لایک ۰
در واکنش به بازداشت و زندانی شدن عبدالرزاق وحیدی:

محمد محقق حكم صادره عليه وحيدى را سياسى، خصمانه و تبعيض آميز خواند

اين اقدامات اهانت آميز حكومت جور آقاى غنى را بشدت محكوم مي‌كنم و حكم صادره عليه جناب وحيدى را سياسى، خصمانه و تبعيض آميز ميدانم آقاى غنى در مبارزه بافساد صادق نيست، مقامات فاسد و دزدهاى میليونى را كه از تيم خودش بوده نه تنها محاكمه نكرده كه براى شان عاليترين مدالهاى دولتى را تفويض كرده است .
محمد محقق حكم صادره عليه وحيدى را سياسى، خصمانه و تبعيض آميز خواند
محمد محقق در پیوند به بازداشت و زندانی شدن "عبدالرزاق وحیدی" وزیر پیشین مخابرات واکنش تندی از خود نشان داد و تاکید کرده است که حكم صادره عليه وحيدى سياسى، خصمانه وتبعيض آميز ميدانم  و آقاى غنى در مبارزه بافساد صادق نيست.
 

به گزارش خبرگزاری آوا، عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روز گذشته ( 19 حمل)  از سوی مرکز عدلی و قضایی از دانشگاه کابل بازداشت و روانه زندان پلچرخی شد.
 
در همین حال محمد محقق معاون ریاست اجرایی گفته است که اين اقدامات اهانت آميز حكومت جور آقاى غنى را بشدت محكوم ميكنم و حكم صادره عليه جناب وحيدى را سياسى، خصمانه و تبعيض آميز ميدانم آقاى غنى در مبارزه بافساد صادق نيست، مقامات فاسد و دزدهاى میليونى را كه از تيم خودش بوده نه تنها محاكمه نكرده كه براى شان عاليترين مدالهاى دولتى را تفويض كرده است .
 
وی با انتشار بیانیه‌ای، افزوده است که محاكمه فرمايشى عبدالرزاق وحيدى وزير مخابرات وتكنالوژى معلوماتى يك ظلم آشكار بر شخصيت حقيقى وحقوقى جناب آقاى وحيدى وتوهين و تحقير وقيحانه عليه جامعه هزاره افغانستان است.
 
او گفت: از سه سال پيش آقاى اشرف غنى رييس جمهور توافقى در يك نمايش مضحك به بهانه فساد مالى وظيفه وزير مخابرات جناب وحيدى را به تعليق درآورد وبه عوض آن به ترتيب مهره هاى مربوط به تيم خودش را بر خلاف قانون بحيث سر پرست نصب نمود ، بعد از سه سال بازى تبعيض آميز ( موش و گربه ) ، سر انجام محكمه مربوطه ، جناب وحيدى را برائت داد و معلوم شد كه اين‌همه خيمه شب بازى هاى تحقير آميز ارگ براى اين بوده كه حق تيم اصلاحات و همگرايى را كه با ٤ مليون راى و حق مردم هزاره را كه با يك ونيم میليون راى پاك خويش بدست آورده بودند پايمال كند .
 
حاجی محمد محقق افزود بعد از اعلام برائت ذمة جناب وحيدى از سوى محكمه مربوطه كه تشت رسوايى ارگ از بام افتاد ومعلوم شد كه جناب آقاى اشرف غنى جناب وحيدى را بناحق سه سال از وظيفه دور ساخته وحق يك بخش از مردم افغانستان را ظالمانه پايمال كرده است ، من اين موضوع را با رياست محترم اجرائيه وبرخى مقامات ديگر مطرح كردم كه حال كه بيگناهى وزير مخابرات ثابت شده بايد سر وظيفه اش به وزارت بر گردد واعاده حيثيت شود.
 
وی افزوده است که تا موضوع ادعاى باز گشت وحيدى به وزارت واعاده حيثيت شان به نحوى بگوش جناب غنى رسيد براى پنهان كردن رسوايى شان در محاكمه نمايشى وزارت مخابرات وريالتايم ، در يك نمايش شرم آور ديگر و در يك دوسيه ساختگى ديگر كه گويا مربوط به دوره حكومت قبلى در دوران معينيت آقاى وحيدى در وزارت ماليه بوده بار ديگر پاى ايشان را به محكمه كشانيد.
 
آقای محقق در ادامه گفته است که محاكمه دوم آقاى وحيدى كه براى سر پوش گذاشتن بر رسوايى تيم حاكم ارگ در جريان محاكمه سه ساله وزير مخابرات انجام ميشد، بيش ازحد ظالمانه بود ، كه دستگاه به اصطلاح عدلى وقضايى فرمانبردار ارگ خيلى عجولانه و فرمايشى در ظرف چند روز محدود براى جناب وحيدى حكم سه سال حبس را صادر كرد و براى بردن شان به محبس پو ليس جور حكومت بشكل اختطاف گونه ايشان را از صحن دانشگاه كه براى تدريس رفته بود اقدام نموده به محبس انتقال دادند .
 
او تاکید کرد که اينجانب اين اقدامات اهانت آميز حكومت جور آقاى غنى را بشدت محكوم ميكنم وحكم صادره عليه جناب وحيدى را سياسى ، خصمانه وتبعيض آميز ميدانم آقاى غنى در مبارزه بافساد صادق نيست ، مقامات فاسد و دزدهاى مليونى را كه از تيم خودش بوده نه تنها محاكمه نكرده كه براى شان عاليترين مدالهاى دولتى را تفويض كرده است .
 
همچنان لازم ميدانم كه از برادر محترم جناب داكتر عبدالله عبد الله بخواهم كه تا با توجه به راى میليونى وصادقانه كه جامعه هزاره به تيم اصلاحات و همگرايى كه شما در راس آن قرار داشتيد دادند و شما مسؤل حفاظت وصيانت از راى و حقوق آنان هستيد پا جلو گذاشته از حيثيت مردم و وزراى آنان كه يكى شان غير قانون حبس وديگران از كابينه كنار گذاشته شدند دفاع نموده وبا ما و مردم همصدا شوند وبراى دفع ظلم وتبعيض ايستادگى كنند .
 
محمد محقق از ملت افغانستان وهمه سياسيون كشور خواسته كه در برابر اقدامات ضد وحدت ملّى و حرمت شكنانه دستگاه جور اشرف غنى بى تفاوت ننشينند و جواب اين اهانت ها وتبعيض هارا يكپارجه و متحدانه در ميادين تحركات مدنى و انتخابات بدهند و ثابت كنند كه مردم افغانستان متحد هستند و تبعيض و ظلم عليه ملت را نمي‌پذيرند .
 
سه شنبه ۲۰ حمل ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۲
کد مطلب: 182941 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *