لایک ۰
سرپرست وزارت مالیه در دیدار با رئیس حکومتداری خوب بانک جهانی:

وزارت مالیه در تلاش دیجیتل سازی امور برای ارائه تسهیلات و شفافیت است

وزارت مالیه در تلاش دیجیتل سازی امور برای ارائه تسهیلات و شفافیت است
محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربناء در دیدار با رئیس حکومتداری خوب بانک جهانی و رئیس بانک جهانی در افغانستان گفته است که این وزارت در تلاش دیجیتل سازی امور برای ارائه تسهیلات و شفافیت است.
 
خبرگزاری آوا – کابل: در این دیدار رئیس حکومتداری خوب بانک جهانی گفته است که برای ایجاد تسهیلات کشور‎ها، بانک جهانی روی طرحی کار کرده است تا این کشورها بتوانند در برنامه های خویش از تکنالوژی معلوماتی استفاده نمایند و افغانستان نیز می تواند از این ابتکار استفاده کند.
 
با این حال سرپرست وزارت مالیه تاکید کرده است که ما استراتیژی مکمل را جهت دیجیتل سازی امور روی دست داریم که یکی از پروژه های بزرگ دیجیتلی پروژه کاسا یک هزار است.
 
وی با بیان اینکه با دیجیتل سازی امور برای مردم خدمات، تسهیلات و شفافیت را به میان می آوریم افزوده است که ما خواهان افزایش دیجیتال سازی امور می باشیم.
 
همچنان در این دیدار طرفین در مورد ایجاد اتحادیه محاسبین و مفتشین مسلکی و ارتقای ظرفیت آن در افغانستان صحبت نمودند.
 
آنان موافقه کرده اند که افغانستان جهت شفافیت و گزارشات دقیق و موثر در بخش مالی به محاسبین مسلکی نیاز دارد.
 
در بخش دیگری از این دیدار، جانبین روی چگونگی قانون بازرسی افغانستان صحبت نمودند.
 
رئیس حکومتداری خوب بانک جهانی و سرپرست وزارت مالیه تاکید ورزیدند که مطابق به قانون جدید، ادارۀ بازرسی یک ادارۀ مسلکی، مستقل، غیر سیاسی باشد و در چوکات قانون اساسی افغانستان و سائر قوانین از لحاظ مالی و عملیاتی مستقلانه عمل نماید.
 
سه شنبه ۱۵ دلو ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۴
کد مطلب: 202748 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

وزارت مالیه در تلاش دیجیتل سازی امور برای ارائه تسهیلات و شفافیت است - آوا
 
لایک ۰
سرپرست وزارت مالیه در دیدار با رئیس حکومتداری خوب بانک جهانی:

وزارت مالیه در تلاش دیجیتل سازی امور برای ارائه تسهیلات و شفافیت است

وزارت مالیه در تلاش دیجیتل سازی امور برای ارائه تسهیلات و شفافیت است
محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربناء در دیدار با رئیس حکومتداری خوب بانک جهانی و رئیس بانک جهانی در افغانستان گفته است که این وزارت در تلاش دیجیتل سازی امور برای ارائه تسهیلات و شفافیت است.
 
خبرگزاری آوا – کابل: در این دیدار رئیس حکومتداری خوب بانک جهانی گفته است که برای ایجاد تسهیلات کشور‎ها، بانک جهانی روی طرحی کار کرده است تا این کشورها بتوانند در برنامه های خویش از تکنالوژی معلوماتی استفاده نمایند و افغانستان نیز می تواند از این ابتکار استفاده کند.
 
با این حال سرپرست وزارت مالیه تاکید کرده است که ما استراتیژی مکمل را جهت دیجیتل سازی امور روی دست داریم که یکی از پروژه های بزرگ دیجیتلی پروژه کاسا یک هزار است.
 
وی با بیان اینکه با دیجیتل سازی امور برای مردم خدمات، تسهیلات و شفافیت را به میان می آوریم افزوده است که ما خواهان افزایش دیجیتال سازی امور می باشیم.
 
همچنان در این دیدار طرفین در مورد ایجاد اتحادیه محاسبین و مفتشین مسلکی و ارتقای ظرفیت آن در افغانستان صحبت نمودند.
 
آنان موافقه کرده اند که افغانستان جهت شفافیت و گزارشات دقیق و موثر در بخش مالی به محاسبین مسلکی نیاز دارد.
 
در بخش دیگری از این دیدار، جانبین روی چگونگی قانون بازرسی افغانستان صحبت نمودند.
 
رئیس حکومتداری خوب بانک جهانی و سرپرست وزارت مالیه تاکید ورزیدند که مطابق به قانون جدید، ادارۀ بازرسی یک ادارۀ مسلکی، مستقل، غیر سیاسی باشد و در چوکات قانون اساسی افغانستان و سائر قوانین از لحاظ مالی و عملیاتی مستقلانه عمل نماید.
 
سه شنبه ۱۵ دلو ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۴
کد مطلب: 202748 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *