لایک ۰

سال گذشته ۷۲۸۴ مورد قضیه خشونت در وزارت امور زنان ثبت شده است

خانم نظری گفت که در سال مالی ۱۳۹۸ به گونه مجموعی ۷۲۸۴ مورد قضیه خشونت در وزارت امور زنان ثبت گردیده است. از این میان ۱۲۳۶ قضیه به مراکز حمایوی رجعت داده شده و ۳۳۹۶ قضیه از سوی مشاوران حقوقی رسیدگی شده است.
سال گذشته ۷۲۸۴ مورد قضیه خشونت در وزارت امور زنان ثبت شده است
 وزارت امور زنان مطابق مقرره تنظیم اجراات و فعالیت ها؛ ازتطبیق مشی سیاسی و اجتماعی دولت، قوانین، فرامین نافذه کشور و تصاویب شورای وزیران، جهت تامین و توسعه حقوق مشروع زنان در کشور و رعایت قانونیت در زندگی آنها در ساحه فعالیت خویش مسوول می باشد.

دلبر نظری، وزیر امور زنان که در برنامه پاسخدهی دولت به ملت، در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت گزارش می داد افزود: این وزارت درسال مالی ۱۳۹۸ مجموعاً ۳۹ فعالیت عمده را پلان نموده بود که از آن جمله ۳۳ فعالیت تکمیل گردیده، ۲ فعالیت درحال اجرا است، ۲ فعالیت آغاز نگردیده و تطبیق۲ فعالیت آغاز شده اما به دلیل مشکلات معطل قرار گرفته است.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت امور زنان، به ۹۰ درصد می رسد.

وزارت امور زنان برای آگاهی حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زنان برنامه های آگاهی دهی را در سطح ۲۲۴ ولسوالی در ۳۴ ولایت و ۵۷ اداره دولتی درمرکز، راه اندازی نموده است.

۱۰ کنفرانس مطبوعاتی پیرامون منع خشونت های حاد علیه زن، مبارزه با مواد مخدر وضعیت زنان معتاد و موانع سد راه زنان در کشور تدویر گردیده و همچنان راه اندازی کمپاین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان از دیگر فعالیت های وزارت امور زنان در زمینه آگاهی دهی پیرامون خشونت ها است.

خانم نظری گفت که در سال مالی ۱۳۹۸ به گونه مجموعی ۷۲۸۴ مورد قضیه خشونت در وزارت امور زنان ثبت گردیده است. از این میان ۱۲۳۶ قضیه به مراکز حمایوی رجعت داده شده و ۳۳۹۶ قضیه از سوی مشاوران حقوقی رسیدگی شده است.

در نتیجه تفتیش داخلی وزارت در امر مبارزه با فساد اداری مبلغ ۴۰۰هزار افغانی باقیات پول نقد و مبلغ ۶۰۰ هزار افغانی اجناس داغمه و
غیرکارآمد طبق سفارشات مفتشین لیلام وپول آن نیز به عواید دولت تحویل گردیده است.

همچنان ایجاد کمیته مبارزه با فساد اداری، فعال سازی سیستم حاضری الکترونیکی، ایجاد صندوق شکایات، امضای تفاهمنامه همکاری با اداره مبارزه با فساد اداری در امر مبارزه با فساد اداری وتدویر هفت دور برنامه آگاهی دهی از فساد اداری، از دیگر فعالیت های وزارت در راستای مبارزه با فساد اداری است.

وزارت امور زنان در سال مالی ۱۳۹۸ توانسته است ۹۱ درصد از بودجه عادی و۸۹ درصد از بودجه انکشافی اش را مصرف نماید.
پنجشنبه ۱۵ حوت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۱
کد مطلب: 204874 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

سال گذشته ۷۲۸۴ مورد قضیه خشونت در وزارت امور زنان ثبت شده است - آوا
 
لایک ۰

سال گذشته ۷۲۸۴ مورد قضیه خشونت در وزارت امور زنان ثبت شده است

خانم نظری گفت که در سال مالی ۱۳۹۸ به گونه مجموعی ۷۲۸۴ مورد قضیه خشونت در وزارت امور زنان ثبت گردیده است. از این میان ۱۲۳۶ قضیه به مراکز حمایوی رجعت داده شده و ۳۳۹۶ قضیه از سوی مشاوران حقوقی رسیدگی شده است.
سال گذشته ۷۲۸۴ مورد قضیه خشونت در وزارت امور زنان ثبت شده است
 وزارت امور زنان مطابق مقرره تنظیم اجراات و فعالیت ها؛ ازتطبیق مشی سیاسی و اجتماعی دولت، قوانین، فرامین نافذه کشور و تصاویب شورای وزیران، جهت تامین و توسعه حقوق مشروع زنان در کشور و رعایت قانونیت در زندگی آنها در ساحه فعالیت خویش مسوول می باشد.

دلبر نظری، وزیر امور زنان که در برنامه پاسخدهی دولت به ملت، در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت گزارش می داد افزود: این وزارت درسال مالی ۱۳۹۸ مجموعاً ۳۹ فعالیت عمده را پلان نموده بود که از آن جمله ۳۳ فعالیت تکمیل گردیده، ۲ فعالیت درحال اجرا است، ۲ فعالیت آغاز نگردیده و تطبیق۲ فعالیت آغاز شده اما به دلیل مشکلات معطل قرار گرفته است.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت امور زنان، به ۹۰ درصد می رسد.

وزارت امور زنان برای آگاهی حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زنان برنامه های آگاهی دهی را در سطح ۲۲۴ ولسوالی در ۳۴ ولایت و ۵۷ اداره دولتی درمرکز، راه اندازی نموده است.

۱۰ کنفرانس مطبوعاتی پیرامون منع خشونت های حاد علیه زن، مبارزه با مواد مخدر وضعیت زنان معتاد و موانع سد راه زنان در کشور تدویر گردیده و همچنان راه اندازی کمپاین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان از دیگر فعالیت های وزارت امور زنان در زمینه آگاهی دهی پیرامون خشونت ها است.

خانم نظری گفت که در سال مالی ۱۳۹۸ به گونه مجموعی ۷۲۸۴ مورد قضیه خشونت در وزارت امور زنان ثبت گردیده است. از این میان ۱۲۳۶ قضیه به مراکز حمایوی رجعت داده شده و ۳۳۹۶ قضیه از سوی مشاوران حقوقی رسیدگی شده است.

در نتیجه تفتیش داخلی وزارت در امر مبارزه با فساد اداری مبلغ ۴۰۰هزار افغانی باقیات پول نقد و مبلغ ۶۰۰ هزار افغانی اجناس داغمه و
غیرکارآمد طبق سفارشات مفتشین لیلام وپول آن نیز به عواید دولت تحویل گردیده است.

همچنان ایجاد کمیته مبارزه با فساد اداری، فعال سازی سیستم حاضری الکترونیکی، ایجاد صندوق شکایات، امضای تفاهمنامه همکاری با اداره مبارزه با فساد اداری در امر مبارزه با فساد اداری وتدویر هفت دور برنامه آگاهی دهی از فساد اداری، از دیگر فعالیت های وزارت در راستای مبارزه با فساد اداری است.

وزارت امور زنان در سال مالی ۱۳۹۸ توانسته است ۹۱ درصد از بودجه عادی و۸۹ درصد از بودجه انکشافی اش را مصرف نماید.
پنجشنبه ۱۵ حوت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۱
کد مطلب: 204874 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *