خبرگزاری صدای افغان (آوا) 7 اسد 1398 ساعت 10:30 https://www.avapress.com/fa/interview/189133/انتخابات-یک-بازی-مسخره-تبدیل-شده -------------------------------------------------- آگاهان امور سیاسی: عنوان : انتخابات به یک بازی مسخره تبدیل شده است -------------------------------------------------- آگاهان امور می‌گویند در نظر نگرفتن معیارهای اساسی، نبود تصمیم آگاهانه و عقلانی، باعث شده که انتخابات در افغانستان به یک بازی مسخره مبدل شود و هر پنج سال یک‎بار برای ذهنیت دادن به مردم فقط هیاهو برپا می شود. متن : به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، کارزار انتخاباتی میان 17 نامزد درحالی آغاز شده است که انتخابات سال 2014 و همچنین انتخابات پارلمانی سال گذشته، اعتماد مردم را نسبت به این پروسه ملی سخت صدمه زده است. در همین حال آگاهان سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری سال 98 را پرچالش تر از گذشته ها میداند و تاکید می کند که برگردادن اعتماد دو باره مردم کار سخت و از چالش های عمده به شمار می ورد. "سیف الدین سیحون" استاد دانشگاه در مصاحبه با خبرنگار آوا، گفت: در یک جامعه، زمانی مردم به یک روند ملی اعتماد پیدا می کنند که ساختار و کارکردش از نظر شکل ومحتوا درست و دارای برنامه های مشخص و سازنده باشد، اما در افغانستان متاسفانه نهادهای که شکل می گیرد از آغاز ناقص است، زیرا متولیان و مجریان امور مبنای شان تقلب و دیکته سیاست های منفعت طلبانه است، به همین دلیل هیچگاه نمی توانند اعتماد سازی کنند. به باور او، انتخابات های افغانستان از آغاز برمبنای روند دموکراتیک صورت نگرفته و اعتماد مردم را خدشه دار ساخته است، اما درعین حال این پایان کار نیست، زیرا اگر قرار باشد در شرایط کنونی نهادهای ساخته شود که انتخابات شفاف برگزار کند، اعتماد قابل برگشت است، اما درکوتاه مدت ممکن نیست زیرا کمیسیون موجود بنای اعتماد سازی را ندارد. به باور سیحون وقتی که کمیسیون انتخابات مصارف گزاف را برای کاندیدان فرصت طلب می دهد معنایش این است که روند را از شفافیت بیرون می کند زیرا هرکس مقدار پول و امکانات بیشتر دارد در این بازی قدرت سهم بیشتری خواهد گرفت، لذا این کمیسیون ها فاقد هدف و یک دید استراتژیک در روند مردم سالاری می باشد. با وجود اینکه درحال حاضر اعتمادها نسبت به این پروسه ملی از بین رفته است، اما سحیون درعین حال به این عقیده است که رقابت های قومی، تیمی و حزبی ممکن است دوباره مردم را به پای صندوق های رای بکشاند. از سوی هم این آگاه امور سیاسی می گوید: اگر کاندیدان ظرفیت های را ایجاد کنند و امیدهای کاذب را به مردم بدهند ممکن است دوباره جذب شوند. از طرفی هم به گفته سیحون همایش های دیروز نشان داد که اکثریت به یک وعده غذا نیز در یک همایش سرنوشت ساز حضور پیدا می کنند، زیرا در یک جامعه فقر زده و ناتوان از راه های مختلف می توان مردم را به حرکت در آورد، از این منظر می توان گفت که رای دادن مردم نیز برمبنای عقلانیت و تصمیم نیست بلکه نوعی خود فروشی و بها ندادن به عملکرد شان است. او تاکید کرد که انتخابات تنها مشارکت مردم نیست بلکه باید شفاف وعاری از تقلب و تخلف باشد و از همه مهمتر برمبنای تصمیم آگانه مردم باشد نه بر اساس خرید و فروش آراء و به حرکت در آوردن مردم توسط سیاست های قومی و سنت گرای. به گفته وی از اینکه معیارهای اساسی در نظر گرفته نمی شود و عقلانیت حاکم نیست، انتخابات در افغانستان به یک بازی مسخره تبدیل شده است که هر پنج سال بعد یکبار فقط هیاهو بر پا می شود. درهمین حال "دکتر محمد باقر سعیر" آگاه امور سیاسی می گوید: بعضی از چالش ها مانند نا امنی، تقلب و تخلف در انتخابات قابل کنترل است، اما به دست آوردن اعتماد مردم در کوتاه مدت ممکن نیست، زیرا باورها در انتخابات سال 2014 صدمه جدی دیده است. به گفته او مردم در سال 2014 با شوق وعلاقه فراوان به پای صندوق های رای رفتند، اما در نتیجه یک کسی از کشور دیگری آمد و برخلاف اراده ملی مردم و خلاف قانون اساسی حکومت ساخت. او هرچند وقت را برای اعتماد سازی اندک میداند اما درعین حال می گوید: باید تلاشها از سوی رسانه ها و مردم صورت بگیرد تا باورها به روند های دموکراتیک بیشتر شود. از طرفی هم سعیر به این باور است که علرغم تلاشهای تیم های که بر اساس تقلب می خواهند برنده میدان شوند در دقایق 9 انتخابات به تاخیرخواهد افتاد و به صلح اولویت داده می شود، زیرا علاوه بر گروه طالبان که عملاً در حال مذاکره می باشد، اکثر کشورهای منطقه و جهان مانند امریکا پاکستان و... به پروسه صلح اولویت می دهند که در این صورت بحث حکومت موقت پیش خواهد آمد و انتخاباتی صورت نخواهد گرفت.