لایک ۰

افغانستان و چین؛ اتحاد استراتژیک واقعی

افغانستان و چین؛ اتحاد استراتژیک واقعی
رئیس جمهور اشرف غنی که به چین سفر کرده است در سخنرانی خود در دانشگاه شینهوا تحت عنوان "یکپارچگی آیندۀ قارۀ آسیا و نقش راه ابریشم در آن" در مورد اهمیت روابط افغانستان و چین، احیای راه ابریشم و نقش افغانستان در آن، تهدیدات مشترک امنیتی و همکاری چین در استراتژی ملی زیربنایی افغانستان، صحبت کرد.
رئیس جمهور گفت که چین همکار استراتژیک افغانستان است و ما خواستار گسترش و تعمیق مناسبات دوجانبه هستیم.

رئیس جمهور افزود: قرن ۲۱ زمانی خواهد بود که آسیا در کل و به صورت مشخص چین و هند دو قدرت جهانی بین قرن ۱۶ و ۱۸ دوباره به مرکز اقتصاد جهان مبدل می گردند و این خیلی امکان دارد که در ۲۰ سال آینده ۴۰ درصد اقتصاد جهان توسط چین و هند تولید شود.
وی گفت که جنوب آسیا یکی از کمترین مناطق منسجم جهان است؛ اما انسجام داخلی آسیای شرقی با پیوندها و تجارت میان کشورها گسترش یافته است.

رئیس جمهور، چین را به یک کارگاه بین المللی تشبیه کرد که نیازمند مواد خامی مانند مس، آهن، زغال وغیره است که بدون داشتن این مواد خام، کار کارگاه و رشد منطقه هردو با تاخیر مواجه خواهد شد؛ بنابراین، ما باید به صورت مشترک کار کنیم؛ تا شاهد آن باشیم که رشد چین نه تنها باعث رشد پایدار آن کشور گردد؛ بلکه رشد تمام منطقه را نیز سبب شود.

این نشان می دهد که دولت جدید افغانستان، حساب ویژه ای روی چین باز کرده و مصمم است؛ تا از پتانسیل های اقتصادی این غول اقتصادی جهان که در همسایگی افغانستان واقع شده است، بیشترین بهره را ببرد.

افغانستان نیز کشوری است که به دلیل سال ها جنگ و بی ثباتی، از رشد و توسعه بازمانده است و در عین حال یکی از غنی ترین منابع زیرزمینی جهان را در دل خود جای داده است؛ منابعی که در اثر همین نابسامانی ها تاکنون دست نخورده باقی مانده و هیچ بهره ای از آنها در راستای تقویت اقتصاد ملی، پیشرفت های زیربنایی و اتصال افغانستان به اقتصادهای بزرگ جهان، برده نشده است و چین در این میان، این قدرت، ظرفیت و امکانات را دارد؛ تا این استعدادهای نهفته در دل این خاک را به فعلیت برساند و همانطور که در سخنرانی آقای غنی هم اشاره شده است، هم از یکسو ماشین اقتصاد خود را بچرخاند و هم از جانب دیگر، به توسعه و پیشرفت و صنعتی شدن افغانستان کمک کند.

داکتر محمد اشرف غنی در ادامه گفت که تعداد زیادی از نفوس آسیا در فقر زندگی می کنند.
وی همچنین گفت که منابع آبی افغانستان نه تنها برای ما از ارزش حیاتی برخوردار اند؛ بلکه این منابع برای منطقه نیز حایز اهمیت زیاد می باشد. ما در نظر داریم که افغانستان به مرکز تجارت انرژی برق مبدل گردد و این برق وسیله ای خواهد بود برای تغییر و نقطۀ اتصال منطقه ما.

به این ترتیب، آقای غنی به عنوان یک اقتصاددان، روی مسایل کلیدی مورد نیاز قاره کهن، انگشت گذارده و به این ترتیب، توجه جهان، منطقه و به ویژه غول اقتصادی چین را به ظرفیت های موجود در افغانستان جلب کرده است؛ ظرفیت هایی که طیف وسیعی از کالاها و ابزارهای مورد نیاز، از منابع زیرزمینی تا تجارت، ترانزیت، راه، حمل و نقل، آب و انرژی را شامل می شود.

کارشناسان مسایل اقتصادی می گویند که این پیشنهادات بدون شک مورد استقبال وسیع اقتصادهای نوظهور آسیا و نیز کشورهایی که به تعبیر آقای غنی اکثر مردم آن در فقر زندگی می کنند قرار خواهد گرفت و اگر این اتفاق بیفتد، افغانستان از کانون تروریزم، افراط گرایی، مواد مخدر و بی ثباتی های سیاسی و امنیتی به کانون توسعه تولید، تجارت و ترانزیت و داد و ستد، سرمایه گذاری و رشد چشمگیر اقتصادی تبدیل خواهد شد.

رئیس جمهور تاکید کرد که یکپارچگی آسیا بر علیه جهانی شدن نیست؛ بلکه تبدیل کردن آسیا به یک مرکز همکاری ها می باشد.
رئیس جمهور با اشاره بر موقعیت مهم افغانستان در پیوند کشورهای منطقه و جهان گفت: افغانستان در قلب آسیا موقعیت دارد و نقطه اتصال چهار منطقه مهم آسیا را تشکیل می دهد.
داکتر اشرف غنی خاطرنشان کرد که افغانستان این ظرفیت را دارد که در ۱۰ سال آینده به بزرگترین کشور صادرکننده مس و آهن مبدل شود.

این سخنان بدون شک برای کشوری مانند چین که از یکسو تلاش می کند به سرعت به یک غول درجه یک اقتصادی در جهان تبدیل شود و از سوی دیگر، این تلاش را معطوف به بیشترین بهره برداری از منابع زیرزمینی قاره کهن مانند معادن عظیم مس و آهن افغانستان کرده است، از جذابیت و اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

کارشناسان می گویند اگر سیاست های اقتصادی افغانستان به سمت تعریف منافع و همکاری های مشترک با چین حرکت کند، افغانستان به سرعت به یکی از کانون های اصلی فعالیت های اقتصادی در منطقه تبدیل خواهد شد و این امر، روزهای خوبی را برای آینده افغانستان و افغانستان آینده به همراه خواهد آورد.

در ادامه این سفر چهارروزه، داکتر محمد اشرف غنی در مقر انستیتوت مطالعات بین المللی جمهوری مردم چین در پکن، در مورد پنج حلقۀ سیاست خارجی افغانستان، همکاری های منطقه ای و نقش چین در گسترش و تعمیق روابط میان دو کشور به ایراد سخن پرداخت.
سخنان داکتر اشرف غنی حول اهداف، مشکلات، تهدیدات، اطلاعات و توانایی های افغانستان و منطقه متمرکز بود.

وی گفت که افغانستان در میان سه میلیارد نفوس منطقه قرار دارد و پیوند این تعداد افراد برای سیاست خارجی ما مهم است. هدف اصلی افغانستان مبدل شدن به بستر همکاری در منطقه است. افغانستان این توانایی بالقوه را دارد؛ تا به یک چهارراه و پل زمینی در این منطقه تبدیل شود.

در ادامه، رئیس جمهور با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی افغانستان، گفت: منابع معدنی و جیولوژیکی افغانستان ارزیابی گردیده و ارزش آن از یک تا سه تریلیون دالر تخمین زده شده است.
در این سخنان نیز آقای غنی، منافع مشترک و بلندمدت منطقه ای در موضوع افغانستان را برجسته کرد؛ چیزی که به باور کارشناسان، برای جلب توجه کشورهای منطقه و آسیایی به مساله افغانستان، از اهمیت استراتژیک برخوردار است.

تدوین یک سیاست خارجی کلان که در آن، نه تنها آینده افغانستان؛ بلکه آینده سراسر منطقه بزرگ آسیا و قاره کهن در نظر گرفته شود، تاثیری راهبردی و عمیق روی وضعیت داخلی افغانستان خواهد گذاشت؛ سیاستی که البته محور اصلی آن، توسعه همکاری های اقتصادی با تاکید بر بهره برداری حداکثری از منابع عظیم زیرزمینی افغانستان باشد؛ اما تحقق این امر، دو پیش شرط مهم دارد: امنیت و ثبات سیاسی.

رئیس جمهور با اشاره به توانایی های اردو، پولیس و امنیت ملی، خاطرنشان کرد که نیروهای امنیتی افغانستان به یک نیروی توانا، مجرب و متعهد مبدل شده اند.
این یک مساله حایز اهمیت است؛ اما به عقیده تحلیلگران، برای تقویت و توانمندسازی بیشتر نیروهای امنیتی، نیاز به ایجاد شبکه وسیعی از همکاری های نظامی با قدرت های بزرگ است؛ در غیر آن، صرف وابستگی به منابع کمکی غربی، چیزی را تغییر نخواهد داد و مانع از اهداف کلان ما در حوزه توسعه اقتصادی خواهد شد.

در زمینه ثبات سیاسی نیز آقای غنی در رابطه به حکومت جدید کشور و تعهداتش برای خدمتگزاری به مردم افغانستان گفت: تشکیل حکومت وحدت ملی به این معناست که ما در پالیسی های مهم کشور هم نظر هستیم و صلح، بخش مهم آن را تشکیل می دهد و ما با اتفاق و تعهد به خاطر رسیدن به صلح و پایان جنگ، متعهد خواهیم بود.

ناظران نیز معتقدند که تشکیل دولت وحدت ملی، این اطمینان نسبی را به وجود آورده که افغانستان در حوزه ثبات و استقرار سیاسی، به چارچوبی قابل قبول برای همه طرف ها دست یافته است؛ با این حال، در فرصت پنج ساله آینده، اصلاحات زیادی باید در قانون اساسی، نظام انتخاباتی و مبارزه با فساد به وجود بیاید؛ تا دموکراسی در مسیر اصلی خود قرار گیرد و این از پیش نیازهای اصلی توسعه اقتصادی و شکوفایی ملی افغانستان است.

لازم به ذکر است که در نخستین روز از سفر اشرف غنی به چین، دو طرف چهار توافقنامه در زمینه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی امضا کردند.
این توافقنامه‌ها شامل برداشتن شرط ویزای ورود برای گذرنامه‌های سیاسی دو کشور، ارائه خدمات بشردوستانه از سوی چین به افغانستان، گسترش همکاری‌های فنی و اقتصادی و گسترش روابط میان اتاق‌های تجارت افغانستان و فدراسیون صنعت و تجارت چین می‌شود.

علاوه بر این، شی جین پینگ؛ رئیس جمهور چین در این دیدار وعده کمکی به ارزش ۵۰۰ میلیون یوان، معادل ۸۲ میلیون دالر را به افغانستان، تا پایان سال جاری میلادی داد و گفت در سال‌های آینده میزان این کمک‌ها تا یک و نیم میلیارد یوان افزایش خواهد یافت.

او همچنین گفت که کشورش در پنج سال آینده، ۵۰۰ بورس تحصیلی در اختیار دانشجویان افغان قرار خواهد داد و علاوه بر آن به ۳۰۰۰ کارمند دولت افغانستان در زمینه‌های تخصصی و ارتقای ظرفیت آموزش خواهد داد.
مشارکت رییس جمهور در کنفرانس قلب آسیا در پکن با حضور ۱۴ قدرت منطقه ای، پایان بخش این سفر استراتژیک و مهم بود.
شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۲۰
کد مطلب: 101390 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *