خبرگزاری صدای افغان (آوا) 26 حمل 1398 ساعت 18:04 https://www.avapress.com/fa/news/183375/حکومت-برنامه-های-قبل-طرح-شده-توسط-مردم-مشروعیت-می-بخشد -------------------------------------------------- عنوان : حکومت برنامه های از قبل طرح شده را توسط مردم مشروعیت می بخشد -------------------------------------------------- متن : با توجه به اینکه قرار است چند روز دیگر جرگه مشورتی صلح در کابل دایر گردد بانوان از عدم حضور فعال شان شکایت داشته گفتند: کسانی در این جرگه خواهند رفت که فقط میتوانند حضور فیزیکی داشته باشند و هیچ درک و فهمی از جرگه و تبعات آن ندارند. شیما محمدی حیدری، عضو شورای ولایتی ولایت دایکندی و آگاه مسایل سیاسی در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: در گفتگوهای صلح چه در داخل کشور و یا خارج از کشور از روز آغاز تا امروز زنان در حاشیه بوده و هیچ نقش و سهمی در پروسه صلح نداشته اند. وی افزود: اگر در کدام موارد زنان حضور داشته فقط و فقط بخاطر رعایت جندر و جلب توجه مدافعین حقوق زن بوده، در حالیکه زنان بیشترین آسیب را در جنگ دیده لذا از همه بیشتر خواهان صلح با عزت بوده و هستند. محمدی حیدری تصریح کرد: در ۹ ثور قرار است جرگه مشورتی صلح با طالبان دایر گردد در حالیکه طالبان یگانه گروه افراطی و تندرو است که حضور زنان را در عرصه های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی نمی خواهد چرا که در تاریخ ثابت کردند که مخالف حضور زنان در اجتماع بوده و هستند در صورتی که اگر دراین پروسه نیز زنان حضور کم رنگ و غیر فعالی داشته باشد مایه نگرانی برای زنان کشور خواهد بود. این وکیل شورای ولایتی ادامه داد: جرگه مشورتی صلح برنامه از قبل تعین شده نبوده و اصلا نقصی در گزینش و تشکلیات این جرگه وجود دارد چون انتخاب اعضا درست صورت نگرفته و کسانی درین جرگه قرار است وارد شوند که جز حضور فیزیکی چیز دیگری ندانسته و حرفی برای گفتن ندارند و دلیلش هم این است که این جرگه برنامه از قبل تعین شده بوده و قصد دارند این عمل از قبل تعین شده خود را توسط مردم مشروعیت ببخشد. وی ابراز داشت: حضور فیصدی زنان در جرگه مشورتی صلح با طالبان مهم نیست بلکه حضور زنان فعال و آگاه از وضعیت زنان و چگونگی صلح که منافع زنان به خطر نیافتد مهم است و این درحالی است کسانی در این جرگه خواهند رفت که حرف برای گفتن و طرح برای چگونگی صلح ندارد. محمدی با اشاره به عملی شدن صلح درحکومت افغانستان با طالبان گفت: حکومت در حالی پروسه صلح با طالبان را روی دست گرفته است که این گروه حملات وحشیانه و همه حانبه خود را هر روز شدت می بخشد و قربانیان این جنگ تحمیلی بیشتر میگردد، و با چنین وضعیتی، زیاد امیدواری برای صلح نخواهد بود. وی با نگرانی از حضور زنان با سهیم شدن طالبان در نظام افغانستان اظهار داشت: طالبان اصلا مخالف قانون اساسی افغانستان است و در قانون اساسی حضور زنان بدون قید و شرط گنجانده شده است و در صورتی صلح امکان پذیر است که دولت افغانستان یکی از شروط طالبان که تغییر قانون اساسی است بپذیرد که درین صورت زنان از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شان محروم شده و این برای زنان قابل قبول نبوده بی تفاوت نخواهد نشست.