لایک ۰

قمار،قماراست؛ سنوکر وبلیارد وکرمبول ندارد!

قمار،قماراست؛ سنوکر وبلیارد وکرمبول ندارد!
ايجاد مراكزفساد اجتماعي وبازی هایی چون سنوكر، كرمبول، كمسائي، سه پته، پربازي، طالع بجنگان و... ازمظاهرانحطاط وگمراهی جوانان به شمارآمده ومردم نظرمناسبی نسبت به آنها ندارند.
 درحال حاضرتعدادي ازافراد بخصوص درشهر كابل، استفاده ازموارد ذكرشده يكي ازراه هاي عايداتي روزمره شان درسطح شهركابل بوده ونوجوانان رابه سوي فساداجتماعي سوق ميدهند.
دركشورهاي دیگر اگرچه بازي سنوكر، كرمبول وپربازي ازجمله تفريح ذهني جوانان شمرده مي شود، اما درافغانستان ازاين ابزاربه عنوان درامد پولي"قمار" استفاده مي شود.
خبرنگارستون صداي مردم درميان ساكنين پايتخت رفته ونظريات چند تن از شهروندان را دراين خصوص جوياشده است. 

حاجی غلام نبی باشنده ناحیه سوم شهركابل می گوید : در ساحه كارته سه تعدادی کلب هاي سنوکر وجود دارد كه بچه ها را به سوي قمار بازی سوق می دهند . 

به گفته وي درهر کوچه وبازار یک تعداد ازبچه های ولگرد هستند كه روزشان به سنوكربازي وکوچه گشتی سپري مي شود، اما پدرومادراز كار شان دربيرون خبري ندارند . 

وی گفت: فرزندش ازچندين وقت به اين طرف دزد خانگي شده وبا بچه هاي ولگرد كوچه اي به طرف سنوكربازي رفته وبيشترين وقت شان را به بازي كردن سنوكروقمارمي گذراند. 

او مي گويد: پسرش خيلي بچه ی خوب وبا استعداد بود، اما دراين اواخرازحالت اولي روگردانيده مرتب به مكتب نرفته وتعدادی ازمردم ازاو شكايت دارند وگفته مي شود كه دراين اواخرسگرت هم مي كشد وبا اين حال محيط بد انسان هاي خوب را به راه بي راهه مي كشاند. 

وي خواستارجلوگيري وبسته نمودن كلب هاي سنوكروسايرمواردی كه جوانان را گمراه مي سازد، بوسیله ی نيروهاي امنيتي شد تا مردم را كمك كند و جلوي مراكز فساد را بگيرند. 

درهمين حال نيازمحمد شهروند ديگرمي گويد: در ساحه چهارراهي كوته سنگي يك تعداد ازافراد و جود دارند كه نوجوانان را به سوي قمار بازي دعودت كرده، وبا استفاده از سه پته بازي وپربازي پول هاي مردم نا بلد را به يغما مي برند . 

به گفته نيازمحمد بيشترين افرادی كه دربازار سه پته باز مي كنند به كارنامشروع نيز آغشته هستند ودرصورت نداشتن پول ، دست به دزدي ويا كيسه بري مي زنند. 

وي تصريح كرد: در بعضي هوتل هاي شهركابل قمارعلني وجود دارد ولي هيچ كسي جلوي اين كار را نمي گيرد. 

يك مردجوان بنام نيك محمد دركوته سنگي چادرخود را روي زمين انداخته ودركمين افرادي است كه با او پربازي ويا سه پته بازي كند وتعدادي ازبچه هاي مكتب دورا دورنيك محمد حلقه زده مي خواهند وارد ميدان پر بازي گردند، ولي پول ندارند ویکی ازآنان شال گردنش را به 40 افغاني مي فروشد وبا نيك محمد وارد پربازي مي شود، اما نيك محمد به يك چال تمام پول اين بچه مكتب را مي برد واين مرد ادعا مي كند كه اين پول ازشير مادر هم پاكتر است. 

نيك محمد مرد30 ساله مي گويد: دزدي وكيسه بري از دست ما نمي آيد وازسوي ديگروارد خانه مردم هم براي گدايي شده نمي توانم واين كاري را كه هم اكنون انجام مي دهم به هر حالتش بهتر ازگدايي وبيكاري است. 

به گفته وي: اگر دولت زمينه كاروغريبي را براي مردم بيچاره فراهم نمايد به هيچ وجهي اين كارهاي خلاف صورت نمي گيرد و هرگز اين گونه اعمال نا مشروع را انجام نمي دهند. 

حبيب الله باشنده چنداول كابل مي گويد: چندين تخته كرمبول داشتم كه روزانه در حدود 80 الي صد نفر براي بازي كردن كرمبول مراجعه مي كردند ومن هم ازاين راه پول خوبي بدست مي آوردم ، اما از روزيكه آقاي آيت الله حجت اين عمل را حرام وغير مشروع اعلام داشت، پس از آن دست از اين كار برداشته ودر آينده به اين كارادامه نخواهم داد. 

حبيب الله خاطر نشان ساخت اگر كسي پابند به دين ومقدسات اسلام است، نبايد به اين كار دست بزند ولو تمام فاميل آن نيزازگرسنگي به هلاكت برسد. 

به گفته محمد فيصل باشنده كوته سنگي شهر كابل، درچهارراهي كوته سنگي، قمارعلني است. كساني كه ازاطراف وولايات تازه واردشهر كابل مي شوند، ازسوي تعدادي ازمارگيران دريك گوشه اي دعوت به پربازي مي شوند وبا اين نيرنگ جيب هاي مردم اطرافي خالي مي شود. 

فيصل مي گويد: ابزارهاي قمار مانند سه پته، ده قطعه ، گوت،و يك برسه مي باشد كه توسط اين ابزار پول مردم را مي گيرند.
او گفت: در كلپ هاي سنوكر شرط بازي است، وبرسر كراچي ها طالع بجنگان است. 

به گفته وي: نوجوانان بر اثر شرط بازي به كار هاي غير مشروع دست مي زنند و از خانه های شان، طلا، ساعت، و وسائل قيمتي را با پول ناچيز به فروش مي رسانند و قمار مي زنند. 

وي تصريح كرد: من شاهد اين بودم كه جوانی بر اثر شرط بازي گرو مانده بود وحتي لباس هاي خود را كشيده بود تا به كسي كه باخته بدهد. 

وي خاطر نشان ساخت: درصورتي كه از اين دست برد ها جلوگيري نگردد، جامعه را به سوي تباهي سوق مي دهد وازسوي ديگر جوانان را به راه خلاف مي كشاند. 

عبدالله باشنده دشت برچي كلپ سنوكردارد، اومي گويد: مردم به خاطر ورزش وتفريح دماغي به اين جاه مي آيند و دو نوع بازي بنام سنوكر وبليارد که یک بازي بين المللي است دراینجاوجود دارد. 

وي خاطرنشان ساخت از هر نفر مبلغ 20 الي 30 افغاني درساعت گرفته مي شود واين پول را نفربازنده، به كلب مي دهد. 

به گفته وي: در مجموع به تعداد شش نفر در اين كلپ روزانه معاش200 افغاني مي گيرند و عوايد اين كلپ روزانه به 8000 افغاني مي رسد. 

خانم انيسه باشنده قلعه شاده مي گويد: چند روز است كه پسرش از خانه پول دزدي كرده وبه جاي نامعلوم مي رود. وقتی ازپسر همسايه ما سوال کردم، آدرس كرمبول خانه را داد ، به آنجا مراجعه كردم،ديد م كه آن جا مشغول بازي كردن كرمبول است. 

او گفت: اين بچه سال هاي گذشته اول نمره ی مكتب بود ولي امسال پارچه ناكامي را به خانه آورده است. 

به گفته وي: پدر پسر مزدوركار است ودل اوبه حال پدر وفاميلش نمي سوزد. 

وي از مقامات پوليس خواست تا مراكزی كه باعث گمراهي جوانان و خردسالان مي گردد، مسدود سازند تا از فساد روز افزون جلوگيري به عمل آيد.مرجع : خبرگزاری صدای افغان(آوا)کابل
شنبه ۷ جدی ۱۳۸۷ ساعت ۱۰:۱۲
کد مطلب: 3965 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *