خبرگزاری صدای افغان (آوا) 17 اسد 1396 ساعت 15:11 https://www.avapress.com/fa/news/147871/قرارداد-اعمار-بخش-ششم-سرک-دوشی-الی-بامیان-تایید -------------------------------------------------- در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی: عنوان : قرارداد اعمار بخش ششم سرک دوشی الی بامیان تایید شد -------------------------------------------------- متن : جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی؛ رئیس‌جمهور کشور، شام روز گذشته در ارگ، دایر گردید.به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، در این جلسه، قرارداد اعمار بخش ششم سرک دوشی الی بامیان به‌طول ۲۵ کیلومتر و ارزش مجموعی حدود دو میلیارد افغانی و هم‌چنان سه قرارداد دیگر، منظورگردید.قرارداد‌های منظورشده در این جلسه قرار ذیل‌ اند:۱- تدارک اکسیجن طبی مربوط وزارت صحت عامه و مواد اعاشوی و تجهیزات لابراتواری برای نهادهای تحصیلی مربوط وزارت تحصیلات عالی؛۲-منظوری طرح پیشنهادی وزارت انرژی و آب و بانک جهانی مبنی بر آغاز کار بخش اول پروژۀ کاسا ۱۰۰۰. در این بخش پروژۀ کاسا ۱۰۰۰، مسایل مربوط به‌سروی مطالعات محیط زیستی و اجتماعی پروژه نیز مورد تطبیق قرار خواهد گرفت؛۳- تعدیل زمانی و نحوۀ تکمیل امور باقی‌ماندۀ ساختمان پنج‌باب مسلخ عصری مربوط به‌پروژۀ زیربنای مارکیت زراعت که توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پیشنهاد گردیده‌بود.هم‌چنان، در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی، قرارداد پیشنهادی تجهیزات بستری مربوط وزارت صحت عامه رد گردید و هدایت داده‌شد تا پروسۀ جدید با استفاده از داوطلبی مقید، روی‌دست گرفته شود.در این، جلسه داکترداکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، وزرای مالیه و عدلیه، مسولین ادارۀ تدارکات ملی، ناظرین سیگار و سیستیکا و کمیسیون اقتصاد ملی مالی و بودجه مشرانو‌جرگه نیز اشتراک داشتند.