کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

رئیس جمهور غنی عقب نشینی نیروهای دولتی از برخی ساحات و ایجاد مناطق امن را رد کرد

16 اسد 1397 ساعت 8:28

رئیس جمهور غنی در ادامه نشست‎های مشورتی، با نمایندگان احزاب راجستر شدۀ سیاسی کشور، دیدار کرد و تصریح کرد: آوازه ها مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی از برخی ساحات عقب‌نشینی می کنند، بی اساس است و دولت پالیسی منطقۀ امن را در نظر ندارد.در این نشست که در قصر چهارچنار ارگ  برگزار شد، نمایندگان احزاب سیاسی در مورد مسایل مختلف از جمله انتخابات، صلح و آتش‌بس، اصلاحات ملکی و نظامی و مشکلات احزاب سیاسی، صحبت کردند.
آنان طرح‌ها و پیشنهادات‌ های خود را در مورد برگزاری انتخابات به موقع و شفاف، حمایت از اصلاحات، مبارزه با فساد، زورمندان، غاصبین و قانون شکنان، منحل سازی گروه های مسلح غیر مسئول، تامین مصئونیت دفاتر احزاب سیاسی، تمویل مالی احزاب سیاسی، سهم برابر احزاب سیاسی در اتخاذ تدابیر امنیتی، برخورد یکسان با احزاب سیاسی، حل بحران کشور از مجراهای سیاسی و حقوقی، تامین صلح و امنیت و اعطای نقش نظارتی به احزاب در انتخابات در مطابقت به قانون، بیان داشتند.
رئیس‌جمهور غنی با بیان اینکه یک گروه از احزاب سیاسی برای گفتگو با حکومت تشکیل شود اظهار داشت: حکومت آمادۀ همکاری و استفاده از ظرفیت‌ها، طرح‌ها و پیشنهادات احزاب می باشد.
وی افزود که حکومت وحدت ملی میراثی را به ارث گرفت که ما ضرورت داشتیم تا بقای افغانستان را تضمین نماییم و قناعت جامعۀ ‌جهانی در حمایت از افغانستان را بدست آوریم و با کشورهای آسیای میانه، منطقه و جهان اسلام، روابط را تأمین کنیم.
وی با اشاره بر اینکه نهادهای به میراث‌مانده برای حکومت وحدت ملی، پاسخگوی شرایط نبود، گفت که انتخابات مطابق قانون برگزار می‌گردد و به هیچ‌کس حق مداخله در این روند داده نمی‌شود.
رئیس جمهور غنی تصریح کرد که حل بحران چهل سالۀ افغانستان، وظیفۀ هر افغان است و ثبات در کشور از راه انتقال قدرت با ارادۀ مردم می تواند بدست آید.
محمد اشرف غنی با بیان اینکه تجربۀ آتش‌بس قبلی با موفقیت‌های همراه بود، گفت که روی آتش‌بس در روزهای عید قربان، کار می شود.
رئیس جمهور در این دیدار که دیروز برگزار شد، گفت که آوازه ها مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی از برخی ساحات عقب‌نشینی می کنند، بی اساس است و دولت پالیسی منطقۀ امن را در نظر ندارد. وی افزود که مالکیت مذاکره از حکومت وحدت ملی است، اما روی ابعاد مختلف مذاکره ضرورت به مشوره وجود دارد.
رئیس جمهور در اخیر این نشست گفت: هر جائیکه ضرورت به فیصلۀ قاطع باشد، با همه اقشار از جمله احزاب سیاسی، مشورت می شود.


کد مطلب: 168459

آدرس مطلب :
https://www.avapress.com/fa/news/168459/رئیس-جمهور-غنی-عقب-نشینی-نیروهای-دولتی-برخی-ساحات-ایجاد-مناطق-امن-رد

آوا
  https://www.avapress.com