لایک ۰

ارتقای اداره حمایت از افراد دارای معلولیت به وزارت از سوی مجلس تایید شد

مجلس نمایندگان فرمان تقنینی شماره 132 رئیس جمهوری در مورد تغییر نام «اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت» به دفتر «وزیر دولت در امور شهداء و معلولین» را با تعدیل عنوان این اداره به «وزارت» تایید کرد.
ارتقای اداره حمایت از افراد دارای معلولیت به وزارت از سوی مجلس تایید شد
خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: عبدالقیوم سجادی، عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز دوشنبه(9 سرطان) این مجلس، فرامین تقنینی شماره 132 و 75 رئیس جمهوری در مورد اداره‌ حمایت از افراد دارای معلولیت را ارائه کرد.
 
او اضافه کرد که ریاست جمهوری دو فرمان جداگانه برای «ایجاد اداره حمایت از افراد دارای معلولیت» و تغییر نام آن به «دفتر وزیر دولت در امور شهداء و معلولین» را به مجلس فرستاده بود.
 
سجادی علاوه کرد که بعد از مواصلت فرامین تقنینی رئیس جمهوری؛ هیئت اداری آن را به کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس محول کرده بود.
 
بربنیاد گفته‌های سجادی؛ آنان این فرامین را در نشست‌های متعددی بررسی و بعدا جهت نظرخواهی به نشست مشترک پیش‌کش کرده‌اند.
 
او اضافه کرد که در نشست مشترک با حضور اعضای 11 کمیسیون؛ اکثرا کمیسیون‌ها این فرامین را با تعدیل در عنوان اداره و ارتقای آن به وزارت تایید کرده‌اند.
 
عضو کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس همچنین گفت که نظر کمیسیون اختصاصی نیز ارتقای این اداره مطابق ماده 91 قانون اساسی به وزارت و پاسخگو بودن آن به مجلس می‌باشد.
 
سرانجام این فرامین با تعدیل پیشنهادی کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس از سوی میر رحمان رحمانی به رای گذاشته شد که با اکثریت آرای نمایندگان حاضر تایید شد.
 
گفتنی است که وزارت امور شهدا و معلولین قبل از این در چهارچوب وزارت کار و امور اجتماعی فعالیت می‌کرد.
 
دوشنبه ۹ سرطان ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۱۱
کد مطلب: 213314 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

ارتقای اداره حمایت از افراد دارای معلولیت به وزارت از سوی مجلس تایید شد - آوا
 
لایک ۰

ارتقای اداره حمایت از افراد دارای معلولیت به وزارت از سوی مجلس تایید شد

مجلس نمایندگان فرمان تقنینی شماره 132 رئیس جمهوری در مورد تغییر نام «اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت» به دفتر «وزیر دولت در امور شهداء و معلولین» را با تعدیل عنوان این اداره به «وزارت» تایید کرد.
ارتقای اداره حمایت از افراد دارای معلولیت به وزارت از سوی مجلس تایید شد
خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: عبدالقیوم سجادی، عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز دوشنبه(9 سرطان) این مجلس، فرامین تقنینی شماره 132 و 75 رئیس جمهوری در مورد اداره‌ حمایت از افراد دارای معلولیت را ارائه کرد.
 
او اضافه کرد که ریاست جمهوری دو فرمان جداگانه برای «ایجاد اداره حمایت از افراد دارای معلولیت» و تغییر نام آن به «دفتر وزیر دولت در امور شهداء و معلولین» را به مجلس فرستاده بود.
 
سجادی علاوه کرد که بعد از مواصلت فرامین تقنینی رئیس جمهوری؛ هیئت اداری آن را به کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس محول کرده بود.
 
بربنیاد گفته‌های سجادی؛ آنان این فرامین را در نشست‌های متعددی بررسی و بعدا جهت نظرخواهی به نشست مشترک پیش‌کش کرده‌اند.
 
او اضافه کرد که در نشست مشترک با حضور اعضای 11 کمیسیون؛ اکثرا کمیسیون‌ها این فرامین را با تعدیل در عنوان اداره و ارتقای آن به وزارت تایید کرده‌اند.
 
عضو کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس همچنین گفت که نظر کمیسیون اختصاصی نیز ارتقای این اداره مطابق ماده 91 قانون اساسی به وزارت و پاسخگو بودن آن به مجلس می‌باشد.
 
سرانجام این فرامین با تعدیل پیشنهادی کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس از سوی میر رحمان رحمانی به رای گذاشته شد که با اکثریت آرای نمایندگان حاضر تایید شد.
 
گفتنی است که وزارت امور شهدا و معلولین قبل از این در چهارچوب وزارت کار و امور اجتماعی فعالیت می‌کرد.
 
دوشنبه ۹ سرطان ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۱۱
کد مطلب: 213314 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *