لایک ۰

رایزنی ایران در مورد صلح افغانستان در دوحه

نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایران در امور افغانستان که به دوحه سفر کرده، با رهبران دفتر سیاسی طالبان وهم‌چنین با نماینده وزارت خارجه قطر در امور حل منازعات دیدار و گفت‌وگو کرده است.
رایزنی ایران در مورد صلح افغانستان در دوحه
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ تهران: این دیدارها روز گذشته(یک‌شنبه، 9 سرطان) در دوحه صورت گرفته است.
 
به گزارش رسانه‌های ایرانی، محمد ابراهیم طاهریان در دیدار با رهبران دفتر سیاسی طالبان، درباره کاهش خشونت‌ها، آغاز مذاکرات بین‌الافغانی بدون دخالت نیروهای خارجی به ویژه آمریکا و مسائل پیرامون منافع مشترک دو کشور ایران و افغانستان، بحث و گفت‌وگو کرده است.

این در حالی است که طالبان اعلام کرده که محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه وزارت خارجه ایران در دوحه قطر، با رهبران دفتر سیاسی طالبان دیدار کرده است.

طالبان اعلام کرده که نماینده ایران و رهبران طالبان در این دیدار، درباره "وضعیت کنونی افغانستان و مذاکرات بین‌الافغانی صلح" نیز گفتگو کردند و ملابرادر از آقای طاهریان خواسته "ایران با مهاجرین افغان رفتار اسلامی داشته باشد."
 
از سوی دیگر، محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه وزارت خارجه ایران در امور افغانستان در سفر به دوحه با «مطلق بن ماجد القحطانی»، نماینده ویژه وزیر خارجه قطر در حل منازعات دیدار کرده است.
 
طاهریان در حالی به دوحه سفر کرده که زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز در آستانه آغاز مذاکرات بین‌الافغانی دور تازه سفرهای منطقه‌ای خویش را آغاز کرده و به پاکستان، قطر و ازبکستان می‌رود.
 
بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، خلیلزاد طی این سفرها از طریق ویدئو کنفرانس با مقامات افغانستانی نیز گفت‌وگو خواهد کرد.
 
این در حالی است که طاهریان اواسط ماه ثور نیز در گفت‌وگوی تلفنی با مقامات دفتر سیاسی طالبان در قطر، درباره روند صلح، مذاکرات بین‌الافغانی و تلاش‌های همه‌جانبه جهت جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا در افغانستان تبادل نظر کرده بود.
 
در بیانیه مشترک اخیر افغانستان و ایران به دنبال سفر سرپرست وزارت امورخارجه به تهران نیز آمده است: جمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و رھﺒﺮی دوﻟﺖ و ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ظﺮﻓﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺴﮭﯿﻞ روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات به ﮐﺎر ﮔﯿﺮد.
 
از سوی دیگر، طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﮐﺎھﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ‌ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ھﺪف اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺖ به ﻣﻨﻈﻮر آﻏﺎز ھﺮچه ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ‌اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ به آﺗﺶ‌ﺑﺲ داﺋﻤﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
 
دو کشور ﺑﺎ ﺗﻮجه به  اھﻤﯿﺖ اﺟﻤﺎع منطقه‌ای و ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﮭﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ھﻤﮑﺎری‌ها و ﻣﺸﻮرﺗ‌ﮭﺎی منطقه‌ای و ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ظﺮﻓﯿﺖ‌ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در منطقه ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. به اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺮورت ﺷﮑﻞ‌ﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎر منطقه‌ای ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺷﺘﺮاک ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎیه و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ‌اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
سه شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۲
کد مطلب: 213357 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *