لایک ۰

افغانستان برشنا قرارداد ۱۵ پروژه را با شرکت های مختلف امضاء کرد

افغانستان برشنا شرکت، طی یک محفل بزرگ از همکاران داخلی و خارجی تقدیر بعمل آورده و قرارداد ۱۵ پروژه را به امضاء رساند.
افغانستان برشنا  قرارداد ۱۵ پروژه را با شرکت های مختلف امضاء کرد
در این محفل، از همکاران داخلی و خارجی بخش برق رسانی با تفویض مدالها، تقدیر نامه ها و تحسین نامه، قدردانی شد.

د برشنا شرکت،  با برنامه ریزی دقیق قرارداد ۱۵ پروژه سال ۱۳۹۸ با شرکت های مختلف، طی قرارداد های جداگانه عقد کرد.

در این پروژه ها دو قرارداد که شامل نظارت از تطبیق قست ( ۱ و ۲ ) پروژه ها (لین ۲۲۰ کیلوولت شبرغان - اندخوی، لین انتقالی ۵۰۰ کیلوولت شبرغان - دشت الوان، شبکۀ توزیعی بامیان، لین ۲۲۰ کیلوولت دوشی – بامیان و احداث سب ستیشن های بامیان و دوشی) و پروژه خدمات مشورتی ارزیابی اثرات محیطی و اجتماعی برای پروژه کاسا – ۱۰۰۰ به ارزش مجموعی بیش از دوازده اعشاریه سه ملیون ( ۱۲،۳ ملیون) دالر امریکایی و سیزده قرارداد دیگر به ارزش مجموعی نزدیک به چهار صدو هشتاد (۴۸۰) ملیون افغانی که شامل اعمار احاطه ساحه دستگاه برق آفتابی ۴۰ میگاوات حصار شاهی ننگرهار، اعمار تعمیر اداری نورستان برشنا، اعمار تعمیر اداری آمریت بامیان برشنا، اعمار تعمیر هنگر احاطه دیوار آمریت میدان شهر برشنا، تهیه و تدارک سوچبوردها، کیبل ها، ترانسفارمرها و تجهیزات متفرقه مورد ضرورت مدیریت برق سروبی کابل برشنا شامل سه لات قرارداد لات اول و تهیه و تدارک تیل توربین های مورد ضرورت حوزه های ننگرهار، پروان و کندهار برشنا می باشد از سوی رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت با مسوولین شرکت های قراردادی امضا گردید.

همچنان قرارداد تدارک ۵۵۰۰۰ لیتر تیل دیزل مورد ضرورت بند دوستی افغان- هند هرات برشنا، تدارک ۷ قلم مواد خام برای تولید ۷۷۵ پایه های فلزی برای ۱۵ باب ترانسفارمر سب استیشن های ولسوالی میربچه کوت، تهیه وتدارک ترانسفارمرها، پایه های کانکریتی و فلزی، سویچ های خشکه و سوچبوردها سیم و کیبل ها و تجهیزات متفرقه مورد ضرورت کابل برشنا در پنج لات قرارداد لات اول ( ترانسفارمر ها)، تهیه وتدارک ترانسفارمرها، پایه های کانکریتی و فلزی، سویچ های خشکه و سوچبوردها سیم و کیبل ها و تجهیزات متفرقه مورد ضرورت کابل برشنا در پنج لات قرارداد لات چهارم( سیم و کیبل ها)، تهیه وتدارک ترانسفارمرها، پایه های کانکریتی و فلزی، سویچ های خشکه و سوچبوردها سیم و کیبل ها و تجهیزات متفرقه مورد ضرورت کابل برشنا در پنج لات قرارداد لات چهارم( سیم و کیبل ها)، تدارک پایه های ۱۲ و ۹ متره مورد ضرورت منطقه خوشگنبد ولسوالی بهسود ننگرهار برشنا، تدارک و نصب کمره های امنیتی خدمات مشتریان در مرکز و تمام واحد های دافغانستان برشنا شرکت و تدارک مقدار ۵۶۰۰۰۰۰ لیتر تیل دیزل نوع L062 برای دستگاه حرارتی تره خیل شامل سیزده قرارداد فوق می شود که میان د افغانستان بر شنا شرکت و شرکت های قراردادی به هدف فراهم آوری و سرعت بخشیدن خدمات برق رسانی امضأ گردید.
 
برچسب ها:
سه شنبه ۹ دلو ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۹
کد مطلب: 178814 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *