لایک ۱
۱نظر
وزیر مهاجرین:

800009 مهاجر در سال جاری به کشور بازگشته اند / 6.5 میلیون افغانستانی به عنوان مهاجر یا پناهنده در دیگر کشورها زندگی می کنند

هم اکنون بیشتر از (6.5) میلیون افغان ها مهاجر است، نزدیک به (3) میلیون پناهنده و (4) میلیون مهاجر در کشورهای بیرونی زندگی می کند.
800009 مهاجر در سال جاری به کشور بازگشته اند / 6.5 میلیون افغانستانی به عنوان مهاجر یا پناهنده در دیگر کشورها زندگی می کنند
وزارت امور مهاجرین با همکاری سازمان بین المللی مهاجرت از  روز بین المللی  مهاجر در ریاست اجراییه تجلیل باشکوه به عمل آورد.
در آغاز محفل پیام ریاست جمهوری توسط نبی مصداق مشاور ریاست جمهوری به خوانش گرفته شده و از تعهد و تلاش های جدی رییس جمهور در امر رسیدگی به وضعیت مهاجرین یاد نموده و بر ایجاد صلح و ختم جنگ به منظور یک زندگی مرفه و آباد برای همه افغان ها تاکید نموده بود.

دکتور داکتر عبدالله عبدالله؛ رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی در این محفل ضمن سپاسگزاری از فعالیت ها و کارکردهای موثر وزارت امور مهاجرین در عرصه خدمات رسانی و مدیریت بهینه امور مهاجرین، عودت کنندگان و بیجا شدگان گفت: یکی از اولویت های اساسی و عمده حکومت وحدت ملی رسیدگی به امورات مهاجرین و عودت کنندگان است، دولت افغانستان هنوز هم رقم درشت مهاجرین را داشته و این نیاز مند مدیریت موثر است. حکومت افغانستان تعهد استوار برای مدیریت این پدیده ،برای کاهش و بدل کردن مهاجرت به یک فرصت و نیز جلوگیری از سوو استفاده توسط قاچاقبران کار خواهد کرد. 

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین عودت کنندگان ضمن تاکید بر ضرورت مهاجرت و پدیده دایمی و انسانی خواندن مهاجرت و  یکی از عوامل مهم تمدن و توسعه کشورها پدیده مهاجرت را  یاد نموده و گفت: هم اکنون بیشتر از (6.5) میلیون افغان ها مهاجر است، نزدیک به (3) میلیون پناهنده و (4) میلیون مهاجر در کشورهای بیرونی زندگی می کند.

او اظهار داشت: مدیریت موثر، رسیدگی به موقع و ارایه حمایت های حقوقی و بشری یکی از اولویت های حکومت بوده که از آغاز حکومت وحدت گام های عملی موثر در زمینه برداشته شده است.
وزیر مهاجرین متذکر شد: از جمله ایجاد ساختارهای؛ کمیسیون عالی امور مهاجرت، کمیته فرعی شورای وزیران و کمیته اجرایی عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی و فرمان (305) ریاست جمهوری که باتوجه به نیازمندی های شرایط عودت کنندگان و بیجاشدگان ترتیب و روند اجرایی آن از طریق کنسرسیوم با ترکیب نهادهای ملی وبین المللی صورت می گیرد.

همچنین وی اظهار داشت: در سال جاری تا اکنون (800009) هزار عودت کننده که (16) هزار دارای کارت پناهندگی ومتباقی (793000) هزار افراد عودت کننده فاقد مدرک بودند. و نیز در کشور ایران (800) هزار مهاجر تا اکنون ثبت شده و نیازمند توزیع پاسپورت می باشد و در کشور پاکستان نیز تا اکنون (350) هزار پاسپورت دریافت شده و متباقی منتظر پاسپورت می باشد.

همچین وزیر امور مهاجرین گفت: در سال جاری افغانستان (650000) هزار بیجاشده داخلی ناشی از جنگ و خشکسالی داشته و بخش عمده آن در هرات و بادغیس مستقر هستند. انتقال بیجا شدگان به محلات اصلی شان همچنان ادامه داشته و تعدادی زیادی از ولایت هرات به محلات اصلی شان متقل شده است. وی گفت در زمستان سال جاری (84) هزار فامیل بیجا شده را در حال توزیع کمک بوده و (28) هزار فامیل دیگر در معرض آسیب پذیری بوده و نیازمند جدی به کمک دارند.

وزیر امور مهاجرین یکی از چالش های این وزارت را مهاجرت های غیر منظم و قاچاقی یاد نموده و اقدامات این وزارت را در زمینه مانند؛ آگاهی عامه از طریق رسانه های همگانی، تدویر کنفرانس ها، توزیع بروشورها، ایجا زمینه های شغلی،ایجاد پروگرام اشتغال زایی به کمک بانک جهانی به منظور اولویت استخدام به عودت کنندگان وبیجا شدگان، امضا تفاهمنامه باکشور های منطقه( ایران، ترکیه، عربستان وسایر کشورها) به منظور اعزام کارگر، ایجاد مرکز معلومات مهاجرت، تعدیل قانون مبارزه با قاچاق انسان و ایجاد کمیته مبارزه قاچاق انسان تحت ریاست وزارت عدلیه، خواند.

همچین وی به منظور مدیریت مشترک مهاجرین با کشور های منطقه از جمله ایجاد کمیته مشترک اتباع با دولت ایران، کمیته مشترک عمل و صلح با پاکستان و نیز کمیته تخنیکی مشترک با کشور ترکیه را یاد نمود.

وی علاوه نمود که عنقریب پالیسی جامع عودت و بیجاشدگان نهایی می شود و در این پالیسی بر عودت داوطلبانه مهاجرین وجلوگیری از مهاجرت غیر منظم تاکید شده است.

در بخشی از محفل توبی لینز معاون کمک های بشری سازمان ملل متحد در امور افغانستان صحبت نموده و گفت: پدیده مهاجرت به مدیریت و همکاری مشترک کشورها نیازمند بوده و تلاش شود تا از عبور و مرور مهاجرین منفعت گرفته و از مهارت های آن ها استفاده کنیم.

خانم سارا ؛معاون موسسه بین المللی امور مهاجرت در این محفل گفت: بخش بزرگی از مهاجرین در حال برگشت بوده و خواهان سهم گیری در توسعه و پیشرفت کشور خود هستند و باید به پدیده مهاجرت به عنوان یک فرصت نگاه شود. او بر عودت داوطلبانه مهاجرین تاکید نموده و در زمینه باید مساعدت های پایداری صورت گیرد.

همچین در بخش محفل مسلم ایزدیار؛ معاون مجلس سنا صحبت نموده و گفت: حکومت باید تلاش کنند تا از فرار مغزها جلوگیری شود و نیز برنامه های در راستایی تحقق برنامه های عملی جهت کاهش مهاجرت، حمایت از حقوق مهاجرین در خارج کشور، تدوین استراتژی بازگشت و تهیه سرپناه برای عودت کنندگان و بیجاشدگان را روی دست گیرد.

در اخیر دوکتور داکتر عبدالله عبدالله به پاس کارهای موثر و خلاقانه وزیر امور مهاجرین لوح تقدیر برای وی اهدا نموده و از کارکردهای این وزارت ستایش نمود.
 
سه شنبه ۲۷ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۹
کد مطلب: 176218 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


نظر مخاطبان
شیوای بلخی
Iran, Islamic Republic of
جناب آقای عالمی
سه نکته رامتذکر می شوم
اول .پناهندگانی که قبل از کارت آمایش وکارت آبی درایران داشتند باید کارت پناهندگی ومتولدین درایران طبق قوانین تابعیت ومدنی ایران درصورت درخواست
دوم پناهندگان ازتمامی حقوق شهروندی بدون تبعیض برخوردار شوند ازاشتغال تامالکیت وبهداشت وتحصیلات بدون تبعیض
سوم
تاکید وزارت مهاجرین درشرایط درحال جنگ برای دیپورت از همسایه غربی وحتی رضامندانه یک سیاست واقعا خیانت آمیز ونژادپرستانه وجنایتکارانه علیه امنیت وشرایط پناهندگان است وشما باید عکس این سیاست درجهت الزام کشورهای پذیرنده به رعایت قوانین شرعی وانسانی ومیثاق های جهانی کوشش کنید