خبرگزاری صدای افغان (آوا) 19 حوت 1392 ساعت 16:58 https://www.avapress.com/fa/news/87442/مارشال-فهیم-دوست-جانی-مردم-تاجکستان -------------------------------------------------- رئیس جمهور تاجکستان: عنوان : مارشال فهیم دوست جانی مردم تاجکستان بود -------------------------------------------------- متن : امام‌علی رحمان؛ رئیس جمهور تاجکستان در پیام تسلیت خود به رئیس جمهور کرزی گفته که مارشال فهیم در ذهن تاجکستانیان، همیشه به عنوان دوست جانی و سهم‌گذار تقویت رشته های ناگسستنی دوستی مردمان دوکشور، نقش بسته است. به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در پیام آقای رحمان آمده است: با کمال اندوه فراوان خبر وفات دولتمرد بزرگ افغانستان معاصر، معاون اول رئیس جمهور افغانستان مارشال محمد قسیم فهیم را دریافت نمودم. به نظر رحمان، شادروان مارشال فهیم از شخصیت های بزرگ و مبارز تاریخ نوین افغانستان بود و در صف اول جهاد و مقاومت مردم قهرمان کشور قرار داشت. شرکت مرحوم در روند احیای مجدد کشورهمسایه ما از سهم بارز او در پیکار آزادی کمتر نبود. رئیس جمهور تاجکستان در بخشی از پیام خود نوشته از مارشال فهیم به عنوان مرد "نیک نهاد" و "نیک شرست" یاد کرده و گفته که یاد او از دل و دیده های همه آن هایی که او را می شناختند و از نزدیک می دانستند، زدوده نخواهد شد. در این پایان پیام آمده است: در این لحظه سنگین، که مردم افغانستان ضایعه جبران ناپذیری دیده است، خواهشمندم تعزیت و تسلیت عمیق و صمیمی این‌جانب و مردم دوست تاجکستان را قبول فرمایید. به خانواده شریف شادروان، یاران و همسنگرانش، تمام اهل جهاد و مقاومت و همه مردم برادر افغانستان رسانیدن همدردی ما لطف شما خواهد بود.