ONS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['cache_modified'] = '1398-03-21 10:01:06'; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['func'] = 'Get_Special_Sections_Block'; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?>ONS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['cache_modified'] = '1398-03-21 10:01:06'; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['func'] = 'Get_Special_Sections_Block'; $conf['{SPECIAL_SECTIONS_SECTION_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?> مُتکدیان کابل؛ بینوایان واقعی یا گدایان حرفه ای | آوا
تاریخ انتشار :شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۸
کد مطلب : 136571
مُتکدیان کابل؛ بینوایان واقعی یا گدایان حرفه ای

شهروندان کابل از افزایش شمار گدایان در این شهر اظهار نگرانی کرده، تاکید دارند که دولت در قسمت جمع‌آوری این گدایان از سطح شهر توجه جدی کند.
براساس گفته‌های شهروندان کابل شمار اندک گدایان شهر را بی‌نوایان تشکیل می‌دهد در حالیکه اکثر این گدایان در کنار آوردن عاید روزانه، در ناامنی، سرقت و ترویج فساد اخلاقی نیز نقش دارند.
چندی پیش گزارش‌های منتشر شده نشان می‌داد که اکثر گدایان شهرکابل به گروه‌های مافیایی و استخباراتی بیرونی پیوند دارند و در چندین رویداد انتحاری و ماین‌گذاری از گدایان استفاده شده‌بود.
شهروندان کابل در حالی از افزایش شمار گدایان در این شهر نگران اند که در سال ۱۳۸۷ رئیس جمهور پیشین با صدور فرمانی گدایی در کشور را ممنوع اعلام کرد و کمیسیونی را به منظور جمع‌آوری آنان توظیف کرد؛ اما اين كميسون نيز بنا به عواملى با ناكامى مواجه شد و علاوه براینکه گداها از سطح شهر جمع آوری نشدند، بلکه به شمار آنان افزود شد.
کارشناسان، اما افزایش پدیده گدایی را مرتبط با اقتصاد ضعیف مردم و بی‌توجهی دولت عنوان کرده‌ اشاره می‌کنند که در هیچ جامعه مرفه‌ ای مردم آن دست به گدایی نمی‌زنند.
میرعباس افضلی؛ استاد دانشگاه با بیان اینکه گدایی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد در گفتگو با آوا یادآور شد که هرقدر فقر و بیکاری در جامعه گسترده باشند و دولت نسبت به حل مشکلات اقتصادی مردم بی‌توجه باشد، گراف گدایی بالا می‌رود.

حرفه‌ی بودن اکثر گداها مردم را حتی نسبت به گدایان واقعی بی‌باور ساخته‌است
باآنکه نبود اشتغال، فقر و معتاد شدن جوانان به مواد مخدر، باعث افزایش گدایان در شهر شده‌است؛ اما شهروندان کابل می‌گویند که اکثر این گدایان از روی عادت و بی‌همتی دست به گدایی می‌زنند.
عبدالغفار سیدخیلی، یکی از باشندگان کابل در این مورد به آوا گفت: اکثر گدایان شهرکابل را کسانی تشکیل می‌دهد که تگدی را به‌عنوان پیشه برای خود تعیین کرده‌اند.
براساس گفته‌های این شهروند کابل، تنها ۱۰ درصد گدایان شهر کابل را بی‌نوایان و گدایان واقعی تشکیل می‌دهد؛ در حالیکه حدود ۹۰ درصد آنان را گدایان حرفه‌ای تشکیل می‌دهد.
او یادآور شد که حرفه‌ای بودن اکثر گداها سبب بی‌باوری مردم به گدایی شده و شهروندان حتی به گدایان و فقیران واقعی نیز پول کمک نمی‌کنند.
سیدخیلی هم‌چنان خاطر نشان کرد که شیوه برخورد و سماجت گدایان این شهر بیشتر به باج‌گیری شبیه است که در اکثر موارد از تحمل خارج می‌شود.
نظام‌الدین دیگر باشنده کابل نیز با بیان اینکه ممکن محدود انسان‌ها از روی فقر و تنگدستی دست به تگدی بزنند، به آوا گفت که اکثر گدایان شهر کابل تگدی را تبدیل به پیشه خود کرده‌اند.
او افزود: با وجود اینکه بعضی گدایان در وضعیت مالی بسیار خراب و رقتبار به‌سر میبرند و مجبور به گدایی می‌شوند؛ اما وضعیت مالی اکثر این گداها به مراتب بهتر از وضعیت مالی اکثر شهروندان است.
براساس گفته‌های نظام‌الدین؛ اکنون گدایی نه تنها در شهر کابل بل در سایر ولایات نيز به یک حرفه‌ی پر درآمد مبدل شده‌است و گدایان با سوء استفاده از احساسات نیک مردم، از بام تا شام مصروف گدایی هستند.
این در حالی است که پیش از این اعضای کمیسیون جمع‌آوری گداها نیز تصریح کرده بود که حدود ۹۰درصد گدایانى‌که از سوى آنان جمع‌آورى شده بود، حاضر نبودند که در مرستون نگهدارى شوند و برخى از آنها فرار مى‌کردند.

گدایان پاکستانی جاسوسی می‌کنند
شهروندان کابل می‌گویند که بی‌توجهی دولت سبب شده که شمار زیادی از افراد وابسته به شبکه‌های استخباراتی کشورهای بیرونی به ویژه پاکستان به بهانه گدایی دست به اطلاع رسانی بزنند.
محمد بامیانی، از باشندگان کابل به آوا گفت که بسیاری از گدایان در شهر کابل، گدایان خارجی به ویژه "گدایان پاکستانی" می‌باشند که تنها به مقصد تگدی وارد کشور نشده‌اند.
بامیانی افزود: جای نگرانی است که تاکنون دولت کوچکترین اقدامی برای جلوگیری از ورود آنان روی دست نگرفته‌است و این گدایان هم‌چنان در نقاط مزدحم شهر فعالیت دارند.
او خاطر نشان کرد که این گدایان اکثراً ملبس به حجاب اند و به جای دری و پشتو با زبان اردو تکلم می‌کنند.
براساس گفته‌های بامیانی؛ بیشتر این گدایان پاکستانی جاسوسانی هستند که از سوی سازمان‌های خارجی در کلیدی‌ترین ساحات شهر کابل رفت و آمد دارند و به بهانه جمع‌آوری پول، اطلاع رسانی می‌کنند.
این در حالی است که گداهاى پاکستانى طى سال‌های اخير در کابل افزايش پيدا کرده و در برخى شهرهاى بزرگ ديگر کشور نيز ديده مى‌شوند. هم‌چنین بارها شهروندان گفته‌اند که گروپ‌های مشخص در ابتدای روز این گدایان را به نقاط نشانی‌شده شهر کابل می‌آورند.
در همین حال شمار دیگری از شهروندان می‌گویند که در اکثر موارد گدایان پاکستانی –دختران جوان- به گونه گسترده سبب ترویج فساد اخلاقی در شهر می‌شوند.
ورود گدایان پاکستانی این سوال را ایجاد می‌کند که آیا آنان بصورت قانونی وارد کشور می‌شوند و یا غیر قانونی؟ اگر بصورت غیرقانونی به این سادگی از مرزهای کشور می‌گذرند پس مخالفان دولت نیز می‌توانند به مراتب ‌آسان‌تر از این گدا‌ها وارد کشور شوند!
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از پنج‌هزار گدا در شهر کابل و بیش از پانزده‌هزار گدا در ولایات مصروف گدایی هستند که هفتاد درصد آنان را گدایان خارجی به ویژه پاکستانی تشکیل‌ می‌دهد.

گدایان با خوراندن تریاک و دواهای خواب آور به کودکان آنان را معتاد به بار می‌آورند
گدایان در شهرکابل با استفاده از روش‌های مختلف دست به تگدی می‌زنند؛ در این میان اما شماری از گدایان با استفاده ابزاری از اطفال و خوراندن تریاک به آنان به منظور آرام بودن اطفعال در موقع تگدی، پول بیشتری به دست می‌آورند.
آنان کودکان خود و یا اینکه کودکان کرایی را با خوراندن تریاک و دیگر داروهای خواب آور در جاده‌ها می‌خوابانند و با به نمايش گذاشتن محروميت کودکان توجه مردم را جلب می‌کنند.
متخصصان اما با بیان اینکه خوراندن تریاک و یا هر داروی خواب‌آور دیگر برای کودکان عواقب ناگواری را در پی‌دارد، می‌گویند که ممکن این کودکان در آینده معتاد به بار آیند و یا اینکه مشکلات روحی داشته باشند.
داکتر علی‌اصغرهاشمی در این مورد به آوا گفت: ممکن است که این کودکان بعد از مدتی معتاد به تریاک و یا همین داروها شوند و یا اینکه از نظر جسمی و روحی درست رشد نکنند.
این در حالی است که براساس گفته‌های كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، در حال حاضر حدود ۶۰ هزار کودک در افغانستان معتاد به مواد مخدر اند كه يكى از عوامل آن، استفاده از اطفال برای گدايى و دادن مواد مخدر به آنان است.
گدایان در شهر کابل، در حالی با استفاده از تریاک از اطفال که در کنوانسيون بين المللى حقوق بشر، درج است که اطفال از هرگونه تعرض مصوون بوده، کار در روى سرک و کار شاقه بر آنها منع است و آنها حق دارند تعليم نمايند و به حيث افراد تعليم يافته، مصدر خدمت در جامعه شوند.
با وجود تماس‌های مکرر به وزارت کار و امور اجتماعی اما موفق نشدیم که در این مورد پاسخ آنان را داشته باشیم.

https://avapress.com/vdca0in6649nem1.k5k4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما