خبرگزاری صدای افغان (آوا) 6 سرطان 1401 ساعت 15:01 https://www.avapress.com/fa/news/254903/دامن-زدن-جنگ-های-داخلی-خدمت-بیگانگان -------------------------------------------------- عبداللطیف نظری: عنوان : دامن زدن به جنگ‌های داخلی، خدمت به بیگانگان است -------------------------------------------------- عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد می‌گوید که شماری از افراد در همکاری با سرویس‌های جاسوسی بیگانه می‌خواهند به بهانه مقاومت؛ فتنه قومی، مذهبی و زبانی را در افغانستان ایجاد کرده و توسعه دهند. به عقیده‌ی او؛ افغانستان به وحدت و همدلی نیاز دارد و دامن زدن به جنگ‌های داخلی، خدمت به بیگانگان است. متن : خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ کابل: این عضو امارت اسلامی در رشته توئیتی نگاشته است که هدف این افراد، ایجاد خونریزی و خوش خدمتی به قدرت‌های بیگانه و استعماری است؛ ایجاد فتنه نه تنها شرم آور بلکه خیانت است. به گفته نظری؛ افغانستان به وحدت و همدلی نیاز دارد و دامن زدن به جنگ‌های داخلی، خدمت به بیگانگان است. معین مسلکی وزارت اقتصاد می‌گوید: هدف بیگانگان این است که دایره ناآرامی، تنش و جنگ توسعه پیدا کند؛ اما مردم به افراد جنگ‌طلب اجازه نمی‌دهند که اهداف بیگانگان را در کشور پیاده کنند؛ چرا که مردم هوشیار و بیدار هستند. این در حالی است که پس از دو ماه تنش، پنجشنبه، ۲ سرطان درگیری میان نیروهای امارت اسلامی با مهدی مجاهد و نیروهای تحت امرش در ولسوالی بلخاب آغاز گردید که دو روز به گونه شدید ادامه داشت و روز شنبه، این ولسوالی به تصرف نیروهای امارت اسلامی در آمد.