لایک ۰
رئیس جمهور غنی:

تدوین استراتیژی شش ساله دولت داری باز یک ضرورت است

رئیس جمهور غنی با بیان اینکه تدوین استراتیژی شش ساله دولت داری باز یک ضرورت است، گفت که در دولت داری باز، شاروالی ها و برنامۀ میثاق شهروندی نمونه های خوبی محسوب می شوند.
تدوین استراتیژی شش ساله دولت داری باز یک ضرورت است
طی نشستی با حضور رئیس جمهور غنی، عبدالسبحان رووف معاون ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و خلیل الله متوکل هماهنگ کنندۀ ملی و رئیس سکرتریت دولت داری باز، گزارش خویش را در رابطه ابتکارات دولت داری باز افغانستان ارائه کردند.
رووف گفت که افغانستان با کسب ۸۸ در صد معیارهای دولت داری باز، عضویت مشارکت دولت داری باز را دریافت کرده است.
وی در مورد برنامه عمل ملی افغانستان و خصوصیات آن، تعهدات در برنامه عمل ملی و میکانیزم های نظارت از تطبیق آن و همچنان چالش ها، راه حل ها و برنامه های آینده، صحبت کرد.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، از پیشرفت ها در رابطه به مشارکت دولتداری باز افغانستان، تشکر کرده، گفت که تدوین استراتیژی شش ساله دولت داری باز یک ضرورت است.
رئیس جمهور افزود که در رابطه به قانون گذاری باز، بودجه باز، تفتیش/ بررسی باز، قرارداد باز و اطلاعات باز با وزارت های مالیه و اطلاعات و فرهنگ، مشاوریت مالی ریاست جمهوری، ادارۀ تدارکات ملی و دفتر سخنگوی ریاست جمهوری صحبت شود، تا دولت داری باز در نهادهای متذکره، مورد تطبیق قرار گیرد.
رئیس جمهور غنی با بیان اینکه دولت داری باز به یک پروسۀ ملی مبدل شود، گفت که در دولت داری باز، شاروالی ها و برنامۀ میثاق شهروندی نمونه های خوبی محسوب می شوند
رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که حکومت وحدت ملی در راستای اهداف دولت داری باز، گام های را برداشته است که به گونه مثال می توان از الکترونیکی شدن تدارکات و تدوین بودجه نام برد
 
پنجشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۱
کد مطلب: 177131 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *