لایک ۰
رئیس‌جمهور غنی در دیدار با مسئولین بخش صحت:

رضایت عموم مردم از ارائه خدمات صحی پائین است / باید در وزارت صحت عامه تغییرات اساسی رونما گردد

رئیس جمهورغنی در دیدار با مسئولین بخش صحت و نمایندگان سازمان‌های بین المللی گفته است که رضایت عموم مردم از ارائه خدمات صحی در کشور پائین است بنا براین باید در وزارت صحت عامه تغییرات اساسی رونما گردد.
رضایت عموم مردم از ارائه خدمات صحی پائین است / باید در وزارت صحت عامه تغییرات اساسی رونما گردد
به گزارش خبرگزاری آوا، این دیدار که به منظور بهبود اساسی ارائه خدمات صحی شفاخانه‌ها و تعدیل پروسه‌های تدارکاتی، با مسئولین بخش صحت و نمایندگان سازمان‌های بین المللی صورت گرفت آقای غنی تاکید نمود که حالت کنونی در بخش صحت پاسخگو نبوده و قابل قبول نمی‌باشد.
 
وی افزوده است که به‌خاطر بهبود ارائه خدمات صحی، باید در وزارت صحت عامه تغییرات اساسی رونما گردد و ما خواهان یک سیستم واحد و واضح هستیم. وزارت صحت باید صاحب مالکیت بخش صحی و نیز دراین راستا پاسخگو باشد.
 
به گفته رئیس جمهور، رضایت عموم مردم از ارائه خدمات صحی در کشور پائین است و وزارت صحت عامه و انجیوهای مربوطه در هماهنگی و همکاری مشترک باید رضایت و قناعت مردم را حاصل کنند.
 
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در صورتی‌که انجیوهای قراردادی معاش کارکنان خود را به موقع آن پرداخت نکنند، قرارداد از آنان گرفته می‌شود. وی افزود که والی و ولسوال این حق و صلاحیت را دارد که در مورد حاضری کارمندان صحی انجیوها به من معلومات دهند.
 
 آقای غنی گفته است که در بخش خدمات صحی ما خواهان مشارکت دوامدار و میان‌مدت با انجیوها هستیم و در ساختار انجیوها باید تجدید نظر صورت گیرد و نیز سیستم شکایات تلیفونی ایجاد گردد. وی اضافه کرد که در بدل اجراات و به منظور جلوگیری از فساد، باید سیستم واضح به وجود آید.
 
رئیس جمهور تاکید کرده است که حالت کنونی دربخش صحت پاسخگو نبوده و قابل قبول نمی‌باشد، زیرا ما پیشرفت را روی کاغذ نه، بلکه در عمل می‌خواهیم. وی افزود، هر انجیوی که کارهایش را مطابق به قرارداد انجام می‌دهد، مورد تقدیر قرار گیرد.
 
همچنین در این دیدار معین وزارت صحت عامه گفته: برای مدیریت خوب خدمات صحی در هماهنگی با ادارات مربوطۀ دولتی، مؤسسات بین‌المللی و تمویل‌کنند‌گان، کمیته ارزیابی ایجاد گردیده است و هر انجیوی که مطابق به قرارداد، خدمات ارائه نکند به عوض آن انجیوی دیگر انتخاب خواهد شد.
 
وی ارزیابی‌های مردمی را در بهبود وضعیت خدمات‌رسانی صحی مهم خوانده گفت: شکایت آن‌ها که در هرسطح باشد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. او افزود، پس از این، برای انجیو پیشکی نه، بلکه پس از اجراآت‌شان، پول پرداخته خواهد شد.
 
با این حال نماینده بانک جهانی، طرح وزارت صحت عامه را به منظور بهبود کیفیت خدمات صحتی مؤثر خواند و به‌خاطر پیشرفت آن، به وزارت صحت عامه، انجیوها و تمویل‌کنند‌گان، پیشنهاد نمود تا هماهنگی و همکاری شان را تسریع ببخشند.
 
در همین حال "داکتر فضل‌محمود فضلی" مشاور ارشد رئیس‌جمهور با اشاره به پریزنتیشن وزارت صحت عامه برای بهبود کیفیت خدمات صحی، گفت که شیوۀ ارزیابی ارائه خدمات صحی باید واضح باشد و نیز بخش تفتیش از انجیوها در آن اضافه گردد.
 
از سوی هم در این دیدار "انجنیر الهام‌عمر هوتکی" رئیس ادارۀ تدارکات ملی گفت: قراردادهای بخش صحت در هماهنگی با بانک جهانی، از پروژه به برنامه مبدل گردیده است. وی افزود که برای جلوگیری از انحصار و اشتراک و رقابت انجیوها، مشکلات تضمینات از سر راه برداشته شده است.
 
هوتکی تصریح کرد که درگذشته، قبل از تمام‌شدن وقت قرارداد، ۹ ماه قبل تمام پول به انجیوها داده می‌شد، اما از این پس در بدل اجرای کار، برای آنها پول داده می‌شود.
 
همچنین در این نشست ضمن تأکید بر افزایش کیفیت خدمات صحی و رضایت مردم تاکید شد که در روشنایی ارزیابی‌ها، باید سطح کیفیت خدمات صحی و رضایت مردم از آن مشخص گردد.
 
چهارشنبه ۲۱ سنبله ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۵۷
کد مطلب: 170573 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *