لایک ۰
۴نظر

فلمبرداری، بخش هایی از " بی پایان" در افغانستان

فلمبرداری، بخش هایی از " بی پایان" در افغانستان
عباس رافعی تهیه کننده و فلم نامه نویس ایرانی از کارگردانی فلم "بی پایان" توسط مجید مصاحبی با حمایت یونسکو و انجام فلمبرداری آن در سوئد و افغانستان خبر داد.
به گزارش خبر گزاری آوا،عباس رافعی گفت: مجید مصاحبی پیش از این جشنواره‌ای فلم‌های انسان‌دوستانه را با حمایت یونسکو برگزار کرد به همین دلیل ساخت فلم "بی پایان" نیز از سوی یونسکو به وی پیشنهاد شد.
کارگردان فلم عنوان کرد: هم اکنون منتظر پاسخ طرف‌های خارجی برای آغاز کار هستیم البته پروانه ساخت "بی پایان" در ایران به زودی صادر خواهد شد.
وی افزود: فلمبرداری این فلم در سوئد و افغانستان انجام می‌شود و بیشتر بازیگران فلم اروپایی هستند. اما امکان دارد برای بازیگر افغانی از حضور یکی از بازیگران ایرانی استفاده کنیم.
فﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ "ﺑﯽ‌ﭘﺎﯾﺎن" روایت ماجرای زندگی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر جوان ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم "اﻣﺎ" اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﮐﺸﻮرش، زندگیش ﺑﺎ دﺧﺘﺮی شرقی و مجروح پیوند می‌خورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش آورده ﺷﺪه است.
به گزارش مهر، ﻓﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾی "ﺑﯽ‌ﭘﺎﯾﺎن" ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و داستان آن ﺑﯿﻦ ﺳﺎل‌ﻫﺎی ۲۰۰۱ ﺗﺎ ۲۰۰۳ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ‌اﻓﺘد.
"ﺑﯽ‌ﭘﺎﯾﺎن" اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽشود. او ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ علاوه بر دﺑﯿﺮی ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻠﻢ‌ﻫﺎی انسان‌دوستانه، ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻓﻠﻢ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻠﻢ "ﺑﺎزﮔﺸﺖ" در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰی، ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
سه شنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۲
کد مطلب: 62613 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


نظر مخاطبان
عادله
افغانستان وایران از نظر فرهنگی بسیرا نزدیک هستند و امیدواریم این فلیلم به خوبی به سر انجام برسد
رامین
ایران و افغانستان تا حدودی از نطر فرهنگی و احتماعی نزدیک به هم هستند به امید همکاری های روز افزون این دو کشور مسلمان.
بهاره
امیدوارم کارگردانان ایرانی مثل عتیق رحیمی کارگردان افغان زن افغان را درفیلم شان مبتذل نشان ندهند متاسفانه فلم عتیق رحیمی یک نگاه بیشرمانه به زن افغان داشت و خیلی دور از واقعیت بود.
نادیه
در افغانستان فلم خوب به ندرت است یا اصلا نست امید است که باوجود تجارب ایرانی ها این فلم خوب شود