خبرگزاری صدای افغان (آوا) 1 سنبله 1396 ساعت 21:44 https://www.avapress.com/fa/news/148696/اشرف-غنی-حکم-تطبیق-سند-میثاق-همکاری-ها-میان-افغانستان-امریکا-امضا -------------------------------------------------- عنوان : اشرف غنی حکم تطبیق "سند میثاق همکاری‌ها میان افغانستان و امریکا" را امضا کرد -------------------------------------------------- میثاق جدید همکاری ها میان افغانستان و امریکا شامل اضافه از ۲۰۰ تعهد دولت افغانستان می باشد. حکومت جهت تطبیق این سند به همه وزارت خانه ها و ارگان های دولتی دستور داده است تا در مطابقت به تعهدات مندرج در سند متذکره اجراآت نموده و از طریق کمیته های مربوطه گزارش دهند. متن : محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز چهارشنبه (۱سنبله) حکم آغاز تطبیق "سند میثاق همکاری‌ها میان افغانستان و امریکا" را امضا کرد.به گزارش خبرگزاری آوا، این سند با حضور هیئتی به ریاست شارژدافیر سفارت امریکا در کابل و جنرال نیکلسن فرمانده عمومی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، رئیس اجرایی و شماری از اعضای کابینه توسط رئیس جمهورغنی در ارگ به امضا رسید.محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور ابتدا در باره کار کمیته های چهارگانه میان افغانستان و امریکا معلومات ارائه کرد.وی گفت که کمیته های چهارگانه در عرصۀ حکومتداری خوب، صلح، امنیت و اقتصاد کار خواهند کرد و امروز شروع رسمی برای تطبیق سند میثاق همکاری ها میان افغانستان و امریکا می باشد.محمدحنیف اتمر اضافه کرد که راهبرد همکاری میان دوکشور بر اساس تعهدات دوجانبه شکل گرفته و افغانستان خود را متعهد به آوردن اصلاحات بنیادی میداند. وی تأکید ورزید که دو کشور مشترکاً در راستای عملی شدن سند این میثاق کار خواهند کرد.مشاور امنیت ملی کشور خاطرنشان کرد که روی معیارها و شاخص ها در رابطه به تعهدات دوجانبه توافق صورت گرفته است و سندی که امضا شده، سبب پیشرفت افغانستان خواهد شد.در این جلسه، شارژدافیر سفارت امریکا در کابل و جنرال نیکلسن فرمانده عمومی مأموریت حمایت قاطع پیرامون موضوع صحبت کردند و از آغاز کار سند میثاق جدید همکاری ها میان افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا ابراز خرسندی نموده و بر همکاری های مشترک تأکید ورزیدند.آنها با اشاره به کارکرد حکومت وحدت ملی گفتند که افغانستان به پیشرفت های خوبی دست یافته است که این پیشرفت ها در عرصه های مختلف قابل ستایش می باشد.همچنین داکتر"داکتر عبدالله عبدالله" رئیس اجرایی کشور گفت که افغانستان آمادۀ همکاری و اجرایی شدن سند میثاق همکاری می باشد و تأکید کرد که کمیته های چهارگانه از جریان کارکردهای شان به مردم گزارش دهند.در ادامه، رئیس جمهور غنی از کمک و همکاری های ایالات متحدۀ امریکا به افغانستان در عرصه های مختلف تشکر کرده گفت که امریکا دوست بنیادی افغانستان است و دو کشور متعهدانه و با دیدگاه مشترک برای آیندۀ بهتر کار می کنند.رئیس جمهور افزود: پیام ما به جامعه جهانی پیام اصلاحات است و اهداف عمدۀ ما تعیین معیارها و ایجاد تغییرات مثبت به زندگی مردم ما می باشد که این خواست شهروندان افغانستان است.وی تصریح داشت که اقدامات ما در چارچوب قانون انجام میشود و قانون اساسی برای حکومت و مردم افغانستان نهایت مهم می باشد. رئیس جمهور بر تطبیق سند میثاق همکاری های دو جانبه افغانستان و امریکا تأکید کرده گفت که برای عملی شدن این سند باید جلسات منظم هماهنگی دایر گردد و همکاری ها به گونۀ دوامدار باشد.او اظهارداشت: تغییراتی که در افغانستان در حال شکل گیری است، افغانستان را به یک کشور مهم در منطقه مبدل خواهد ساخت و ما باید به اثبات برسانیم که فیصله های ما جنبۀ عملی دارد. وی با تأکید گفت که ما چالش های عمدۀ افغانستان از جمله فساد اداری را شناسایی نموده ایم و ارادۀ ما برای مبارزه با این پدیدۀ شوم جدی و همه جانبه می باشد.گفتنی است که میثاق جدید همکاری ها میان افغانستان و امریکا شامل اضافه از ۲۰۰ تعهد دولت افغانستان می باشد. حکومت جهت تطبیق این سند به همه وزارت خانه ها و ارگان های دولتی دستور داده است تا در مطابقت به تعهدات مندرج در سند متذکره اجراآت نموده و از طریق کمیته های مربوطه گزارش دهند.