لایک ۰

۴۴ پروژه در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

در نشست اخیر کمیسیون تدارکات ملی، ۴۵ مورد تدارکاتی تحت بررسی قرار گرفت که در نتیجه ۴۴ مورد آن به ارزش بیش از ۱۱،۷ میلیارد افغانی از سوی کمیسیون تدارکات ملی، منظور گردید.
۴۴ پروژه در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
به گزارش خبرگزاری آوا، قرارداد پروژه ۵ میگاوات برق سولری ولایت غور مربوط وزارت انرژی و آب نیز شامل منظور شدۀ تدارکاتی جلسه دیشب کمیسیون تدارکات ملی می باشد.

 همچنان ۱۰ درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ اعمار ۱۷ باب تعمیر لیلیه در ۱۰ ولایت، قرارداد پروژه اعمار ۲۷ باب جمنازیوم ورزشی و تالار کانفرانس ها در ۲۷ ولایت، قرارداد پروژه اعمار ۳۶ باب مسجد و صالون فاتحه خوانی در ۳۴ ولایت، قرارداد پروژه اعمار۱۰۲ باب انتظارگاه در ۳۴ ولایت و قرارداد پروژه ترمیم گدام های تاریخی ولایت هرات مربوط ریاست عمومی واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که در پرنسیب منظور گردید، نیز مشمول این موارد تدارکاتی می شود.
هنگام بحث و بر رسی پروژه ۵ میگاوات برق سولری ولایت غور، رئیس جمهور غنی تاکید کرد که مردم این ولایت به روشنایی برق ضرورت عاجل دارند و به وزارت انرژی و آب هدایت داد تا با داوطلب پیشنهادی مذاکره نماید و این پروژه را در وقت کم در ولایت غور عملی نماید.

از سوی هم درخواست منظوری فسخ قرارداد پروژه لات دوم بخش اول سرک دو آب الی مندول ولایت نورستان مربوط وزارت فواید عامه، تصویب و این وزارت مکلف گردید تا پیشنهاد بدیل و گزارش آنرا به کمیسیون ارایه نماید.
علاوه بر آن درخواست منظوری فسخ مراحل تدارکاتی پروژه بلاک طوطی میدان (گاز آمو دریا) و درخواست منظوری آغاز مجدد طی مراحل تدارکاتی پروژه متذکره، درخواست منظوری فسخ قرارداد ۲ قلم چوب بلوط پوستدار و چوب ارچه و درخواست منظوری فسخ قرارداد تهیه و تدارک ۷ قلم ملحقات ضرورت قطعات و جزوتام های قول اردوی ۲۰۷ ظفر وزارت دفاع ملی از سوی کمیسیون تدارکات ملی نیز منظور گردید.

در همین حال درخواست منظوری تعدیل پنج پروژه پس از بررسی و مداقه مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.
از سوی هم طبق اجندا در این جلسه اعضای کمیسیون، گزارش تحقق هدایات فیصله های قبلی این کمیسیون را که شامل شش پروژه می باشد، مورد بحث قرار دادند که مورد تایید آنان قرار گرفت.

اما تحقق فیصله پیرامون درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد) پروژه احداث دستگاه برق آبی پوزه لیچ ولایت غور مربوط وزارت انرژی و آب مبنی بر اینکه داوطلب پیشنهادی توانایی کافی ندارد، رد گردید و به این وزارت وظیفه سپرده شد تا بدیل آنرا به کمیسیون تدارکات ملی ارایه کند.
ریاست عمومی واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری ریاست جمهوری اسلامی افغانستان درخواست هدایت بخاطر تقویه بنیه مالی و تخنیکی تصدی ساختمانی بنائی را ارایه نمود که کمیسیون آن را در پرنسیب تا ارایه گزارش در مورد این تصدی تصویب کرد.

وزارت دفاع ملی درخواست وضاحت در رابطه به فیصله قبلی کمیسیون تدارکات ملی پیرامون قرارداد ادویه و مواد لازم طبی و ریجنت های لابراتواری را نمود که کمیسیون تدارکات ملی به اداره تدارکات ملی هدایت داد تا در همآهنگی با ریاست صحیه وزارت دفاع ملی موضوع را بررسی نموده و اقدامات عاجل جهت فراهم آوری ریجنت های مورد نیاز را بدست بگیرند.

پیشنهاد وزارت انرژی و آب در رابطه به درخواست هدایت در مورد کمپنی BDO که تجربه کافی در مورد پروژه های آبیاری ندارد، مورد بررسی قرار گرفت و منظور گردید و به این وزارت وظیفه سپرده شد تا طرح بدیل را به کمیسیون ارایه نماید.
اداره مستقل خط آهن افغانستان درخواست هدایت پیرامون طی مراحل بعدی قرارداد پروژه سروی، دیزاین و تمدید ساختمان ۱۰ کیلومتر خط آهن در استیشن خط آهن آقینه را در جلسه ارائه نمود که کمیسیون تدارکات ملی پس از بررسی همه جانبه به وزارت مالیه وظیفه سپرد تا بودجه مورد نیاز این پروژه را فراهم نماید.
در این نشست کمیسیون تدارکات ملی، بر علاوه رئیس واعضای آن، مسوولین اداره تدارکات ملی، ناظرین ملی از جمله کمیسیون های مالی و بودجه و اقتصاد ملی شورای ملی نیز حضور داشتند
 
سه شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۴
کد مطلب: 175292 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *