تفاهمنامه ای بین وزارتخانه های مالیه، معارف، داخله و دفاع ملی به امضا رسید

خبرگزاری صدای افغان(آوا) کابل , 25 حمل 1398 ساعت 17:50

تفاهمنامه ایجاد نمایندگی های آمریت نمبر تشخیصیه مالیه دهندگان میان وزارت مالیه و وزارتخانه های معارف، داخله، دفاع ملی و شاروالی کابل به امضاء رسید.


در این کنفرانس معین عواید و گمرکات، معینان وزارتخانه های معارف، امور داخله، دفاع ملی و معاون شاروالی کابل اشتراک داشتند.

به اساس این تفاهمنامه وزارتخانه های داخله، معارف، دفاع ملی و شاروالی ایجاد دفتر مشخص برای کارمندان، توظیف کارمندان به منطور درج معلومات در سیستم مالیاتی، راپوردهی معاشات در سیستم سیگتاس را بر عهده خواهند داشت.
در مقابل وزارت مالیه مسئولیت توظیف کارمندان به حیث سوپروایز، آموزش کارمندان در بخش سیستم مالیاتی و فراهم نمودن سیستم مالیاتی غرض دسترسی و استفاده از آنرا برعهده دارد.


کد مطلب: 183282

آدرس مطلب: https://www.avapress.com/fa/news/183282/تفاهمنامه-بین-وزارتخانه-های-مالیه-معارف-داخله-دفاع-ملی-امضا-رسید

آوا
  https://www.avapress.com