لایک ۰

آغاز روند ثبت اطلاعات رأی دهنده‌گان از سوی کمیسون انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ثبت اطلاعات در بارۀ رأی دهنده‌گان را آغاز کرده است. رییس بخش فن آوری این کمیسیون می‌گوید که تا کنون اطلاعات در بارۀ بیش از پنجاه هزار تن در بانک اطلاعاتی این نهاد ثبت شده اند.
آغاز روند ثبت اطلاعات رأی دهنده‌گان از سوی کمیسون انتخابات
 این نهاد می‌گوید که شمار نام‌های رأی دهنده‌گان به بیش از پنج میلیون و یک صد هزار تن رسیده است. 
کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم این آمارها را از راه تیلفون و پیامک‌ها به دست می آورد.
کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون بیش از سه میلیون و سه صد هزار مرد، بیش از یک میلیون و شش صد هزار زن، نود و هفت هزار کوچی و بیش از پنج صد شهروند هند و سیک برای رأی دهی ثبت نام کرده اند، این کمیسیون برای ثابت ساختن این شمار ثبت نام کننده گان بانک اطلاعاتی را ایجاد کرده است. 
" یک صدو ده تن از زنان از دو روز بدینسو ثبت اطلاعات ثبت نام کننده گان را در بانک اطلاعاتی اغاز کرده اند. قرار است هفته اینده یک صدو پنجاه تن از مردان نیز در این بخش استخدام شوند و به کار شان اغاز کنند."
رییس بخش فن آوری کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که کارمندان این بخش در بیست و دو ولایت کتاب های ثبت نام ها را اسکن کرده اند و اطلاعات را در بارۀ رای دهنده گان  به مرکز فرستاده اند.
سیدابراهیم  سادات، رییس بخش فن آوری کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«با تکمیل درج معلومات این را ثابت می سازد که ما به شکل واقعی چند نفر در سراسر افغانستان ثبت نام کرده اند و از مجموع کسانی که ثبت نام کرده اند چند نفر از این ها از لحاظ قانونی یک رای دهنده حساب می شوند.»
کارمندان این بخش اطلاعات را در بارۀ کسانی که بر شناس نامه های شان رابرچسب زده شده است، درج این بانک اطلاعاتی می کنند.
فرزانه  کارمند، بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«وظیفه مااین است که ما این را چک کنیم که ایا تمام داده های یک رای دهنده کاملن ثبت شده یا نی.»
مریم سادات، کارمند بخش اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«اینجا شماره های خاص استیکر ثبت شده است که این جا هم به ما امده و این دو را چک می کنیم و از روی ان می فهمیم که ایا درست است یا غلط.»
سید ابراهیم سادات افزود:«اگر یک شخص با یک تذکره چندین بار ثبت کرده باشد تکرار امده باشد در اخیر به ما تفکیک می کند. اگر پایین تر از سن هژده باشد این را تفکیک می کند.»
به گفتۀ نهادهای ناظر بر روند انتخابات بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات  باید سه ماه پیش تر از آغاز ثبت نام های رای دهنده گان ایجاد می شد. ثبت نام های رای دهنده گان به روز هفدهم ماه جوزا در مرکز های ولایت‌ها و ولسوالی‌ها پایان می یابد. 
انتخابات مجلس نماینده‌گان و شورا های ولسوالی‌ها به روز بیست و هشتم ماه میزان برگذار خواهد شد.
سه شنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۴۱
کد مطلب: 164876 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *