کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

حسینی مزاری دردیدار با علمای فعال عضو مرکزتبیان درمشهدمقدس:

باید یادمان باشد که ایران وطن ما نیست و جای اسکان دایمی هم نخواهد بود

اگرعلما سست و یا دیر بجنبند، دشمنان در راستای دوری دوملت افغانستان وایران وچه بسا در مقابل هم قراردادن شان توفیق پیدا خواهند کرد

خبرگزاری صدای افغان(آوا) - مشهدمقدس , 15 حمل 1392 ساعت 22:08

باید توجه داشته باشیم که برخی ازمشکلات منحصر به مهاجرین نیست بلکه خود مردم ایران به مراتب بیشتر از ما مشکل دارند اما آن ها با متانت و لیاقت با این مشکلات برخورد می کنند و در راستای حمایت از نظام اسلامی خود در برابر دشمنان جدی وکوشا هستند


روحانیت در افغانستان از جایگاه بالایی برخوردارند و از گذشته های دور تا حالا در صدر و محور همه مسایل دینی سیاسی، فرهنگی اجتماعی و... قرار داشته اند و به ویژه در دوران جهان پیشقراول و پرچمدار نهضت اسلامی افغانستان بوده اند. این مطلب توسط سیدعیسی حسینی مزاری در دیدار با جمعی از علمای فعال عضو مرکز تبیان، در دفتر نمایندگی مشهد مقدس عنوان گردید.

وی گفت: در حال حاضر نیز علما در برخی فعالیت ها از جمله علمی و فرهنگی حضور فعال دارند اما در صحنه های سیاسی کمتر نقش داشته و این روند هر روز بیشتر از دیروز کم رنگ تر می شود. 

رئیس مرکزتبیان ضمن با اهمیت خواندن حضور علما در عرصه های سیاسی یادآورگ ردید: هدف از خلقت عبادت خداوند توسط انسان هاست و این مامول زمانی بهتر و بیشتر به دست خواهد آمد که توان رفتن به سوی عبادت وجود داشته باشد، چه اینکه در برابر حرکت عبادی ما و خدایی شدن انسان ها شیاطین انسی وجنی ایجاد مانع می کنند و برداشتن این موانع ویا به عبارتی، مبارزه با این موانع وتوفیق یافتن در برابر آن نیاز به قدرت وتوان دارد و یکی از راه هایی که می توان جوامع مسلمین را قدرتمند ساخت، مدیریت درست وصحیح آن هاست و در راس این مدیریت مطمئنا علما می توانند بهترین عامل و مدیر باشند.

رئیس خبرگزاری صدای افغان(آوا) با بیان اهمیت ویژه سازماندهی مردم افغانستان و مدیریت صحیح آنها گفت: اگر مردم مسلمان افغانستان با هدایت و رهبری علما واندیشمندان اسلامی مدیریت شوند قطعا قوی خواهند شد و آنگاه این توان برای عموم مردم پیدا خواهد گردید که بتوانند صاحب هست و بود خود باشند و با آزادی کامل و بریده از هر عامل غیر خدایی، راه عبودیت وبندگی را عاشقانه بپیمایند.

وی بارد این تبلیغات که دین از سیاست جداست و روحانی صلاحیت کارسیاسی راندارد ابرازداشت: دین ما سیاسی است وسیاست ما دینی است و چیز جدایی از هم نداریم. کافی است که ما در متن عربی آیاتی که از سوره بقره درنماز های یومیه خود قرائت می کنیم، دقت نماییم متوجه خواهیم شد که هر روز چند بار سراسر شعار مبارزه سر می دهیم و در این راه مرتب ازخدای منان کمک وراهنمایی می خواهیم. دشمن شاید حتی ذهنیت برخی از شخصیت های مسلمان ما را هم منحرف نموده باشد، به همین لحاظ چه بسا گاهی با مطالب تاسف انگیزی از سوی تعدادی از علما مواجه می شویم که می گویندفلان برنامه نباید سیاسی شود و فلان کار دینی ومذهبی نباید رنگ وبوی سیاسی بردارد، این درحالی است که ما در برنامه های دینی وسیاسی خودمان هیچ چیز غیر سیاسی نداریم.

مدیر مسؤل روزنامه انصاف یادآورشد: نماز ما سیاسی است. روزه ما سیاسی است. عاشورا وتاسوعا سیاسی است. نماز های جمعه وجماعات سیاسی است. وجوهات شرعیه و همه مراسمات اسلامی، سیاسی هستند. هرکسی از مسلمانان غیر ازاین بیاندیشند معلوم است که تحت تاثیر القائات دشمنان قرارگرفته است.

وی با ذکر این مطلب که کارسیاسی همان مدیریت صحیح وسالم جامعه انسانی است به گونه ای که مطابق فطرت خلقت، حرکت صورت بگیرد تا درنهایت انسان متعالی گردد وبه خدابرسد، اذعان کرد: اسلام برای مدیریت صحیح زندگی انسان از لحظه تولد تا دم مرگ و گذاشتن جسد انسان به دل خاک، برنامه دارد و کامل ومدون هم است که هیچ کم و کاستی در آن نیست.

این نویسنده وتحلیل گرمسایل سیاسی وفرهنگی، با رد سیاست مصطلح در فعالیت های موجود در محافل داخلی وخارجی و به ویژه درجهان غرب، خاطر نشان کرد: سیاست همانی است که ائمه معصومین(ع) در ایام زندگی خود درپیش داشته اند و برای هدایت ما مسلمان ها به ودیعه گذاشته اند و امروز تداوم آن سیاست با پیروی ازاندیشه ولایت فقیه امکان پذیر است.

آقای مزاری، جضرت امام خامنه ای را شخصیتی دانست که امروزه ولی فقیه مسلمین است وبا حضور درعرصه، درراستای اعمال درست وصحیح اندیشه ولایت فقیه درتلاش اند و پیروی ما از فرمایشات ایشان و تبعیت مسلمین از هدایت روشنگرانه این بزرگمرد، ما را به همان سمت وسوی پیروی از سیاست ائمه معصومین(ع) رهنمون می سازد که سعادت دنیا و آخرت را درپی دارد.

رئیس عمومی مرکزتبیان با اشاره به سخنان حضرت امام خامنه"ادام الله بقائه" در نوروز سال ۹۲ در صحن مطهرثامن الحجج(ع) درمشهد مقدس گفت: اگر ما فقط به همین سخنان تمسک بجوییم و به آن به عنوان اساسنامه و مرامنامه زندگی مان نگاه بکنیم مسلما به توفیقات زیادی هم درامور اخروی وهم دنیوی خواهیم رسید.

آقای مزاری در این بخش از سخنان خود، از علمای مرکز تبیان خواست که در سال ۹۲ باید بیش از هرسال دیگر تلاش به خرچ دهند وبا محور قراردادن اندیشه ولایت فقیه و هدایات ولی امر مسلمین، کارخالصانه و مخلصانه ای را درپیش بگیرند تا بدینترتیب همه امورات بروفق مراد به پیش برود.

رئیس خبرگزاری صدای افغان(آوا) سپس به فهرست برنامه های کاری سال ۱۳۹۲ پرداخت و با اشاره به طرح ها وبرنامه های مرکزتبیان، از علما خواست مطابق برنامه ارائه شده، کارجدی صورت بگیرد. به ویژه در سطح مهاجرین افغانی درایران، چه آن هایی که امام مسجد هستند ودرراس تعدادی زیادی از اهالی مسجد قراردارند وچه آنهایی که مجالس متفرقه برپا می کنند.

این تحلیل گرمسایل سیاسی، با بیان برخی از مشکلات مهاجرین به ویژه درسطح مسایل تحصیلی چه در رابطه با دانش آموزان و چه دانشگاه و یا حتی حوزه علمیه، یاد آورگردید: ما برای طرح مشکلات مهاجرین افغانی و حل آنها جدی هستیم و همواره اگر مشکلی احساس شده مطرح کردیم و باز مطرح خواهیم نمود، اما فراموش نباید کرد که اتخاذ این روند به معنای نادیده گرفتن خدمات بسیار زیاد ایران نیست و یا به مفهوم مخالفت ما باسیاست های اصولی نظام به هیچوجه نمی باشد، خط فکری ما همانی است که از گذشته بوده و حالا نیز همان است و نظام اسلامی ایران را تنها نظام دینی دردنیا می دانیم و برای هرفرد مسلمان حمایت و پشتیبانی از آن را واجب می دانیم، ولی باز هم فراموش نباید کرد که حل مشکلات مهاجرین افغانی با تبلیغات سؤ و دامن زدن به بدبینی ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران نه تنها حل نمی شود که بدتر خواهد شد، این درحالی است که خدمات جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان به ویژه مهاجرین بی شمار است و نظام اسلامی ایران تنها عقبه جدی وسالم حمایتی مردم مسلمان افغانستان است. بنابراین نباید تن به تبلیغاتی داد که از سوی دشمنان ما همواره مطرح می گردد.

آقای مزاری با ذکر اینکه بسیاری از مشکلات با درمیان گذاشتن با مسؤلین نظام اسلامی قابل حل است گفت: باید توجه داشته باشیم که برخی ازمشکلات منحصر به مهاجرین نیست بلکه خود مردم ایران به مراتب بیشتر از ما مشکل دارند اما آن ها با متانت و لیاقت با این مشکلات برخورد می کنند و در راستای حمایت از نظام اسلامی خود در برابر دشمنان جدی وکوشا هستند. بنابراین بایستی با مهاجرین صحبت جدی شود و ذهنیت آنها نسبت به مسایل اینجا، مسؤلیت های خودشان درقبال افغانستان واهمیت حمایت ازجمهوری اسلامی ایران، روشن ساخته شود.

وی گفت: اگرعلما سست و یا دیر بجنبند، دشمنان در راستای دوری دوملت افغانستان وایران وچه بسا در مقابل هم قراردادن شان توفیق پیدا خواهند کرد.

رئیس خبرگزاری صدای افغان(آوا) ضمن تقدیر وتشکر از خدمات بی شمار وگسترده جمهوری اسلامی ایران برای دولت ومردم افغانستان به ویژه برای مهاجرین افغانی مقیم این کشور، یادآورشد: اگرمشکلات کمی هم در سطح مهاجرین مقیم ایران وجود دارد با تلاش علما و کشاندن مهاجرین درصحنه و پویا ساختن و زنده نمودن آنان در عرصه فعالیت های دینی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، درک شرایط ایران وافغانستان و فهم اهمیت نزدیکی دوملت ایران و افغانستان، قابل حل است.

در اخیر، آقای مزاری با بیان اهمیت حضور علما درافغانستان و برگشت مهاجرین توانمند به وطن؛ گفت: باید یادمان باشد که ایران وطن ما نیست و جای اسکان دایمی هم نخواهد بود، بلکه افغانستان وطن آبایی واجدادی ماست وهمه بایستی به فکر برگشت باشند که امروزه، هم مردم وهم کشور به حضور افراد توانمند مسلمان نیازدارد، به ویژه علمای عامل می توانند با برگشت خود موجبات اقتدار وعزت مردم افغانستان را بیش از حالا فراهم نمایند.

پیش از آقای مزاری، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدهاشمی، مسؤل بخش علما و مبلغین مرکزتبیان در مشهدمقدس، به گوشه ای ازفعالیت های این بخش درسال ۹۱ اشاره نمود و از عناصرفعال در عرصه های مختلف تشکر وقدردانی کرد و به بخشی از فعالیت های پیش رو درسال ۱۳۹۲ اشاره داشت.

گفتنی است که دفترنمایندگی مرکزتبیان در مشهد در میان مهاجرین افغانی فعالیت گسترده ای دارد و از ساعت ۸ صبح تا ۴ عصر به روی مهاجرین باز است.

دراین دفتر علاوه بر فعالیت های فرهنگی و سازماندهی نیروهای جوان افغانی و هدایت آنها برای بازگشت به کشور، در جهت ثبت ازدواج وطلاق اتباع افغانی وصدور دفترچه ازدواج و گواهی طلاق، رفع اختلاف میان مهاجرین وایجاد صلح وهمسویی نیز فعالیت هایی وجود دارد. در محل دفتر مرکزتبیان، فضایی نیز اختصاص به نمایندگی حضرت ایت الله العظمی مکارم شیرازی ویژه مهاجرین افغانی دارد که در آن علاوه بر اخذ وجوهات شرعیه، به سوالات اعتقادی وشرعی مهاجرین پاسخ داده می شود ونیز نیاز های مردم به روحانی، جهت سخنرانی، روضه، مداحی، عقد، طلاق و صلح ومصالحه تامین می گردد.

پیش ازاین، حاج سید عبدالفتاح حسین پور رئیس دفترنمایندگی مرکزتبیان درمشهدمقدس بود ولی با تعیین ایشان به عنون مسؤل دفتر نمایندگی مرکزتبیان درهرات، هم اکنون حجت الاسلام والمسلمین سیدناصرحسینی، رئیس این نمایندگی است.

بخش علمای مرکزتبیان نیز آماده تشکیل پرونده برای علمای عاملی است که آماده خدمت به مردم وکشور می باشند. 

گزارش تصویری این دیدار دربخش گزارش های تصویری قابل دریافت می باشد.


کد مطلب: 61894

آدرس مطلب :
https://www.avapress.com/fa/report/61894/باید-یادمان-باشد-ایران-وطن-نیست-جای-اسکان-دایمی-هم-نخواهد

آوا
  https://www.avapress.com