۱" سخنرانی کرده، گفت: ما در یک حالت تحول و ابهام به سر می بریم- نخست تغییرات ویرانگرانۀ تروریزم، بی ثباتی سیاسی و تغییرات محیط زیستی ما را آسیب های شدید می رساند.

وی افزود که دوم تغییرات خرابکارانه می باشد، چهارمین انقلاب صنعتی بسوی مخرب شدن در حرکت است و از ما نمی خواهد که از آن استقبال کنیم، بلکه برای ما هشدار می دهد که بیشترین کارهای ما در زمینۀ اقتصادی، درست مدیریت نمی شود.

رئیس جمهور افزود: این به درک واضح نیاز دارد که چهارمین انقلاب صنعتی تنها منبع ترس اجتماعی و بیجاشدن نیست، بلکه راه برای پرورش امید و باور به آینده می باشد.

محمد اشرف غنی، سومین ابهام را ابهام اقتصادی دانسته، گفت که پیام کلیدی، رهبری و مدیریت تغییرات سازنده می باشد که اگر ما از گذشته و سه انقلاب صنعتی نیاموزیم، قیمت گزاف را خواهیم پرداخت.

رئیس جمهور با اشاره بر اینکه چه درس های از حالات متذکره باید بیاموزیم، گفت که درس نخست این است که جهان اسلام در سه انقلاب صنعتی گذشته، مصرف کننده بوده و منحیث تولید کنندگان عمل نکرده است، به همین دلیل ساینس تکنالوژی برای ما نا آشنا می باشد که باید خود را به آن آشنا سازیم.

وی افزود: دومین درس این است که ما خود را به گذشته وفق نداده ایم، سهمگیری ما در زمینه های ساینس و تکنالوژی به فراموشی سپرده شده است و این ضرورت به توجه دارد.

رئیس جمهور غنی گفت: سومین درس این می باشد که موضوع ساینس و تکنالوژی تاکتیکی شده نمی تواند، باید با یک رویکرد کاملاً استراتیژیک به آن برخورد کنیم و این بدان معناست که یک ارزیابی دقیق از بازیگران کنونی و موانع کلیدی که ما را از رسیدن به ساینس و تکنالوژی باز می دارد، داشته باشیم.

رئیس جمهور همچنان تاکید کرد که ما باید یک پلان عمل داشته باشیم تا از همدیگر بیاموزیم و به پیش حرکت کنیم. وی افزود که ما باید مسایل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و سیستم های تعلیمی و تحصیلی خود را تقویت ببخشیم.

وی خاطرنشان کرد که تمدن اسلامی یک تمدن شبکه ای است و تمام ما اعضای فعال آن هستیم و این شبکه ها باید پاسخگوی خواست جمعی ما بوده و به ارتباطات بیشتر ضرورت دارد و همچنان باید به آموختن از همدیگر اولویت دهیم.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در اخیر سخنانش گفت که ما در حال ایجاد فایبر نوری وسیع در سطح منطقه هستیم که کشورهای آسیای میانه و جنوبی از این طریق با هم وصل خواهند شد.

دوشنبه ۲۰ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۲۰
کد مطلب: 149609 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *