خبرگزاری صدای افغان (آوا) 26 ثور 1398 ساعت 10:19 https://www.avapress.com/fa/news/185162/شکایت-محصلین-عدم-پرداخت-بدیل-اعاشه-غزنی -------------------------------------------------- عنوان : شکایت محصلین از عدم پرداخت بدیل اعاشه در غزنی -------------------------------------------------- متن : تعدادی از دانشجویان در دیدار با والی غزنی از عدم پرداخت بدیل اعاشه شکایت کرده و خواستار توجه مقامات برای پرداخت بدیل اعاشه شان شدند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) این دانشجویان دانشگاه غزنی که باشندگان ولسوالی خواجه عمریهستند در دیدار با وحید الله کلیمزی، والی غزنی شکایت کردند که برای تعداد از محصلین که باشنده ولسوالی خواجه عمری هستند برای آنان بدیل اشاعه از سوی دانشگاه در نظر گرفته نشده است. با این حال والی غزنی به دانشجویان وعده داده است که مشکل آنان را با مسؤلان امور شریک خواهد ساخت و به خواست آنان مطابق قانون رسیدگی خواهد شد. گفتنی است که دانشگاه غزنی خوابگاه مناسب فعلا در اختیار ندارد و بیشتر محصلین این دانشگاه که از سایر ولایات و ولسوالی های غزنی اند در اطاق های کرایی زندگی می کنند و برای تعداد از این محصلین ماه 1800 افغانی بدیل اعاشه پرداخت می گردد که این مقدار بدیل اعاشه برای همه مصارف محصلان کافی نیست.