لایک ۰

ولسوال محمدآغۀ ولایت لوگر، به ده سال و شش ماه حبس محکوم شد

محکمه استیناف نورمحمد عبیدی؛ فرزند طلامحمد، ولسوال محمدآغۀ ولایت لوگر، امروز در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، برگزار شد.
ولسوال محمدآغۀ ولایت لوگر، به ده سال و شش ماه حبس محکوم شد

بربنیاد صورت دعوای څارنوال مؤظف، ولسوال محمدآغه در بدل اخذ یک هزار و ۸۰۰ جریب زمین و سپردن آن برای دولت خان فرزند حسین خان مسکونۀ ولسوالی محمدآغۀ ولایت لوگر که گفته شده است این املاک موروثی وی می¬باشد، برای فی جریب زمین از نزد وی ده هزار افغانی رشوت که ۱۸ میلیون افغانی می‌شود مطالبه شده است.

څارنوال مؤظف قضیه، پس از تکمیل تحقیق و ترتیب صورت دعوا، بر اساس اسناد و مدارک علیه متهم در اتهام مطالبۀ ۱۸ میلیون افغانی رشوت؛ برای مجازات آن‌ از هیأت جلسۀ قضایی تطبیق فقرۀ دوم مادۀ ۳۷۰، ۲۸۵فقرۀ ششم مادۀ ۳۷۱، فقرۀ دوم مادۀ ۳۷۵ و مادۀ ۳۸۵ کودجزا را درخواست کرده است.

هیأت قضایی محکمۀ استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی، با در نظرداشت صورت دعوای څارنوال مؤظف و دفاعیۀ متهم نورمحمد ولسوال محمدآغۀ ولایت لوگر را در اتهام به مطالبۀ رشوت مبلغ ۱۸ میلیون افغانی، مطابق بند ششم فقرۀ اول مادۀ ۳۷۱، فقرل دوم مادۀ ۳۷۵ و فقرۀ اول مادۀ ۳۸۵ کودجزا به ده سال و شش سال حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ ۱۸ میلیون افغانی به گونۀ علی‌السویه، جزای نقدی معادل رشوت و انفصال از وظیفه، محکوم به مجازات کرد.

قابل یادهانی است که نورمحمد ولسوال محمدآغۀ ولایت لوگر در اتهام به این قضیه از سوی محکمۀ ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی، به ده سال و شش سال حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ ۱۸ میلیون افغانی جزای نقدی معادل رشوت و انفصال از وظیفه، محکوم به مجازات گردیده بود.
دوشنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۹
کد مطلب: 203214 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *