لایک ۱

استراتژی ملی دسترسی به خدمات مالی کشور اعلان شد

بانک مرکزی کشور و اداره بانک جهانی در کابل امروز رسما استراتژی ملی دسترسی به خدمات مالی افغانستان" و پایان کار روی سند ارزیابی خطرات ملی پولشویی و تمویل تروریزم را اعلان کردند.
استراتژی ملی دسترسی به خدمات مالی کشور اعلان شد
به گزارش خبرگزاری آوا، این استراتژی توسط "وحید نوشیر" سرپرست بانک مرکزی کشور "هما زهرا فتوحی" سرپرست دفتر بانک جهانی در افغانستان اعلام شد.
 
مسئولان هدف از تهیه استراتیژی ملی دسترسی به خدمات مالی که بانک مرکزی از هژده ماه گذشته بدینسو مسؤولیت تهیه و ترتیب را برعهده داشت افزایش دسترسی به خدمات مالی در عرصه های که اقتصاد افغانستان با چالش روبرو است و تشویق خدمات بانکداری رسمی برای بخش خصوصی و خانواده ها از جمله تقویت سیستم های پرداخت بانکی دیجیتال خوانده اند.  
 
وحید نوشیر، سرپرست بانک مرکزی می‌گوید:" استراتژی ملی دسترسی به خدمات مالی افغانستان یک سند مهمی است که در برگیرندۀ یک سلسله اولویت ها و فرصت های مالی و اقتصادی برای همه افغان ها می باشد.
 
به گفته وی، این استراتژی عمدتاَ  کارو بار  انفرادی و تشبثات کوچک و متوسط را به گونه مشخص در بخش های مختلف اقتصادی، منجمله دسترسی به قرضه های زراعتی مورد حمایت قرار می دهد.
 
 بانک جهانی افزون بر فراهم سازی کمک های مالی و تخینکی در زمینه تهیه و تدوین این استراتژی، روند ارزیابی خطرات ملی پولشویی و مطالعات تخنیکی مبارزه با تمویل تروریزم را نیز حمایت نموده است.
 
این حمایت در برگیرنده تداوم حمایت از تلاش های بانک مرکزی در زمینه تکمیل چارچوب کاری موجود و بهبود ثبات مالی و دسترسی به خدمات بانکی برای انکشاف تشبثات کوچک و متوسط، تقویت زیربنا ها و ساختار های حقوقی برای قرضه های بانکی و نظارت همه جانبه روی پرداخت های دیجیتال، بویژه از طریق شبکه های مخابراتی و موبایل می باشد.
 
هما زهرا فتوحی، سرپرست دفتر بانک جهانی در افغانستان گفت:" دستیابی به یک سیستم مالی پایدار و همه شمول که از طریق آن تمام افغان ها و متشبثین خصوصی به آسانی به خدمات مالی دسترسی پیدا کنند، می تواند نقش مهمی در رفاه عامه، کاهش فقر و رشد اقتصادی داشته باشد.
 
او گفت: تهیه و تدوین استراتژی ملی دسترسی به خدمات مالی افغانستان یک اقدام مطلوب در راستای تحقق این اهداف پنداشته می شود و بانک جهانی همچنان به تداوم حمایت از بانک مرکزی افغانستان در زمینه تطبیق این استراتژی متعهد خواهد بود.
 
ارزیابی خطرات ملی پولشویی و تمویل تروریزم که بر بنیاد توصیه صندوق بین المللی پول (IMF) چندی قبل آغاز و اکنون تکمیل گردیده از تلاش های افغانستان در راستای کاهش خطر انحراف منابع مالی در بخش پولشویی و تمویل تروریزم حمایت می کند.
 
چهارشنبه ۱۳ سنبله ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
کد مطلب: 191031 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *